Tilbake icon-news-white.png Aktuelt

Mixed Zone for responssentre

seminar-responssentre-4916-a6-1200x800
GODE LØSNINGER: Solrunn Hårstad fortalte om  erfaringene med responsenter i Værnesregionen.
Standardisering, samarbeid og koordinering var tre sentrale stikkord på seminaret om helsehus og responssenteret nylig. Her var mer snakk om brukere, tjenester og rutiner, enn tekniske duppeditter.
– Seminaret viser hvor komplekst området er, sier prosjektleder Håkon Sivertsen, Trøndelag Forskning og Utvikling. Det er et stort mangfold av brukere, kommuner og leverandører – og det å snakke i lag og dele erfaring er en viktig øvelse i seg selv.

 

Felles løsninger var Solrunn Hårstads, Værnesregionen IT, sitt nøkkelord når hun oppsummerte sine erfaringer etter flere års arbeid med tekniske løsninger knyttet til responssentre. Responssenteret er en tjenester som tar i mot, og ved behov videreformidler, alarmer fra trygghetsalarmer og andre sensorer og utstyr.

– Men fortsatt skal tjenestene ytes der brukerne er, så lokal forankring og forståelse for de som skal utøve tjenesten er helt uvurderlig, sa Hårstad. Gode tjenester og effektive tjenester er to sider av samme sak.

I Agder hadde man langt på vei fått til både en teknologisk harmonisering og god koordinering mellom ulike tjenesteområder. Kjetil Løyning understreket viktigheten av å forankre koordineringen på overordnet nivå når man går over i driftsfasen.

Bygg felles løsninger som muliggjør individuelle tilpasninger
seminar-responssentre-4916-a39-1200x800
DIALOG: Håkon Sivertsen (tv.),TFoU; Gro Anita Fosse, Kristiansand kommune; Kjetil Løysing, Kristiansand kommune og Roald Bergstøm, TFoU.

Noe av fellesnevneren i erfaringene både fra Agder og Værnesregionen var at det er et betydelig løft som må gjøres i en oppstartfase, og noe av dette må gjøres på samme måte og i lag med andre. På den andre siden er det viktig å ha så mye fleksibilitet i løsningen at ulike samarbeidspartnere kan gjøre dette med ulik fart og til en viss grad på ulike måter. Det kritiske er hva som må være koordinert og standardisert for at man skal få det til, og hva som kan og bør harmoniseres over tid.

To andre stikkord som også er sentrale var felles anskaffelser og vilje og evne til å tenke og arbeide på nye måter. En komplett oversikt over temaer og foredragsholdere finnes her.

Oversetterrolle

– At Trøndelag Forskning og Utvikling, som et samfunnsfaglig institutt, er engasjert i velferdsteknologi kan kanskje oppfattes som et paradoks, sa direktør Øyvind Skogvold, Trøndelag Forskning og utvikling. Men velferdsteknologi dreier seg om mye mer enn tekniske løsninger.

Vår kompetanse og rolle er knyttet til de organisatoriske prosessen som er nødvendig for å ta i bruk teknologien, og ikke minst oversetterkompetanse mellom næringslivet som leverandører av tekniske løsninger og offentlig sektor som skal lage effektiv offentlig tjenesteproduksjon ved hjelp av teknologien.

70 deltagere

70 personer deltok på seminaret. Seminaret var en del av Interegprosjektet VälTel som blant annet har som mål å blande ulike interessenter og stimulere til kunnskaps- og erfaringsutveksling. Trøndelag Forskning og Utvikling ved Håkon Sivertsen er norsk prosjektleder for VälTel. Seminaret ble ledet av Roald Bergstrøm, Trøndelag Forskning og Utvikling.

Lysark fra seminarets presentasjoner

 

seminar-responssentre-4916-a134-1200x800
STORE INTERESSE: 70 personer deltok på seminaret om responssentre og helsehus.

Personvernerklæring

Personvernerklæringen handler om hvordan denne nettsiden samler inn og bruker informasjon om besøkende. Erklæringen inneholder informasjon du har krav på når det samles inn opplysninger fra nettstedet vårt, og generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger. Juridisk eier av nettsiden er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger. Det er frivillig for de som besøker nettsidene å oppgi personopplysninger i forbindelse med tjenester som å motta nyhetsbrev og benytte del- og tipstjenesten. Behandlingsgrunnlaget er samtykke fra den enkelte, med mindre annet er spesifisert.

