Tilbake icon-employees-white.png Medarbeidere

Øyvind Skogvold

Direktør. Sivilingeniør.
Øyvind Skogvold er direktør.
  • Erfaring: Ansatt i Trøndelag Forskning og Utvikling siden 2014.
  • Annen praksis: Har vært prosjektleder i VRI Trøndelag (Forskningsrådsprogrammet Virkemidler for regional FoU og innovasjon), høgskolelektor og prosjektleder ved HiNT og senior produktutvikler og prosjektleder i Kongsberg Defence Communications/Kongsberg Ericsson Communications.