Tilbake icon-news-white.png Aktuelt

Mixed Zone for responssentre

seminar-responssentre-4916-a6-1200x800
GODE LØSNINGER: Solrunn Hårstad fortalte om  erfaringene med responsenter i Værnesregionen.
Standardisering, samarbeid og koordinering var tre sentrale stikkord på seminaret om helsehus og responssenteret nylig. Her var mer snakk om brukere, tjenester og rutiner, enn tekniske duppeditter.
– Seminaret viser hvor komplekst området er, sier prosjektleder Håkon Sivertsen, Trøndelag Forskning og Utvikling. Det er et stort mangfold av brukere, kommuner og leverandører – og det å snakke i lag og dele erfaring er en viktig øvelse i seg selv.

 

Felles løsninger var Solrunn Hårstads, Værnesregionen IT, sitt nøkkelord når hun oppsummerte sine erfaringer etter flere års arbeid med tekniske løsninger knyttet til responssentre. Responssenteret er en tjenester som tar i mot, og ved behov videreformidler, alarmer fra trygghetsalarmer og andre sensorer og utstyr.

– Men fortsatt skal tjenestene ytes der brukerne er, så lokal forankring og forståelse for de som skal utøve tjenesten er helt uvurderlig, sa Hårstad. Gode tjenester og effektive tjenester er to sider av samme sak.

I Agder hadde man langt på vei fått til både en teknologisk harmonisering og god koordinering mellom ulike tjenesteområder. Kjetil Løyning understreket viktigheten av å forankre koordineringen på overordnet nivå når man går over i driftsfasen.

Bygg felles løsninger som muliggjør individuelle tilpasninger
seminar-responssentre-4916-a39-1200x800
DIALOG: Håkon Sivertsen (tv.),TFoU; Gro Anita Fosse, Kristiansand kommune; Kjetil Løysing, Kristiansand kommune og Roald Bergstøm, TFoU.

Noe av fellesnevneren i erfaringene både fra Agder og Værnesregionen var at det er et betydelig løft som må gjøres i en oppstartfase, og noe av dette må gjøres på samme måte og i lag med andre. På den andre siden er det viktig å ha så mye fleksibilitet i løsningen at ulike samarbeidspartnere kan gjøre dette med ulik fart og til en viss grad på ulike måter. Det kritiske er hva som må være koordinert og standardisert for at man skal få det til, og hva som kan og bør harmoniseres over tid.

To andre stikkord som også er sentrale var felles anskaffelser og vilje og evne til å tenke og arbeide på nye måter. En komplett oversikt over temaer og foredragsholdere finnes her.

Oversetterrolle

– At Trøndelag Forskning og Utvikling, som et samfunnsfaglig institutt, er engasjert i velferdsteknologi kan kanskje oppfattes som et paradoks, sa direktør Øyvind Skogvold, Trøndelag Forskning og utvikling. Men velferdsteknologi dreier seg om mye mer enn tekniske løsninger.

Vår kompetanse og rolle er knyttet til de organisatoriske prosessen som er nødvendig for å ta i bruk teknologien, og ikke minst oversetterkompetanse mellom næringslivet som leverandører av tekniske løsninger og offentlig sektor som skal lage effektiv offentlig tjenesteproduksjon ved hjelp av teknologien.

70 deltagere

70 personer deltok på seminaret. Seminaret var en del av Interegprosjektet VälTel som blant annet har som mål å blande ulike interessenter og stimulere til kunnskaps- og erfaringsutveksling. Trøndelag Forskning og Utvikling ved Håkon Sivertsen er norsk prosjektleder for VälTel. Seminaret ble ledet av Roald Bergstrøm, Trøndelag Forskning og Utvikling.

Lysark fra seminarets presentasjoner

 

seminar-responssentre-4916-a134-1200x800
STORE INTERESSE: 70 personer deltok på seminaret om responssentre og helsehus.