Tilbake icon-news-white.png Aktuelt

Mye godt kvalitetsarbeid i barnehagesektoren

Anne Sigrid haugset
BARNEHAGEKVALITET: Kvalitetsarbeidet i barnehagesektoren omfatter alt fra den praktiske hverdagen i barnehagene til nasjonal velferdspolitikk, sier forsker Anne Sigrid Haugset, Trøndelag Forskning og Utvikling.
Det gjøres et omfattende arbeid med innholdet i, og oppgavene til, barnehagene i Norge. Dette arbeidet skjer både i barnehagen, i kommunene, hos Fylkesmannen og Utdanningsdirektoratet, og er en blanding av støtte og styring.

 

– Kvalitetsarbeidet i barnehagesektoren er omfattende og spenner over alt fra den praktiske hverdagen i barnehagene til kommunalt tilsyn og nasjonal velferdspolitikk, sier forsker Anne Sigrid Haugset, Trøndelag Forskning og Utvikling. Sett fra barnehagen er kvalitetsarbeidet å sikre et godt innhold i barnehagen. For myndighetene er det det styring for å nå politiske mål i Norge.

Rammeplanen er premissen for barnehagene

– De ansatte i barnehagene har en barnesentrert og relasjonell forståelse av kvalitet, sier Haugset. Rammeplanen for barnehager er en sentral premissgiver i barnehagens pedagogiske arbeid.

Arbeidet fungerer stort sett bra i barnehagene. Men i en travel hverdag er sykefravær, turn-over og mangel på tid praktiske utfordringer.

– Spesielt ser det ut til at det å omsette hverdagserfaringene til forbedringer er det man strever mest med å få til, sier Haugset.

Kommunene i en nøkkelrolle

Kommunene som barnehagemyndighet sitter i en nøkkelposisjon, og oversetter styringssignaler inn til barnehagene.

– Dette skjer ved at kommunene arrangere møter og nettverkstreff hvor man diskuterer og prioritere arbeidet, sier Haugset.  Spesielt for små private barnehagene er dette viktig faglig støtte. De store barnehagene har gjerne et større fagmiljø.

Fylkes­mannens bidrag er i stor grad i å understøtte kommunenes arbeid med å sikre et barnehagetilbud som oppfyller lover og forskrifter.

– I møtet mellom barnehager og forvaltning finner vi et kvalitetsparadoks, sier Haugset. Mange prosjekter og tema ønskes inn i barnehagene. For å få tilstrekkelig rom for gode didaktiske prosesser må disse tiltakene prioriterer og sorterer for å verne om kjerneprosessene i barnehagen.

Kan bli bedre på overordnet styringsinformasjon

Et forbedringspunkt er at den overordnede styringsinformasjon kan bli bedre.

– Det vi si at rapporteringen «opp» til overordnet myndighet om hvordan barnehagene fungere velferdspolititisk kan bli bedre, sier Haugset. Dette har blant annet noe med at det er vanskelig å måle de velferdspolitiske resultatetene av arbeidet i barnehagene.

Arbeidet og hjelpemidlene som stilles til rådighet – Utdanningsdirektoratets kvalitetssystemet – fungerer godt som prosesstøtte og gir styringssignaler til barnehagene.

Men systemet tar i liten grad opp samhandlingen med andre aktører i oppvekstfeltet, og mangler blant annet støttemateriell om overganger i barnehagen og til skolen.

Nasjonalt oppdrag

Evaluering av kvalitetsarbeidet innen barnehagesektoren er gjennom­ført på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet (Udir).

Seks barne­hager, barne­hage­myndigheten i ni kommuner, åtte barnehageeiere og to representanter for større barnehagekjeder, barne­hageansvarlig hos fylkesmannen og representanter for kvalitets­systemeier Udir er intervjuet i undersøkelsen.

Arbeidet har pågått i et og halvt år og vært et samarbeid mellom Trøndelag Forskning og Utvikling AS (TFoU) (kontraktspartner) Dronning Maud Minnes Høgskole (DMMH) og Sintef.

Personvernerklæring

Personvernerklæringen handler om hvordan denne nettsiden samler inn og bruker informasjon om besøkende. Erklæringen inneholder informasjon du har krav på når det samles inn opplysninger fra nettstedet vårt, og generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger. Juridisk eier av nettsiden er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger. Det er frivillig for de som besøker nettsidene å oppgi personopplysninger i forbindelse med tjenester som å motta nyhetsbrev og benytte del- og tipstjenesten. Behandlingsgrunnlaget er samtykke fra den enkelte, med mindre annet er spesifisert.

