Tilbake icon-employees-white.png Medarbeidere

Torkel Snellingen

Seniorrådgiver, dr.med, prosjektkoordinator
Torkel Snellingen har internasjonale prosjekt arbeid som spesialområde.
  • Han var turnuskandidat og  assitentlege  i Nordland, Troms og Finnmark fra 1983 til 1989. Ansatt ved Medisinske fakultet ved Universitet i Tromsø fra 1999 til 2007 som stipendiat og deretter som førsteamanuensis og avdelingsleder ved Institutt for klinisk  medisin. I denne perioden sto han bak etablering av et regionalt forskningsnettverk mellom asiatiske og norske  miljøer knyttet til helsetjeneste forskning.
  • Fra 2007 til 2016 var han stasjonert i Beijing som utenlandsk ekspert hvor han jobbet med et bredt faglig og akademisk medisinsk forskningsnettverk. Snelling deler sin tid og engasjement for å bygge en internasjonal forskningsplatform for TFoU og for å gi muligheter for små og mellomstore bedrifter i det internasjonale markedet  og et  internasjonaliseringsprosjekt for SMB Norge.