Tilbake icon-news-white.png Aktuelt

Miljøbevissthet som merkevare

MILJØRÅDGIVER: Nina Solbakk, Trøndelag Forskning og Utvikling, har fasilitert miljøfyrtårn-sertifiseringen for Den Gyldne Omvei.
Da Den Gylne Omvei på Inderøya ble godkjent som bærekraftig reisemål ble miljøsertifisering viktig.
– Dette ble starten på en «best i lag»-sertifiseringsprosess, sier Nina Solbakk, Trøndelag Forskning og Utvikling, som har bistått Inderøy-bedriftene med å bli miljøfyrtårn.

 

Seks bedrifter i Den Gylne Omvei, pluss paraplyorganisasjonen, er i løpet av det siste året sertifisert som miljøfyrtårn. Bedriftene er Berg Gård/Inderøy Brenneri – gårdsbutikk, Jægtvolden Fjordhotell, Strømnes-Oldefars gjestehus, Ystgård Gartneri, Inderøy Gårdsbryggeri og Gulburet.

Bærekraft og miljøsertifikat

– Prosessen startet med at vi ønsket å kvalifisere oss som Bærekraftig Reisemål, sier Margareta Uddu, Strømnes-Oldefars gjestehus. Bærekraftig Reisemål er en kvalitetsstandard og internasjonal godkjenningsordning  basert på ti prinsipper for bærekraftig reiseliv.

Dette er en langsiktig utviklingsprosess som blant annet verdsetter miljøsertifisering.

– Hvert år når Den Gylne Omvei rapporterer status på arbeidet med bærekraft teller vi opp antallet medlemsbedrifter som er sertifisert, sier Uddu.

Viktig med veiledning

Strømsnes-Oldefars gjestehus er en av de bedriften som har fått miljøfyrtårnstatus.

– Det har vært mye arbeid, sier Uddu. Derfor har det vært veldig viktig å ha hatt en veileder. I en travel driftshverdag kan det være vanskelig å sette av tid til utvikling. Da er det godt å ha en fasilitator som «maser» litt.

Klynge-effekt

– Det har vært interessant å arbeide med flere bedrifter samla, sier rådgiver Nina Solbakk, Trøndelag Forskning og Utvikling, som har bistått Den Gylne Omvei. Det har gitt en slags klyngedynamikk – at man lærer og inspireres av hverandre. For miljøbevissthet er en modningsprosess.

Dokumentert miljøbevissthet

Å bli sertifisert innenfor miljøfyrtårnordningen innebærer en prosess fram mot en dokumentert miljøbevissthet.

– For dette er en prosess, et arbeid over tid, som innebærer å systematisere det man har av rutiner innenfor området helse miljø og sikkerhet, sier rådgiver Nina Solbakk, som har veiledet og lede prosessen, kalt inn til møter og vært referent.

Les mer om Den Gylden Omveg, Inderøy

Se filmen om Inderøy som bærekraftig reisemål.

Share on Facebook8Google+0Tweet about this on Twitter