Tilbake icon-news-white.png Aktuelt

Mobiliserer for kunnskapsbruk

Nylig presentert Roald Lysø, Trøndelag Forskning og Utvikling, eksempler på kompetansemegling på Kompass 2030 sin nettverkslunsj ved Nord universitet Steinkjer. Kompetansemegling er Forskningsrådets mobilisering for mer bruk av forskning i næringslivet.

 

Roald Lysø orinterte om VRT Trøndelags komptetansemeglingsordning på Nord universitets/kompass 2030 sin nettverkslunsj
MER KUNNSKAPSBRUK: Roald Lysø orienterte om VRT Trøndelags kompetansemeglingordningen på Nord universitets og Kompass 2030 sin nettverkslunsj.

Kompetansemegling er en ordning hvor bedrifter får hjelp til å finne kompetanse og støtte til å kjøpe forskningskompetanse i regi av forskningsrådsprogrammet VRI. Dette er et av flere måter Forskningsrådet benytter for fremme forskningsbasert utvikling gjennom å mobiliserer – motivere og kvalifisere bedrifter – til deltakelse i, og bruke av forskning.

Kompetansemegling vil i praksis si å koble bedrifter og forskere.  Det innebærer både å se kunnskapsbehovet i de problemstillingene som bedriften har, og deretter finne forskere som kan hjelpe bedriftene med den kunnskapen.

200 prosjekter

Det er stor spennvidde i de 200 kompetansemeglingsprosjektene som er gjennomført i Trøndelag.

– Spennvidden omfatter både type prosjekt, størrelse på prosjektene og hvilke kompetansemiljø som har vært inne i prosjektene, sa Roald Lysø, Trøndelag Forskning og Utvikling, som er en av dem som har ansvaret for å «megle» bedrifter og forskere.

Det er også variasjoner når gjelder gjennomføringssuksess. Mange prosjekter har gått videre og blitt til verdifulle produkter og løsninger, mens andre prosjekt har blitt stoppet eller «forsinket».
– Det er i og for seg et viktig resultat at prosjekt blir stoppet i rett tid, sier Lysø. Det er viktig å ikke kaste bort penger på «luftslott».

Framtidsrettet

Kompetansemeglingsordning er viktig på flere måter. For det første tilføres kompetanse og bidrar til problemløsning.  Men ordningen er også viktig som en lavterskel inngang og invitasjon til samhandling med forskningsmiljøene.

– Vi ser at når en bedrift først har fått smaken på forskningsmiljøenes kompetanse, er det lettere å søke hjelp ved neste korsvei, sier Lysø, som har vært såkalt kompetansemegler.

55 millioner kroner

VRI Kompetansemegling Trøndelag har siden oppstarten i 2008 omfattet 200 forskningsprosjekter (FoU-prosjekter). Tilsammen representerer dette en omsetningsverdi på 55 millioner kroner, hvorav ca. halvparten er bevilget fra VRI Trøndelag. Gjennomsnittlig prosjektstørrelse er på 260.000 kroner.

Det er benyttede 25 ulike FoU-miljø. Fire forskningspartnere har vært internasjonale. Ti nasjonale miljø utenfor Trøndelag er brukt og elleve trønderske forskningsmiljø har vært involvert.

 

Les mer om kompetansemeglingsordningen nasjonalt og i Trøndelag.

Share on Facebook0Google+0Tweet about this on Twitter