Tilbake icon-news-white.png Aktuelt

Mer penger til Kompass 2030

kompass-2030-1200x800Partnerskapet Kompass 2030 fikk tre millioner kroner, over tre år, fra Fylkesrådet i Nord-Trøndelag tidligere i november. Formålet er å styrke posisjonen til næringsvirksomheter og forsknings- og utdanningsinstitusjoner i Trøndelag utenom Trondheim.
– Jeg har tro på at dette er et prosjekt som næringslivet vil dra stor nytte av for å kunne utvikle seg videre, sier fylkesråd for regional utvikling Terje Sørvik i sin innstilling.

 

Fylkesråd Terje Søvik mener Kompass 2030 er en viktig strategisk regionalpolitisk satsing.
– Dagens Nord-Trøndelag ligger langs aksen Trondheim−Bodø. Begge byene har tunge forskningsmiljø som lett kan få en polariserende effekt. Dersom Trøndelag i framtida skal ha sterke, gode og relevante kunnskapsmiljø, slik at vi kan utvikle næringslivet vårt på en kunnskapsbasert måte, trenger vi gode kunnskapsaktører også i nordre del av Trøndelag, sier Søvik i saksutredningen.

Det er Kunnskapsparken Nord-Trøndelag, Trøndelag Forskning og Utvikling, Nord universitet og SINTEF som står bak Kompass 2030.

Skal mobilisere næringslivet

I Kompass 2030 skal de fire prosjektpartnerne teste ut arbeidsmåter og innsatser overfor, og sammen med, næringslivet. Støtten til prosjektet er støtte til miljøenes regionale utviklingsrolle.

I de tidligere høgskolene var den regionale utviklingsrollen prioritert, men med tidligere HiNTs nye universitetsstatus er det trolig at forskning får økt fokus. Kompass 2030 skal mobilisere næringsliv, skape arenaer for samhandling, få fram aktuelle problemstillinger å forske videre på, øke kunnskapen i og om næringslivet og skape tettere samhandling både seg imellom og med bedrifter.

Bioøkonomi en premiss

Det er en betingelse fra fylkeskommunen at arbeidet konsentreres om bioøkonomi. Det er i flere sammenhenger uttalt at Trøndelag kan bli landets fremste bioøkonomiregion, med komplette verdikjeder innen skog, landbasert matproduksjon og havbruk, et mangfoldig næringsliv.

Å ta en nasjonal posisjon krever langsiktig og målrettet innsats. For å lykkes trengs kunnskap som deles og samhandling mellom næringsliv, forsknings- og utdanningsinstitusjoner, forvaltning og virkemiddelapparat.

Kompass 2030 vil bidra med etter- og videreutdanning, bedriftsnettverk, utviklings- og forskningsprosjekt i samarbeid med næringslivet. Prosjektet skal følge opp eksisterende initiativ, for eksempel Ytre Namdal, samarbeid med i Skognæringa i Trøndelag (Arenaprosjekt), produsentnettverk, Matnavet på Mære og Fjellregionen.

Kompass 2030

Begrunnelsen for Kompass 2030 er en kombinasjon av regionens utfordringer med lav FoU-aktivitet, liten uttelling på nasjonale FoU-midler og den regionalt strategiske utfordringen med den tunge FoU-satsingen i Trondheim og i Bodø. Uten bevisst og langsiktig innsats vil (Nord)Trøndelag stå i fare for å komme i skyggen. Oppbygging av Nord universitet Trøndelag representerer en strategisk mulighet både for regionen og for universitetet, som må prioritere utdanning og forskning for å sikre videre universitetsstatus.

Kompass 2030 skal bidra til å utvikle Nord universitet Trøndelag og TFoU som kraftfulle FoU-aktører for næringslivet i regionen. Med Sintef på laget kan Kompass 2030-partnerne utvikles til et markant, bærekraftig og leveringsdyktig FoU-felleskap som grunnlag for verdiskaping både i næringslivet og offentlig sektor.

Les mer
Share on Facebook0Google+0Tweet about this on Twitter