Tilbake icon-news-white.png Aktuelt

Mestringsteknologi må skreddersys

MESTRINGSTEKNOLOGI: Brukeren og brukerens situasjon være i sentrum, og teknologien tilpasses, sier seniorforsker Berit Therese Nilsen, Trøndelag Forskning og Utvikling
Teknologiske hjelpemidler er viktig i mange situasjoner. Fleksible og tilpassede løsninger er nøkkelen når behovene er sammensatte. Men like viktig er tilretteleggingen av brukssituasjonen.

 

Steinkjer kommune har prøvd ut ulike teknologiske hjelpemiddelløsninger – mestringsteknologi – for ungdom med sammensatte behov, med sikte på bedre livsmestring.

– Teknologien har et spennende potensial og er viktig, men isolert sett er den bare en del av mulighetsrommet, sier seniorforsker Berit Therese Nilsen, Trøndelag Forskning og Utvikling som har vært med og evaluert prosjektet.

Unike brukerbehov

Teknologien må fungere i samspill med brukerens omgivelser. Den må være tilpasset funksjonsnivået til brukeren selv, men også til familien, i skolesituasjoner, i hjemmet og andre viktige situasjoner i brukernes liv.

– Dette setter viktige og unike krav som teknologien må passe inn i, sier Nilsen. Derfor må brukeren og brukerens situasjon være i sentrum, og teknologien tilpasses behovene. Spesielt er bosituasjonen, enten det er i avlastningsbolig eller hjemme sentrale.

Fleksibilitet nøkkelen

Mange av hjelpemidlene som brukes benytter hverdagsteknologiske plattformer, som pc-er, mobile håndsett (mobiltelefoner) og nettbrett, med tilhørende app-er.

– For å få en optimal behovsdekning bør teknologien være fleksibel, tilpasningsdyktig og lett å betjene, sier Nilsen. Slik kan den kan innpasses på nyttige områder i brukerne liv, enten det er knyttet til familie, skole eller bosituasjon.

Trygg i brukssituasjonene

Dessuten må brukeren og støtteapparatet rundt føle seg trygge på bruken av hjelpemidlene og kommunisere godt på tvers av brukssituasjoner og kompetanse.

– En del av hjelpeapparatet reserverer seg litt i starten, og tror de har for liten kompetanse og/eller ser potensielle etiske problemer, sier Nilsen. Etiske hensyn skal alltid vurderes nøye, særlig knyttet til hjelpemidler som overvåker brukeren. Når det gjelder manglende kompetanse, viser det seg sjeldent å være et problem når det kommer til den praktiske bruken. Det viktige er å ha brukeren i fokus, og tørre å prøve og tilrettelegge også for de rundt.

Snakket med

Evalueringen har bestått i å snakke med støtteapparatet rundt tre brukere av mestringsteknologi, både foreldre, ansatte ved skole og i avlastningsbolig. I tillegg er prosjektgruppe og styringsgruppe intervjuet.

Prosjektet Mestringteknologi har arbeidet med kunnskapsutvikling og spredning av velferdsteknologiske løsninger både i kommunen og blant flere samarbeidskommuner i regionen.

Personvernerklæring

Personvernerklæringen handler om hvordan denne nettsiden samler inn og bruker informasjon om besøkende. Erklæringen inneholder informasjon du har krav på når det samles inn opplysninger fra nettstedet vårt, og generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger. Juridisk eier av nettsiden er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger. Det er frivillig for de som besøker nettsidene å oppgi personopplysninger i forbindelse med tjenester som å motta nyhetsbrev og benytte del- og tipstjenesten. Behandlingsgrunnlaget er samtykke fra den enkelte, med mindre annet er spesifisert.

