Tilbake icon-news-white.png Aktuelt

Mestringskurs gir flere aktive samfunnsdeltagere

Ida-Camilla Løe
MESTSTRINFSTRO: DrømmeDagene gir økt motivasjon og tro på framtida og deltagelse i arbeidslivet, sier prsojektleder for evalueriengen Ida-Camilla Løe, Trøndelag Forskning og Utvikling.
Veksttorgets tilbud DrømmeDagene fører til økt og vedvarende positiv tro på livsmestring og en aktiv rolle i arbeidslivet. Gjennomføringen er stor og over halvparten av deltagerne er aktive i samfunnslivet seks måneder etter kurset.

 

DrømmeDagene er et program for økt hverdagsmestring og arbeidslivsveiledning for yngre voksne som står utenfor arbeidsliv og utdanning. Tilbudet ble startet opp i 2017 i regi av VekstTorget i Verdal og er et 18 ukers kursprogram som følges opp av lokalt NAV-kontor.

Trøndelag Forskning og Utvikling har evaluert fire gjennomføringer, og sett på innhold, resultat og deltagerens opplevelser at tilbudet. 57 deltagere har gjennomført kurset.

Yngre med utfordringer

Deltageren har sammensatte utfordringer når det gjelder helse, oppvekst  og sosiale forhold. To av tre deltagere har ikke fullført treårig videregående skole.

Deltagere rekrutteres av ungdomsteamet i NAV og får forhåndsinformasjon før de velger å delta på tilbudet.

Stor gjennomføring

95 prosent av deltagere har fullført kursprogrammet. Seks måneder etter avsluttet kurs er 18 aktive deltagere i arbeid eller utdanning. 13 er uten tilknytning til arbeidslivet. De øvrig har ikke rapportert status.

Relevant innhold og opplegg

Temaene i kurset oppleves som relevante og nyttige. Mange framhever temaet jobbsmak. Gruppene har fungert bra sosialt. I særlig grad framheves arrangørenes entusiasme, og det å bli møtt med åpenhet, forståelse og respekt har vært viktig og gjennomgående i kurset.

– Arrangørenes entusiasme og engasjement har vært framtredende, og en viktige del av opplevelse til deltagerne, sier prosjektleder Ida-Camilla Løe, Trøndelag forskning og Utvikling.

Det er få forbedringsforslag fra deltageren. De negative opplevelsen er knyttet til egne forventinger og helseproblemer.

Økt framtidstro

Samlet sett rapporteres økt motivasjon og tro på framtida og deltagelse i arbeidslivet. Gjennomgående er disse opplevelse vedvarende i hele perioden, også etter avsluttet kurs. Men det er stor variasjon i deltagerens rapportereringer.

Kontinuerlig utvikling

– Evalueringen er basert på ulike måter for selvrapportering fra deltageren, både før, under og etter kurset, sier Løe. I tillegg er det gjort dybdeintervju med tolv deltagere.

Evalueringen har skjedd i nært samarbeid med VekstTorget og har hatt en viss karakter av tilbakemelding under veis. Resultatet fra de første gjennomføring er delvis brukt for å justere opplegget. 20 prosent av deltagere har ikke rapportert etter endt kurs.