Tilbake icon-employees-white.png Medarbeidere

Margrete Hembre Haugum

Seniorforsker. Dr.ing. Organisasjon og ledelse.
Margrete H. Haugum har entreprenørskap, innovasjon, tjenestekvalitet og landbruksøkonomi som faglige spesialområder.
  • Erfaring: Ansatt i Trøndelag Forskning og Utvikling siden 2000. Har ledet flere prosjekter innen regional utvikling og nasjonale surveyundersøkelser. Deltok i det internasjonale forskningsprosjekt Kompetent bonde og har vært ansvarlig for området verdikjede mat i Forskningsrådets VRI-program. Sluttet 30.9.2017.
  • Annen praksis: Fagansatt ved Høgskolen i Nord-Trøndelag (HiNT) fra 1990 og dekan i perioden 1997 til 2000.