Tilbake icon-news-white.png Aktuelt

Mobil røntgen gir samfunnsøkonomisk merverdi

Sivertsen
LØNNSOMT: – Desentrale og mobile røntgentjenester er samfunnsøkonomisk lønnsomme, sier prosjektleder Håkon Sivertsen, Trøndelag Forskning og Utvikling.
Mobile og desentraliserte røntgentjenester er både lønnsomme og gir bedre pasientopplevelser viser utprøvinger i Namdalen. Utfordringene er logistikk og informasjon.

 

– Desentraliserte røntgentjenester er en vinn-vinn situasjon både for sykehuset, kommunene og pasientene, sier prosjektleder Håkon Sivertsen, Trøndelag Forskning og Utvikling. Gevinstene ligger i økt pasienttrygghet og tids- og kostnadsbesparelser ved reise.

Formålet med prosjektet Mobil Røntgen i Namdalen har vært å få mer kunnskap om etablering og drift av desentraliserte helsetjenester i Namdalen, med fokus på utviklingserfaringer, pasientvelferd og samfunnsøkonomiske effekter.

Desentraliserte røntgentjenester i Namdalen

Utprøving av desentraliserte røntgentjenester i Namdalen har omfattet en todelt ordning:

  • Henvisende lege tar direkte kontakt med røntgentjeneste og avtaler undersøkelse i nærmiljøet (OnCall) og en spesialinnredet røntgenbil kjører ut til pasienten – på sykehjem, eldresentre eller hjemme til folk
  • (pilot)kommuner har innredet spesialrom lokalt som funger som røntgensentre (Onsite)

Dette arbeidet har sett på hvordan de mobile røntgentjenesten – at tjenesten kommer til pasienten – har fungert.

Gjennomføringskraft og -utfordringer

– De drivende faktorene for å få til ordningen har vært enkeltpersoners engasjement, sykehusets innovasjonsstrategi og nettverket mellom sentrale aktører, sier Sivertsen

Viktig gjennomføringsmomenter har vært:

  • Enkeltpersoners entusiasme for ordning, kombinert med gode referanser til tilsvarende prosjekt andre steder i Norge
  • Helseforetakets ambisjoner og vilje om å være utviklingsorientert og framtidsrettet
  • Deltagelse i Interregprosjektet Vältel
  • Gode samarbeidstradisjoner mellom Namdals-kommunene

– Utfordringene framover er å effektivisere logistikken og ikke minst å forankre og informere om tilbudet hos legekontorene og sykeheimene, sier Sivertsen.

Bedre pasientvelferd

– Pasientvelferd er et både et systembegrep og et personbegrep, sier Sivertsen. Viktig for myndigheten er like helsetjenester til alle. Mobile tilbud kompenserer for det faktum at bruken av sykehustjenester minker med avstand til sykehuset.

For enkeltpasienten er trygghet i møte med helsevesenet en viktig ingrediens, som skapes av tilgjengelighet, ivaretakelse og belasting. Desentraliserte tilbud skårer høgt både på tilgjengelighet og belasting.

Lønnsomt og nyttig

De samfunnsøkonomiske regnestykkene viser økt nytte for alle berørte parter i røntgensitasjoner. Helseforetaket sparer på reise- og transportkostnader. Kommunene sparer på ledsagerkostnader og pasientene sparer tid.

For 2019 er de samlede gevinstene estimert til å være mellom 1,3 og 2 millioner kroner.

Støttet av Regionalt forskningsfond Midt-Norge

Prosjektet er finansiert  med 500.000 kroner fra Regionalt forskningsfond Midt-Norge og tilsvarende verdi i egeninnsats fra Helse Nord-Trøndelag.

Personvernerklæring

Personvernerklæringen handler om hvordan denne nettsiden samler inn og bruker informasjon om besøkende. Erklæringen inneholder informasjon du har krav på når det samles inn opplysninger fra nettstedet vårt, og generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger. Juridisk eier av nettsiden er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger. Det er frivillig for de som besøker nettsidene å oppgi personopplysninger i forbindelse med tjenester som å motta nyhetsbrev og benytte del- og tipstjenesten. Behandlingsgrunnlaget er samtykke fra den enkelte, med mindre annet er spesifisert.