1. Webanalyse og informasjonskapsler (cookies)

Som en viktig del av arbeidet med å lage et brukervennlig nettsted, ser vi på brukermønsteret til de som besøker nettstedet. For å analysere informasjonen, bruker vi analyseverktøyet Google Analytics. Google Analytics bruker informasjonskapsler/cookies (små tekstfiler som nettstedet lagrer på brukerens datamaskin), som registrerer brukernes IP-adresse, og som gir informasjon om den enkelte brukers bevegelser på nett. Eksempler på hva statistikken gir oss svar på er; hvor mange som besøker ulike sider, hvor lenge besøket varer, hvilke nettsteder brukerne kommer fra og hvilke nettlesere som benyttes. Ingen av informasjonskapslene gjør at vi kan knytte informasjon om din bruk av nettstedet til deg som enkeltperson. Informasjonen som samles inn av Google Analytics, lagres på Googles servere i USA. Mottatte opplysninger er underlagt Googles retningslinjer for personvern. En IP-adresse er definert som en personopplysning fordi den kan spores tilbake til en bestemt maskinvare og dermed til en enkeltperson. Vi bruker Google Analytics sin sporingskode som anonymiserer IP-adressen før informasjonen lagres og bearbeides av Google. Dermed kan ikke den lagrede IP-adressen brukes til å identifisere den enkelte brukeren.

2. Søk

Hvis nettsiden har søkefunksjon så lagrer informasjon om hvilke søkeord brukerne benytter i Google Analytics. Formålet med lagringen er å gjøre informasjonstilbudet vårt bedre. Bruksmønsteret for søk lagres i aggregert form. Det er bare søkeordet som lagres, og de kan ikke kobles til andre opplysninger om brukerne, slik som til IP-adressene.

3. Del/tips-tjenesten

Funksjonen "Del med andre" kan brukes til å videresende lenker til nettstedet på e-post, eller til å dele innholdet på sosiale nettsamfunn. Opplysninger om tips logges ikke hos oss, men brukes kun der og da til å legge inn tipset hos nettsamfunnet. Vi kan imidlertid ikke garantere at nettsamfunnet ikke logger disse opplysningene. Alle slike tjenester bør derfor brukes med vett. Dersom du benytter e-postfunksjonen, bruker vi bare de oppgitte e-postadressene til å sende meldingen videre uten noen form for lagring.

4. Nyhetsbrev

Nettsiden kan sende ut nyhetsbrev via epost hvis du har registrert deg for å motta dette. For at vi skal kunne sende e-post må du registrere en e-postadresse. Mailchimp er databehandler for nyhetsbrevet. E-postadressen lagres i en egen database, deles ikke med andre og slettes når du sier opp abonnementet. E-postadressen slettes også om vi får tilbakemelding om at den ikke er aktiv.

5. Påmelding, skjema

Nettsiden kan ha skjema for påmelding, kontaktskjema eller andre skjema. Disse skjemaene er tilgjengeliggjort for publikum for å utføre de oppgaver de er ment å gjøre. Påmeldingsskjema er for at besøkende kan melde seg på eller registrere seg. Kontaktskjema er for at besøkende enkelt kan sende en melding til nettsidens kontaktperson. Vi ber da om navnet på innsender og kontaktinformasjon til denne. Personopplysninger vi mottar blir ikke benyttet til andre formål enn å svare på henvendelsen. Skjema sendes som epost via Mailgun som tredjepartsløsning. Hele innsendelen blir lagret hos Mailgun i 24 timer. Mellom 24 timer og 30 dager er det kun mailheader som blir oppbevart før innsendelsen blir slettet etter 30 dager. Årsaken til denne lagringen er for å bekrefte om eposter blir sendt fra nettsiden og videresendt til riktig mottaker. Når eposten er mottatt av mottaker så er det opp til mottaker å avgjøre Databehandlingsbehovet av eposten.

6. Side- og tjenestefunksjonalitet

Det blir brukt informasjonskapsler i drift og presentasjon av data fra nettsteder. Slike informasjonskapsler kan inneholde informasjon om språkkode for språk valgt av brukeren. Det kan være informasjonskapsler med informasjon som støtter om lastbalanseringen av systemet slik at alle brukere blir sikret en best mulig opplevelse. Ved tjenester som krever innlogging eller søk kan det bli brukt informasjonskapsler som sikrer at tjenesten presenterer data til rett mottaker.

7. Hvordan håndtere informasjonskapsler i din nettleser

www.nettvett.no kan du lese om hvordan du stiller inn nettleseren for å godta/avvise informasjonskapsler, og få tips til sikrere bruk av internett.