Tilbake icon-news-white.png Aktuelt

Muligheter i regionale sentra for immateriell kulturarv

KUNNSKAP I: – Stiftinga Hilmar Alexandersen har en arbeidsform som i stor grad er preget av vern gjennom handling, noe som er i tråd med Unescos prinsipper for arbeidet med immateriell kulturarv, sier seniorforsker Morten Stene, Trøndelag Forskning og Utvikling.
Stiftinga Hilmar Alexandersen vurderer mulighetene for å ta en større rolle i arbeidet med vern av immateriell kulturarv.
– Potensialet er til stede. Stiftinga har en arbeidsform som er veldig rett i forhold til føringene for vern av immateriell kulturarv, sier Morten Stene, Trøndelag Forskning og Utvikling.  Attpåtil ligger det muligheter i å utvikle arbeidsmåtene ved å bruke kunnskap fra innovasjonsområdet.

 

Norge har bare delvis fått til den praksisnære forvaltningen av immateriell kulturarv som Unesco-konvensjonen anbefaler. Vern som handling trenger nye og mer mangfoldige metoder og nye organisatoriske løsninger.

– Vern betyr i denne sammenhengen å gjøre kulturarven levedyktig gjennom bruk og videreføring, sier Morten Stene, Trøndelag Forskning og Utvikling, som har utredet mulighetene. Man snakker om kunnskap i – altså praksis, og ikke bare teoretisk kunnskap om. I dette ligger det mer nytenking enn det kanskje ser ut til ved første øyekast. Det omfatter blant annet mobilisering av frivillige, kommersialisering, samarbeid, møteplasser med mer.

Nyskaping og utvikling

Utredningen foreslår en framtid organisering etter det som i innovasjonsforskningen kalles klyngetenking, hvor et senter kan fungere som en utviklingsmekanisme. Rollen blir å være en nettverksentreprenør, og arbeide med å få aktuelle parter og deltagere til å møtes, skape gjensidig forståelse og tillit og iverksette aktiviteter.

Hilmarfestivalen gjør levedyktig

– Stiftinga Hilmar Alexandersen praktiser i dag mye av denne arbeidsmåten i forbindelse med Hilmarfestivalen, sier Stene.  Hilmarfestivalen er en møteplass for interesser, konsertmuligheter for profesjonelle kunstnere, opplevelser for publikum, aktiviteter og kunnskap for barn og unge. På den måte blir tradisjonskulturen mer levende for publikum og levelig for artistene.

Andre aktuelle områder som denne arbeidsformen kunne vært overført til er blant annet muntlige fortellinger og tradisjonelt håndverk, som er to av de fem område som defineres som temaområder innenfor immateriell kulturarv.

Skal skape mer aktivitet

– I arbeidet har det vært snakket med mange av de som har oppgaver innen kulturområdet i dag, sier Stene. En mulig nye aktør blir møtt med litt avventende holdninger, da man frykter for egne oppgaver og bevilgninger. Men ingen aktører har heller vært avvisende til tanken.

– Poenget er ikke å ta fra noe oppgaver, snarer tvert imot, sier daglig leder Johan Einar Bjerkem, Stiftinga Hilmar Alexandersen. Poenget er å få til mer aktivitet og mer vern av immateriell kulturarv.

Gode grep

– Her vil vi lete etter gode framtidige grep sammen med aktørene som allerede arbeider i feltet, sier Bjerkem. Vi konstatere at Kultur-Norge leter etter de gode måtene å oppfylle Unescos konvensjon om immaterielle kulturarv, og vi har fått gjennomført denne studie for å se om vi kan ha noen rolle i dette framover.

Immateriell kulturarv

I 2007 ratifiserte Norge Unescos konvensjon om vern av den immaterielle kulturarven. Begrepet immateriell kulturarv er en forholdsvis ny samlebetegnelse på før ganske ulike og atskilte fenomener som tradisjoner, folkeminner, folkemusikk, folkedans, husflid og håndverk. Den mest sentrale i konvensjonen er at vern betyr tiltak for å sikre den immaterielle kulturarvens levedyktighet. Med andre ord: vern gjennom bruk.

ARBEIDSSEMINAR: Tankene om regionale sentre for å ivareta arbeidet med immateriell kulturarv ble diskutert i den nasjonale instruktørgruppa for immateriell kultur av i mars 2017. Her diskuterer Solveig Grinder, Norges Husflidslag (fv.), Johan Einar Bjerkem, Stiftinga Hilmar Alexandersen, Camilla Rossing, Norsk institutt for bunad og folkedrakt og Dag Feldborg, Norsk håndverksinstitutt.