Tilbake icon-employees-white.png Medarbeidere

Linn Renée Naper

Seniorforsker. PhD. Samfunnsøkonomi.

Linn Renée Naper har analyser av energi- og kraftmarkedet og skoleøkonomi som spesialområder.

  • Erfaring: Ansatt i Trøndelag Forskning og Utvikling i 2016. Hun arbeider for tiden med forbrukerundersøkelser angående utforming av nettleie innen elektrisitetssektoren.
  • Annen praksis: Rådgiver i ECgroupe i åtte år (2008 til 2016) og stipendiat/forsker ved Senter for Økonomisk forskning, NTNU.