Tilbake icon-news-white.png Aktuelt

Myk styring i barnehagesektoren

TYDELIGERE: – Den nye rammeplanen er et mer tydelig juridisk dokument enn den gamle, sier forsker Linn Naper, Trøndelag Forskning og Utvikling.
Rammeplanen for barnehagens innhold og oppgaver fungerer bedre som pedagogisk dokument enn som juridisk styringsdokument. Den gir stort lokalt handlingsrom, men kan være krevende å oversette til konkret bruk i barnehagehverdagen. Dessuten mangler den sanksjonsmuligheter ved tilsyn. Dette er noen av funnene i en ny forskningsrapport fra Dronning Maud Minne Høgskolen og Trøndelag Forskning og Utvikling.

 

Trøndelag Forskning og Utvikling har deltatt i evalueringen av Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver sammen med Dronning Mauds Minne Høgskolen. I høst kom det ny rammeplan, men evalueringen har tatt for seg den gamle versjonen.

Noe av målet med analysen har vært å lære om hvordan den gamle rammeplanen er implementert og brukt, til bruk i arbeidet med den nye. Oppdragsgiver er Utdanningsdirektoratet.

Utydelig juridisk dokument

– Rammeplanen er både et juridisk og et pedagogisk dokument. Formelt er den en forskrift til barnehageloven, som brukes blant annet som basis for tilsyn. Men den er åpen og vid, og mangler andre sanksjonsmidler enn stenging av barnehager som ikke oppfyller den, sier prosjektleder Birgitte Ljunggren ved Dronning Maud Minne Høgskolen.

Arbeidet med å implementere rammeplanen er preget av «prekener» og myk styring, f. eks gjennom veiledning, heller enn «pisk og gulrot».

Krevende å oversette for bruk

Dokumentet tillegges stor vekt av de som jobber i barnehagen, men den er helt avhengig av de barnehageansattes evner å oversette den til praktisk handling og konkret bruk i barnehagen.

Noen fagområder er mer krevende å oversette og iverksette enn andre, blant annet området etikk, religion og filosofi og kravet om barns medvirkning.

Møter mange forventninger

Personalet i barnehagen opplever også litt kryssende forventninger fra ulike interessenter rundt barnehagen.

– Personalet opplever av og til at forventningene fra foreldrene kan være i strid med rammeplanen, og de tar mange hensyn når de setter den ut i livet, sier Linn Naper i Trøndelag Forskning og Utvikling.

Fikk en ny, tydeligere rammeplan

– Den nye rammeplanen som kom nå i høst er mer konkret, og et langt mer tydelig juridisk dokument enn den gamle.  Dette er en endring som mange barnehageansatte har ønsket seg, og som kan gjøre rammeplanen til et bedre styrings- og ledelsesverktøy, fortsetter Naper.

Til grunn for analysen ligger både litteraturstudier av tidligere forskning på feltet, casestudier i barnehager og intervjuer med barnehagemyndigheter og barnehageeiere.

 

Referanse

Ljunggren, Birgitte, Kari Hoås Moen, Monica Seland, Linn Naper, Randi Ann Fagerholt, Espen Leirset og Kjell-Åge Gotvassli. 2017. Barnehagens rammeplan mellom styring og skjønn. En kunnskapsstatus om implementering og gjennomføring med videre anbefalinger. Rapport 2/2017. Trondheim: DMMH

Personvernerklæring

Personvernerklæringen handler om hvordan denne nettsiden samler inn og bruker informasjon om besøkende. Erklæringen inneholder informasjon du har krav på når det samles inn opplysninger fra nettstedet vårt, og generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger. Juridisk eier av nettsiden er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger. Det er frivillig for de som besøker nettsidene å oppgi personopplysninger i forbindelse med tjenester som å motta nyhetsbrev og benytte del- og tipstjenesten. Behandlingsgrunnlaget er samtykke fra den enkelte, med mindre annet er spesifisert.

