Tilbake icon-news-white.png Aktuelt

Mørkekjøring læres like godt i simulator

Håkon Sivertsen
SIMULATOR: Håkon Sivertsen i TFoU er medforfatter i en ny artikkel om bruk av kjøresimulator i trafikkopplæringen.
Forskning ved Nord universitets trafikklærerutdanning viser at mørkekjøringstrening i kjøresimulator lærertrafikkskoleelever teori om mørkekjøring like godt som tradisjonelle demonstrasjoner gjør. Det betyr at opplæringen både blir rimeligere og kan gjennomføres også i vår- og sommerhalvåret. Håkon Sivertsen ved Trøndelag Forskning og Utvikling har bistått forskere fra trafikklærerutdanningen med dataanalyser i prosjektet.

 

Rolf Robertsen, Gunhild Birgitte Sætren og Per Haukeberg ved trafikklærerutdanningen samt Håkon Sivertsen ved Trøndelag Forskning og Utvikling fikk nylig antatt en vitenskapelig artikkel om bruk av kjøresimulator i mørkekjøringsopplæring av trafikkskoleelever. Artikkelen blir publisert i en vitenskapelig e-bok i løpet av 2017. Funn fra forskningen er også presentert på akademiske konferanser både i Glasgow og i Brisbane.

Vanskelig med mørkekjøring om sommeren

Å kjøre bil i mørket har høyere ulykkesrisiko enn kjøring på dagtid. Derfor er opplæringen trafikkskoleelever får i mørkekjøring så viktig, og tradisjonelt tilbys den som demonstrasjoner i og utenfor bilen der en trafikklærer leder to-tre elever.

I Norge er det ikke så lett å få gjennomført denne opplæringa i vår- og sommerhalvåret, fordi det «aldri» blir mørkt nok. Opplæring på kveldstid er dessuten dyrere og kan gi flere ulemper både for trafikklærer og elever.

Eksperiment med 133 trafikkskoleelever

– Derfor vurderer man å heller bruke kjøresimulator for å gi elevene denne teoretiske innføringen i mørkekjøring. Forskerne gjennomførte et eksperiment med 133 elever ved trafikkskolen som drives ved trafikklærerutdanningen, og jeg har bistått med tilrettelegging og analyser av datamaterialet, sier Håkon Sivertsen i TFoU.

Trafikkskoleelevene ble delt i to grupper, hvor den ene fikk tradisjonell opplæring og den andre fikk bruke simulator med et tilpasset program for å lære seg kjøring i mørket. Begge gruppene gjennomførte den samme teoriprøven etter opplæringen, en flervalgstest med spørsmål knyttet til kjøring i mørket.

Ingen forskjell i teoretisk læringsutbytte

– Vi finner ingen forskjell av betydning mellom de to gruppene – de skårer omtrent like godt uavhengig av hvordan de har fått opplæringen sin. Det tyder på at simulatortrening kan fungere like godt som den tradisjonelle treningen, og at man kan ta i bruk simulatoren til mørkekjøringstrening i trafikkopplæringen, sier Håkon Sivertsen.

Det er likevel ikke bare å sende trafikkskolelevene til simulatoren i stedet for ut i bil i mørket med en gang. Mer forskning trengs for å bekrefte og utdype funnene som er gjort, og man trenger også å utvikle standard programvare for mørkekjøringstrening i kjøresimulatoren.

morkekjoring-4116-a5-1200x800

Referanse:

Robertsen, R., Sætren, G, B., Haukeberg, P. og Sivertsen, H. 2017. Theoretical learning outcome of night driving. A comparison study of traditional real life training and simulator training. Antatt i Risk, Reliability and Safety, 2017. CRC Press/Balkema, Taylor & Francis Group, London. (e-bok)

Share on Facebook0Google+0Tweet about this on Twitter