Tilbake icon-employees-white.png Medarbeidere

Sylvi Thun

Seniorforsker. Doktorgrad. Organisasjons- og arbeidshelsepsykologi.
  • +47 936 87 474
Sylvi Thun har arbeidshelse og organisasjonspsykologi som spesialområder.
  • Erfaring: Ansatt i Trøndelag Forskning og Utvikling januar 2018. Sluttet i juni 2018.
  • Annen praksis: Har tidligere arbeidet ved Institutt for psykologi, NTNU og som forsker ved Avdeling for forskning og utvikling (AFFU), St. Olavs hospital.