1. Webanalyse og informasjonskapsler (cookies)

Som en viktig del av arbeidet med å lage et brukervennlig nettsted, ser vi på brukermønsteret til de som besøker nettstedet. For å analysere informasjonen, bruker vi analyseverktøyet Google Analytics. Google Analytics bruker informasjonskapsler/cookies (små tekstfiler som nettstedet lagrer på brukerens datamaskin), som registrerer brukernes IP-adresse, og som gir informasjon om den enkelte brukers bevegelser på nett. Eksempler på hva statistikken gir oss svar på er; hvor mange som besøker ulike sider, hvor lenge besøket varer, hvilke nettsteder brukerne kommer fra og hvilke nettlesere som benyttes. Ingen av informasjonskapslene gjør at vi kan knytte informasjon om din bruk av nettstedet til deg som enkeltperson. Informasjonen som samles inn av Google Analytics, lagres på Googles servere i USA. Mottatte opplysninger er underlagt Googles retningslinjer for personvern. En IP-adresse er definert som en personopplysning fordi den kan spores tilbake til en bestemt maskinvare og dermed til en enkeltperson. Vi bruker Google Analytics sin sporingskode som anonymiserer IP-adressen før informasjonen lagres og bearbeides av Google. Dermed kan ikke den lagrede IP-adressen brukes til å identifisere den enkelte brukeren.

2. Søk

Hvis nettsiden har søkefunksjon så lagrer informasjon om hvilke søkeord brukerne benytter i Google Analytics. Formålet med lagringen er å gjøre informasjonstilbudet vårt bedre. Bruksmønsteret for søk lagres i aggregert form. Det er bare søkeordet som lagres, og de kan ikke kobles til andre opplysninger om brukerne, slik som til IP-adressene.

3. Del/tips-tjenesten

Funksjonen "Del med andre" kan brukes til å videresende lenker til nettstedet på e-post, eller til å dele innholdet på sosiale nettsamfunn. Opplysninger om tips logges ikke hos oss, men brukes kun der og da til å legge inn tipset hos nettsamfunnet. Vi kan imidlertid ikke garantere at nettsamfunnet ikke logger disse opplysningene. Alle slike tjenester bør derfor brukes med vett. Dersom du benytter e-postfunksjonen, bruker vi bare de oppgitte e-postadressene til å sende meldingen videre uten noen form for lagring.

4. Nyhetsbrev

Nettsiden kan sende ut nyhetsbrev via epost hvis du har registrert deg for å motta dette. For at vi skal kunne sende e-post må du registrere en e-postadresse. Mailchimp er databehandler for nyhetsbrevet. E-postadressen lagres i en egen database, deles ikke med andre og slettes når du sier opp abonnementet. E-postadressen slettes også om vi får tilbakemelding om at den ikke er aktiv.

5. Påmelding, skjema

Nettsiden kan ha skjema for påmelding, kontaktskjema eller andre skjema. Disse skjemaene er tilgjengeliggjort for publikum for å utføre de oppgaver de er ment å gjøre. Påmeldingsskjema er for at besøkende kan melde seg på eller registrere seg. Kontaktskjema er for at besøkende enkelt kan sende en melding til nettsidens kontaktperson. Vi ber da om navnet på innsender og kontaktinformasjon til denne. Personopplysninger vi mottar blir ikke benyttet til andre formål enn å svare på henvendelsen. Skjema sendes som epost via Mailgun som tredjepartsløsning. Hele innsendelen blir lagret hos Mailgun i 24 timer. Mellom 24 timer og 30 dager er det kun mailheader som blir oppbevart før innsendelsen blir slettet etter 30 dager. Årsaken til denne lagringen er for å bekrefte om eposter blir sendt fra nettsiden og videresendt til riktig mottaker. Når eposten er mottatt av mottaker så er det opp til mottaker å avgjøre Databehandlingsbehovet av eposten.

6. Side- og tjenestefunksjonalitet

Det blir brukt informasjonskapsler i drift og presentasjon av data fra nettsteder. Slike informasjonskapsler kan inneholde informasjon om språkkode for språk valgt av brukeren. Det kan være informasjonskapsler med informasjon som støtter om lastbalanseringen av systemet slik at alle brukere blir sikret en best mulig opplevelse. Ved tjenester som krever innlogging eller søk kan det bli brukt informasjonskapsler som sikrer at tjenesten presenterer data til rett mottaker.

7. Hvordan håndtere informasjonskapsler i din nettleser

www.nettvett.no kan du lese om hvordan du stiller inn nettleseren for å godta/avvise informasjonskapsler, og få tips til sikrere bruk av internett.