Tilbake icon-employees-white.png Medarbeidere

Niels Arvid Sletterød

Seniorforsker. Dr.philos., mag.art. Filosofi, sosiologi.
Niels Arvid Sletterød har innovasjon som spesialområder, og spisskompetanse på følgeevaluering.
  • Erfaring: Ansatt i Trøndelag Forskning og Utvikling siden 1988. Har gjennomført utallige evalueringsprosjekter. Hans forskningsfokus er innovasjon i bedriftsnettverk og -klynger i regionale innovasjonssystemer. Sletterød har filosofisk avdekket kritiske betingelser for ledelse av det skapende: kreativitet, skaperkraft og innovasjon.
  • Annen praksis: Forsker ved  NTNU, IFIM og SINTEF, konsulent Fylkesmannen i NT og utreder hos Nord Consult.