Tilbake icon-employees-white.png Medarbeidere

Roald Sand

Seniorforsker, forskningsleder. Cand.polit. Samfunnsøkonomi.
Roald Sand har regionaløkonomi og samfunnsanalyser som spesialområder.
  • Erfaring: Ansatt i Trøndelag Forskning og Utvikling siden 1999. Sand er en erfaren nærings- og samfunnsanalytiker som gjort mange evalueringer og konsekvensvurderinger av politiske tiltak og program. I den senere tid har han arbeidet mye med kommuneøkonomi og kommunestrukturanalyser.
  • Annen praksis: Har  arbeidet ved Norsk institutt for landbruksforskning (1996–1999).