1. Webanalyse og informasjonskapsler (cookies)

Som en viktig del av arbeidet med å lage et brukervennlig nettsted, ser vi på brukermønsteret til de som besøker nettstedet. For å analysere informasjonen, bruker vi analyseverktøyet Google Analytics. Google Analytics bruker informasjonskapsler/cookies (små tekstfiler som nettstedet lagrer på brukerens datamaskin), som registrerer brukernes IP-adresse, og som gir informasjon om den enkelte brukers bevegelser på nett. Eksempler på hva statistikken gir oss svar på er; hvor mange som besøker ulike sider, hvor lenge besøket varer, hvilke nettsteder brukerne kommer fra og hvilke nettlesere som benyttes. Ingen av informasjonskapslene gjør at vi kan knytte informasjon om din bruk av nettstedet til deg som enkeltperson. Informasjonen som samles inn av Google Analytics, lagres på Googles servere i USA. Mottatte opplysninger er underlagt Googles retningslinjer for personvern. En IP-adresse er definert som en personopplysning fordi den kan spores tilbake til en bestemt maskinvare og dermed til en enkeltperson. Vi bruker Google Analytics sin sporingskode som anonymiserer IP-adressen før informasjonen lagres og bearbeides av Google. Dermed kan ikke den lagrede IP-adressen brukes til å identifisere den enkelte brukeren.

2. Søk

Hvis nettsiden har søkefunksjon så lagrer informasjon om hvilke søkeord brukerne benytter i Google Analytics. Formålet med lagringen er å gjøre informasjonstilbudet vårt bedre. Bruksmønsteret for søk lagres i aggregert form. Det er bare søkeordet som lagres, og de kan ikke kobles til andre opplysninger om brukerne, slik som til IP-adressene.

3. Del/tips-tjenesten

Funksjonen "Del med andre" kan brukes til å videresende lenker til nettstedet på e-post, eller til å dele innholdet på sosiale nettsamfunn. Opplysninger om tips logges ikke hos oss, men brukes kun der og da til å legge inn tipset hos nettsamfunnet. Vi kan imidlertid ikke garantere at nettsamfunnet ikke logger disse opplysningene. Alle slike tjenester bør derfor brukes med vett. Dersom du benytter e-postfunksjonen, bruker vi bare de oppgitte e-postadressene til å sende meldingen videre uten noen form for lagring.

4. Nyhetsbrev

Nettsiden kan sende ut nyhetsbrev via epost hvis du har registrert deg for å motta dette. For at vi skal kunne sende e-post må du registrere en e-postadresse. Mailchimp er databehandler for nyhetsbrevet. E-postadressen lagres i en egen database, deles ikke med andre og slettes når du sier opp abonnementet. E-postadressen slettes også om vi får tilbakemelding om at den ikke er aktiv.

5. Påmelding, skjema

Nettsiden kan ha skjema for påmelding, kontaktskjema eller andre skjema. Disse skjemaene er tilgjengeliggjort for publikum for å utføre de oppgaver de er ment å gjøre. Påmeldingsskjema er for at besøkende kan melde seg på eller registrere seg. Kontaktskjema er for at besøkende enkelt kan sende en melding til nettsidens kontaktperson. Vi ber da om navnet på innsender og kontaktinformasjon til denne. Personopplysninger vi mottar blir ikke benyttet til andre formål enn å svare på henvendelsen. Skjema sendes som epost via Mailgun som tredjepartsløsning. Hele innsendelen blir lagret hos Mailgun i 24 timer. Mellom 24 timer og 30 dager er det kun mailheader som blir oppbevart før innsendelsen blir slettet etter 30 dager. Årsaken til denne lagringen er for å bekrefte om eposter blir sendt fra nettsiden og videresendt til riktig mottaker. Når eposten er mottatt av mottaker så er det opp til mottaker å avgjøre Databehandlingsbehovet av eposten.

6. Side- og tjenestefunksjonalitet

Det blir brukt informasjonskapsler i drift og presentasjon av data fra nettsteder. Slike informasjonskapsler kan inneholde informasjon om språkkode for språk valgt av brukeren. Det kan være informasjonskapsler med informasjon som støtter om lastbalanseringen av systemet slik at alle brukere blir sikret en best mulig opplevelse. Ved tjenester som krever innlogging eller søk kan det bli brukt informasjonskapsler som sikrer at tjenesten presenterer data til rett mottaker.

7. Hvordan håndtere informasjonskapsler i din nettleser

www.nettvett.no kan du lese om hvordan du stiller inn nettleseren for å godta/avvise informasjonskapsler, og få tips til sikrere bruk av internett.