Tilbake icon-news-white.png Aktuelt

Mobiliserer for kunnskapsbruk i kommunene

KOMMUNEKUNNSKAP: Lisa Ekmann og Roald Lysø skla arrangere et prosjektversted for å stimulere til mer kunnskapsutvikling i og for kommunene.
KOMMUNEKUNNSKAP: Lisa Ekmann og Roald Lysø, Trøndelag Forskning og Utvikling, skal arrangere utviklingsverksted for å stimulere til mer praktisk kunnskapsutvikling i, og for, kommunesektoren.
Nylig ga Nord-Trøndelag fylkeskommune penger til et arbeid for å stimulere til mer kunnskapsutvikling i nordtrønderske kommuner.
– Målet er å styrke utviklerkompetansen i kommunene og gi fagmiljøene innsikt i relevante problemstillinger, sier prosjektleder Lisa Ekmann, Trøndelag Forskning og Utvikling. Praktisk, nyttig og i lag er grepene.

 

Prosjektet Mobilisering for økt kommunalt forsknings-, utviklings- og innovasjonsarbeid i Nord-Trøndelag skal:

  • tydeliggjøre viktige kunnskapsbehov i kommunene
  • gi informasjon om Forskningsrådets kommende kommuneprogram og aktuelle finansierings- og støtteordninger
  • finne samarbeidsformer for konkret prosjektutvikling
  • øke samspillet mellom kommuner, kunnskaps- og utviklingsmiljø og finansieringskilder.
Målrettet kvalifisering

– Målet er å kvalifisere nordtrønderske kommuner for deltakelse i nasjonale og internasjonale forskingsprogrammer – og spesielt det kommende Kommuneprogrammet, sier Lisa Ekmann, Trøndelag Forskning og Utvikling.

Det er mye arbeid som må gjøres for å komme i betrakting i forskningsprogrammer. Dette er ofte arbeid som ligger utenfor det en kommune holder på med til vanlig. Derfor er det viktig å arbeide langsiktig og i lag med andre kommuner, forskningsmiljøene og andre partnere.

Utviklingsverksted

– Den viktigste aktiviteten i prosjektet er et utviklingsverksted den 23. november 2016 for kommunal forskning og utvikling, sier Ekmann. Dette er en systematisk måte å arbeide for å omsette praktisk kunnskapsbehov til forankrede og finansierte forsknings- og utviklingsprosjekter.

Suksesskriterier er konkrete ideer og behov fra kommunene, målrettet kontakt med forskningsmiljøene og tidlig kjennskap til utlysninger av forskningsmidler slik at prosjektskisser og søknader prioriteres ut fra det.

– For å utvikle prosjektsøknader er det nødvendig med tett samarbeid mellom eierne av kunnskapsbehovet, forskningsinstitusjonene og andre hjelpere både ut fra kompetanse og kapasitetshensyn, sier Ekmann.

Til sammenligning brukte prosjektet Grønn forskning i Midt-Norge utviklingsverksted-teknikken systematisk i oppstarten og genererte et tjuetalls prosjekter som fikk til sammen finansiering for 100 millioner kroner.

Høsten 2016

Trøndelag Forskning og Utvikling (TFoU) er prosjekteier. Lisa Ekmann, Roald Lysø og Håkon Sivertsen er TFoU sine medarbeidere i prosjektet. Arbeidet skal gjennomføres høsten 2016 og har ei økonomisk ramme på 400.000 kroner, hvorav halvparten er egeninnsats i form av arbeid fra prosjektpartnerne.

Arbeidet er et samarbeid mellom Trøndelag Forskning og Utvikling, KS Nord-Trøndelag, Nord-Trøndelag fylkeskommune, Fylkesmannen i Nord-Trøndelag og Nord universitet.

Program og påmelding til utviklingsverksted
Share on Facebook0Google+0Tweet about this on Twitter