Tilbake icon-news-white.png Aktuelt

Medvirkning for folkehelse i Nordland

PROSESS: Roald Lysø la vekt på at medvirkning er viktig for å skape et nærmiljø som fremmer trivsel og god helse.
Nærmiljøet og lokalsamfunnet der man bor betyr mye for menneskers helse, trivsel og mestring. I Nordland Fylkeskommune jobbes det aktivt med nærmiljø og lokalsamfunn som fremmer folkehelse. 13 kommuner deltar, og Roald Lysø fra Trøndelag Forskning og Utvikling bidro nylig med sin kunnskap om gode utviklingsprosesser under en samling i Bodø.
– Medvirkning og tro på at en kan være med og utvikle sitt eget nærmiljø har stor betydning både for livskvalitet og helse, sier Roald Lysø.

 

Folkehelse handler om summen av alle mennesker i et samfunn sin helsesituasjon. Mens gode bomiljø fremmer helse, finnes det også utfordringer: Å bo med trafikkstøy eller annen støy tett innpå seg, ha høy luftforurensning og ha lite areal å bevege seg utendørs på i nærmiljøet utfordrer både livsstil og helse. Det samme kan fraflytting som gjør at det blir lite sosialt miljø i området gjøre.

Prosjekt med 13 kommuner i Nordland

– Nærmiljøet og lokalsamfunnet har stor betydning for hvordan vi har det, og livskvalitet henger sammen med helse. Samtidig henger bomiljøet også ofte sammen med utdanning og økonomi, to av de viktigste faktorene som påvirker helsa vår, sier Roald Lysø.

Helsedirektoratet har satt i gang prosjektet Nærmiljø og lokalsamfunn som fremmer folkehelse og invitert fylkeskommuner og kommuner til å delta.  Nylig møtte kommunene som deltar i Nordland fylke til samling, der et av temaene var mobilisering, reell medvirkning og forankring i utviklingsprosesser.

Prosess og medvirkning sentralt

– Dersom man skal bygge nærmiljøer som fremmer folks helse og livskvalitet, så er gode prosesser og mobilisering for reell medvirkning fra de som bor der helt sentralt. Derfor er det å kunne noe om prosjektarbeid og slike medvirkningsprosesser viktig for de som skal drive lokalsamfunnsutvikling, sier Roald Lysø.

Gjennom arbeidet sitt i Trøndelag Forskning og Utvikling har Roald Lysø lang erfaring i å lede og tilrettelegge for prosesser og medvirkning i lokalsamfunn. Han var også med å laget grunnlaget for den første folkehelseplanen i Nordland fylkeskommune, for mange år siden.

Et felles verdigrunnlag

Modeller og erfaringer som Lysø la fram for deltakerne fra kommunene ble brukt som utgangspunkt for diskusjoner om hvordan man legger godt til rette for lokal medvirkning. En ting Lysø pekte på som mange kanskje tar for gitt, er at man må ha en forankring i noen felles verdier når man starter en slik prosess. Selve verdigrunnlaget for prosessen er også noe man må ta fram i lyset og snakke om.

– Alle mobiliseringer går i faser, og først kommer en bevisstgjørings- og mobiliseringsfase der behov og verdier settes i fokus, understreker forskeren.

Les mer om Nærmiljø og lokalsamfunn som fremmer folkehelse på helsedirektoratets nettsider.

Share on Facebook0Google+0Tweet about this on Twitter