1. Webanalyse og informasjonskapsler (cookies)

Som en viktig del av arbeidet med å lage et brukervennlig nettsted, ser vi på brukermønsteret til de som besøker nettstedet. For å analysere informasjonen, bruker vi analyseverktøyet Google Analytics. Google Analytics bruker informasjonskapsler/cookies (små tekstfiler som nettstedet lagrer på brukerens datamaskin), som registrerer brukernes IP-adresse, og som gir informasjon om den enkelte brukers bevegelser på nett. Eksempler på hva statistikken gir oss svar på er; hvor mange som besøker ulike sider, hvor lenge besøket varer, hvilke nettsteder brukerne kommer fra og hvilke nettlesere som benyttes. Ingen av informasjonskapslene gjør at vi kan knytte informasjon om din bruk av nettstedet til deg som enkeltperson. Informasjonen som samles inn av Google Analytics, lagres på Googles servere i USA. Mottatte opplysninger er underlagt Googles retningslinjer for personvern. En IP-adresse er definert som en personopplysning fordi den kan spores tilbake til en bestemt maskinvare og dermed til en enkeltperson. Vi bruker Google Analytics sin sporingskode som anonymiserer IP-adressen før informasjonen lagres og bearbeides av Google. Dermed kan ikke den lagrede IP-adressen brukes til å identifisere den enkelte brukeren.

2. Søk

Hvis nettsiden har søkefunksjon så lagrer informasjon om hvilke søkeord brukerne benytter i Google Analytics. Formålet med lagringen er å gjøre informasjonstilbudet vårt bedre. Bruksmønsteret for søk lagres i aggregert form. Det er bare søkeordet som lagres, og de kan ikke kobles til andre opplysninger om brukerne, slik som til IP-adressene.

3. Del/tips-tjenesten

Funksjonen "Del med andre" kan brukes til å videresende lenker til nettstedet på e-post, eller til å dele innholdet på sosiale nettsamfunn. Opplysninger om tips logges ikke hos oss, men brukes kun der og da til å legge inn tipset hos nettsamfunnet. Vi kan imidlertid ikke garantere at nettsamfunnet ikke logger disse opplysningene. Alle slike tjenester bør derfor brukes med vett. Dersom du benytter e-postfunksjonen, bruker vi bare de oppgitte e-postadressene til å sende meldingen videre uten noen form for lagring.

4. Nyhetsbrev

Nettsiden kan sende ut nyhetsbrev via epost hvis du har registrert deg for å motta dette. For at vi skal kunne sende e-post må du registrere en e-postadresse. Mailchimp er databehandler for nyhetsbrevet. E-postadressen lagres i en egen database, deles ikke med andre og slettes når du sier opp abonnementet. E-postadressen slettes også om vi får tilbakemelding om at den ikke er aktiv.

5. Påmelding, skjema

Nettsiden kan ha skjema for påmelding, kontaktskjema eller andre skjema. Disse skjemaene er tilgjengeliggjort for publikum for å utføre de oppgaver de er ment å gjøre. Påmeldingsskjema er for at besøkende kan melde seg på eller registrere seg. Kontaktskjema er for at besøkende enkelt kan sende en melding til nettsidens kontaktperson. Vi ber da om navnet på innsender og kontaktinformasjon til denne. Personopplysninger vi mottar blir ikke benyttet til andre formål enn å svare på henvendelsen. Skjema sendes som epost via Mailgun som tredjepartsløsning. Hele innsendelen blir lagret hos Mailgun i 24 timer. Mellom 24 timer og 30 dager er det kun mailheader som blir oppbevart før innsendelsen blir slettet etter 30 dager. Årsaken til denne lagringen er for å bekrefte om eposter blir sendt fra nettsiden og videresendt til riktig mottaker. Når eposten er mottatt av mottaker så er det opp til mottaker å avgjøre Databehandlingsbehovet av eposten.

6. Side- og tjenestefunksjonalitet

Det blir brukt informasjonskapsler i drift og presentasjon av data fra nettsteder. Slike informasjonskapsler kan inneholde informasjon om språkkode for språk valgt av brukeren. Det kan være informasjonskapsler med informasjon som støtter om lastbalanseringen av systemet slik at alle brukere blir sikret en best mulig opplevelse. Ved tjenester som krever innlogging eller søk kan det bli brukt informasjonskapsler som sikrer at tjenesten presenterer data til rett mottaker.

7. Hvordan håndtere informasjonskapsler i din nettleser

www.nettvett.no kan du lese om hvordan du stiller inn nettleseren for å godta/avvise informasjonskapsler, og få tips til sikrere bruk av internett.