Tilbake icon-news-white.png Aktuelt

Meninger om framtidas nett-tariff

SNAKKER MED STRØMKUNDER: Anne Sigrid Haugset og Linn Renée Naper undersøker forbrukernes holdninger til endringer i måter å betale for å få tilgang til strøm.
SNAKKER MED STRØMKUNDER: Anne Sigrid Haugset og Linn Renée Naper undersøker forbrukernes holdninger til endringer i måter å betale for å få tilgang til strøm.
Norge vurderer nye måter å ta betalt for transport av strøm – den såkalte nettleia. Ny teknologi muliggjør å tilpasse bruken bedre, og da bør kanskje prissystemet tilpasses hvor mye man belaster nettet?
– Vi skal snakke med vanlige forbrukere om hva og hvordan de tenker om strøm og strømbruk, sier prosjektleder Linn R. Naper, Trøndelag Forskning og Utvikling (TFoU). Kunnskapen skal brukes for å utforme framtids prissystem for nettleie.

 

Trøndelag Forskning og Utvikling utfører for tiden et oppdrag for NVE (Norges vassdrags- og energidirektorat) for å skaffe kunnskap om forbrukernes forbrukernes forståelse og holdninger knyttet til strømforbruk og nettleiepriser. Bakgrunn er at man vurderer å gjøre nettleia mer avhengig av hvor mye den enkelte kunde belaster overføringsnettet gjennom sitt samtidige strømuttak.

Hva er mye strøm?

I dag består strømregningene av tre relativt like store deler: betaling for energien (strømmen) vi bruker, betaling for transporten til huset og avgifter til staten. Til sammen utgjør dette omtrent 20.000 til 25.000 kroner for en normal husstand og beløpet er i stor grad avhengig av hvor mye energi (kilowattimer) vi bruker.

Myndighetene vurdere om man i større grad bør la nettleien avhenge av hvor mye den enkelte belaster nettet gjennom sitt «samtidige forbruk av strøm», det vil si den enkeltes effektbehov (antall kWh per tidsenhet).  Som strømkunde legger man beslag på en større del av nettets kapasitet om man lader elbilen, skrur opp panelovnene i huset på fullt og koker middag på induksjonstoppen på en og samme tid, enn om man sprer det samme forbruket utover ettermiddagen og kvelden.

Ny teknologi, nye muligheter

– Noe av bakgrunnen for at dette er kommet på dagsorden er at nettbransjen står ovenfor svært store investeringer i årene som kommer på grunn av høy alder på anleggene. Samtidig får vi ny teknologi og effektbehovet hos norske strømkunder øker. Investering i nye nettanlegg er svært kostbart for samfunnet, og vil  innebære økt nettleie, sier Naper.

Myndigheten er tydelige på at de ønsker å holde nettleien for vanlige husholdninger så lav som mulig, og vil derfor bruke de muligheten ny teknologi nå åpner for til beste for norske strøm- og nettkunder.

-Det handler ikke om at den enkelte skal endre sine vaner på en måte som går utover komforten, sier Naper. Det finnes teknologi i dag som for eksempel sørger for å skru av varmtvannstanken mens du lager middag på induksjonstoppen din, eller at ladingen av elbilen din automatisk tilpasses slik at det lades på tidspunkt hvor det er relativt liten belastning i nettet.

Dersom man får nettleiepriser som avhenger av effektbehovet til den enkelte, kan det lønne seg for noen kunder å innrette strømforbruket smartere gjennom ulike styringssystemer. I neste runde kan dette redusere behovet for å bygge ut og oppgradere kraftnettet, og dermed bidra til å holde nettleien nede for alle kunder.

Skal snakke med stømkundene

– Vi skal i løpet av de kommende ukene snakker med ulike typer strømbrukere og hvordan de tenker rundt strømbruk, sier Anne Sigrid Haugset, Trøndelag Forskning og Utvikling. Blant annet skal vi ta en prat med noen av innbyggere på Byafossen i Steinkjer som har prøvd ut nye strømmålere, for å høre hvordan de har oppfattet dette.

– Men vi skal også undersøke om store og små strømbrukere, unge og gamle, tenker forskjellig rundt strømpriser, sier Haugset. Vi skal gjennomføre en håndfull gruppesamtaler i løpet av de neste ukene.