1. Webanalyse og informasjonskapsler (cookies)

Som en viktig del av arbeidet med å lage et brukervennlig nettsted, ser vi på brukermønsteret til de som besøker nettstedet. For å analysere informasjonen, bruker vi analyseverktøyet Google Analytics. Google Analytics bruker informasjonskapsler/cookies (små tekstfiler som nettstedet lagrer på brukerens datamaskin), som registrerer brukernes IP-adresse, og som gir informasjon om den enkelte brukers bevegelser på nett. Eksempler på hva statistikken gir oss svar på er; hvor mange som besøker ulike sider, hvor lenge besøket varer, hvilke nettsteder brukerne kommer fra og hvilke nettlesere som benyttes. Ingen av informasjonskapslene gjør at vi kan knytte informasjon om din bruk av nettstedet til deg som enkeltperson. Informasjonen som samles inn av Google Analytics, lagres på Googles servere i USA. Mottatte opplysninger er underlagt Googles retningslinjer for personvern. En IP-adresse er definert som en personopplysning fordi den kan spores tilbake til en bestemt maskinvare og dermed til en enkeltperson. Vi bruker Google Analytics sin sporingskode som anonymiserer IP-adressen før informasjonen lagres og bearbeides av Google. Dermed kan ikke den lagrede IP-adressen brukes til å identifisere den enkelte brukeren.

2. Søk

Hvis nettsiden har søkefunksjon så lagrer informasjon om hvilke søkeord brukerne benytter i Google Analytics. Formålet med lagringen er å gjøre informasjonstilbudet vårt bedre. Bruksmønsteret for søk lagres i aggregert form. Det er bare søkeordet som lagres, og de kan ikke kobles til andre opplysninger om brukerne, slik som til IP-adressene.

3. Del/tips-tjenesten

Funksjonen "Del med andre" kan brukes til å videresende lenker til nettstedet på e-post, eller til å dele innholdet på sosiale nettsamfunn. Opplysninger om tips logges ikke hos oss, men brukes kun der og da til å legge inn tipset hos nettsamfunnet. Vi kan imidlertid ikke garantere at nettsamfunnet ikke logger disse opplysningene. Alle slike tjenester bør derfor brukes med vett. Dersom du benytter e-postfunksjonen, bruker vi bare de oppgitte e-postadressene til å sende meldingen videre uten noen form for lagring.

4. Nyhetsbrev

Nettsiden kan sende ut nyhetsbrev via epost hvis du har registrert deg for å motta dette. For at vi skal kunne sende e-post må du registrere en e-postadresse. Mailchimp er databehandler for nyhetsbrevet. E-postadressen lagres i en egen database, deles ikke med andre og slettes når du sier opp abonnementet. E-postadressen slettes også om vi får tilbakemelding om at den ikke er aktiv.

5. Påmelding, skjema

Nettsiden kan ha skjema for påmelding, kontaktskjema eller andre skjema. Disse skjemaene er tilgjengeliggjort for publikum for å utføre de oppgaver de er ment å gjøre. Påmeldingsskjema er for at besøkende kan melde seg på eller registrere seg. Kontaktskjema er for at besøkende enkelt kan sende en melding til nettsidens kontaktperson. Vi ber da om navnet på innsender og kontaktinformasjon til denne. Personopplysninger vi mottar blir ikke benyttet til andre formål enn å svare på henvendelsen. Skjema sendes som epost via Mailgun som tredjepartsløsning. Hele innsendelen blir lagret hos Mailgun i 24 timer. Mellom 24 timer og 30 dager er det kun mailheader som blir oppbevart før innsendelsen blir slettet etter 30 dager. Årsaken til denne lagringen er for å bekrefte om eposter blir sendt fra nettsiden og videresendt til riktig mottaker. Når eposten er mottatt av mottaker så er det opp til mottaker å avgjøre Databehandlingsbehovet av eposten.

6. Side- og tjenestefunksjonalitet

Det blir brukt informasjonskapsler i drift og presentasjon av data fra nettsteder. Slike informasjonskapsler kan inneholde informasjon om språkkode for språk valgt av brukeren. Det kan være informasjonskapsler med informasjon som støtter om lastbalanseringen av systemet slik at alle brukere blir sikret en best mulig opplevelse. Ved tjenester som krever innlogging eller søk kan det bli brukt informasjonskapsler som sikrer at tjenesten presenterer data til rett mottaker.

7. Hvordan håndtere informasjonskapsler i din nettleser

www.nettvett.no kan du lese om hvordan du stiller inn nettleseren for å godta/avvise informasjonskapsler, og få tips til sikrere bruk av internett.