Tilbake icon-news-white.png Aktuelt

Mer markedstenking i kulturhagen

BRIKKEN: Daglig leder Leif Terje Nilsen (i midten) sammen med et knippe bedriftsrepresentanter i Tindved kulturhage. (Foto: Øyvind Malum)
BRIKKEN: Daglig leder Leif Terje Nilsen (i midten) sammen med et knippe bedriftsrepresentanter i Tindved kulturhage. (Foto: Øyvind Malum)
Systematisk markedsarbeid er alfa omega for alle bedrifter – også kulturbedrifter.
– Mange er flinke, men det er nesten alltid litt mer å gå på, sier daglig leder Leif Terje Nilsen, Tindved Kulturhage AS, som har systematisert salgs og markedsførings-kompetansen i kulturhagen.

 

Tindved kulturhage er en av få spesialiserte kultur(nærings)hager i Norge og jobber spesielt med kulturnæringene og kunstnerisk virksomheter.

– Vi har gjort en analyse av hvordan bedriften i næringshagen arbeider med salg og markedsføring for å finne ut hvor skoen eventuelt trykker slik at vi kan understøtte eventuelle kompetansebehov, sier daglig leder Leif Terje Nilsen, Tindved Kulturhage AS.

Mye bra arbeid

Det gjøres mye godt markedsarbeid, men det er selvsagt noe som kan perfeksjoneres for å bli enda bedre.

– Behovene er forskjellig. Noen trenger å systematisere arbeidet, andre trenger hjelp til praktiske grep og analyser, sier Nilsen.

Litt vegring

– For mange kulturbedrifter er man som enkeltpersoner en viktig del av produktet, sier forsker Morten Stene, Trøndelag Forskning og Utvikling. Vi ser at noen kvier seg for å selge seg selv, eller at man er så involvert i produktet at man ikke klarer å artikulere hva som er det unike med ens egen virksomhet.

Kunnskap viktig

– Prosessen har vært både nyttig og interessant, sier daglig leder Leif Terje Nilsen i Tindved Kulturhage AS. Det å ha spilt på lag med Trøndelag Forskning og Utvikling har vært nyttig både faglig, og ikke minst det at man har hatt noen å diskutere utfordringene med.

– Noe har vi allerede tatt tak i, sier Nilsen. Og mye står på lista over ting som skal iverksettes og utvikles. Det har åpenbart seg mange vinn-vinn situasjoner bedriftene imellom blant annet.

Langsiktig utvikling

Det kom også opp flere spennende utviklingsideer, som krever mer bearbeiding og utvikling.

– Men det var jo hovedpoenget med forstudien å få oppspill på ting som skal utvikle Tindved Næringshage og dens bedrifter, sier Nilsen.

Referanse

Stene, Morten & Leif Terje Nilsen (2015). Forstudie salg og markedsføringskompetanse – Tindved kulturhage. TFoU-arbeidsnotat 2015:13. Steinkjer: Trøndelag Forskning og Utvikling.

Share on Facebook0Google+0Tweet about this on Twitter