Tilbake icon-news-white.png Aktuelt

Næringslivet likegyldig til kjønn som innovasjonsressurs

KJØNN EN RESSURS: – Det er utfordring at mange ikke forstår at kjønn er en innovasjonsressurs, sier Margrete Haugum, Trøndelag Forskning og Utvikling.
Myndigheten var passive og næringslivet likegyldig til kjønn, viser erfaringene fra forskningsrådsprogrammet VRI (Virkemidler for regional FoU og innovasjon). Utfordringen er at man ikke forstår hvordan kjønnsbalanse eller likestilling kan bidra til mer og bedre innovasjon, mener forskerne.

 

Uklar bestilling fra Forskningsrådet sammen med sterkt fokus på telling av kvinner og menn har begrenset regionene sitt arbeid med likestilling i VRI-programmet, mener forskerne i GENINNO-prosjektet som har sett på kjønnsbalanse og likestilling.

VRI (Virkemidler for regional FoU og innovasjon) var Forskningsrådets særlige satsing på innovasjon gjennom samhandling i perioden 2007 til 2017. VRI skulle utvikle kunnskap om og evne til samhandlings- og innovasjonsprosesser i regionene og fremme forskningsbasert innovasjon i norsk nærings- og arbeidsliv.

Et grunnleggende prinsipp

– Vi tar utgangspunkt i at kjønn er ett grunnleggende organiseringsprinsipp i samfunnet, og at dette også gjelder for innovasjonsfeltet, sier seniorforsker Margrete Haugum, Trøndelag Forskning og Utvikling.

Tidligere forskning har vist at det er en markant kjønnsubalanse når en ser på deltakelse i innovasjonsfeltet: menn dominerer både som innovatører, i policy og virkemiddelsystemet – og som forskere og kunnskapsprodusenter. Innovasjonsforskning og innovasjonspolicy har generelt ikke vært særlig opptatt av verken kjønnsbalanse eller likestilling.

Må samvirke

GENINNO-prosjektet tok utgangspunkt i innovasjonssystemet som et entreprenørielt økosystem. Det vil si at man ser på en regioner som økosystemer hvor ulike deler av systemet må samvirke for å få til entreprenøriell aktivitet og innovasjon.

–  Vi finner at kravet om kjønnsbalanse, altså flere kvinner, i noen regioner medfører at det har blitt en litt større innsikt i hvilke utfordringer de står overfor når de prøver å få til kjønnsbalanse, sier Haugum. Størst innsikt i hva en kan oppnå med å involvere flere kvinner i det entreprenørielle økosystemet finner vi i den offentlige delen av økosystemet, mens i den private delen (næringslivet) virker ikke dette å være et tema.

– Når vi analyserer gjennomføringen av programmet finner vi at det er liten sammenheng mellom mål om flere kvinner inn i systemet, aktivitetene og rapporteringskravene. Det blir stort sett en opptelling av deltakende menn og kvinner.

Forstår ikke betydningen

Utfordringene er at policyen ikke er nedenfra-og-opp, interessentene har begrenset engasjement i kjønnsbalanse og at policyen er ikke i stand til å skape tilstrekkelig kollektiv innvirkning fordi den ikke skaper forpliktelse og forståelse hos interessentene.

Kjernen i utfordringene er at de fleste aktører i økosystemet ikke forstår eller innser hvordan kjønnsbalanse eller likestilling kan være en ressurs for mer og bedre innovasjon. I stedet opplever man at kjønnsperspektivet er en avsporing fra innovasjonsarbeidet.

Fokus på kjønnsbalanse gir ikke nødvendigvis likestilling. For å oppnå likestilling trengs innsats på flere områder enn bare det politiske.

Spennende utvikling

Forskerne i GENINNO-prosjektet ser nå en spennende utvikling i landets VRI-regioner, der flere og flere innser at de mangler viktig kunnskap om kjønnsbalanse og likestilling for å kunne jobbe godt med det. Å etterspørre slik kunnskap er ifølge Margrete Haugum et godt utgangspunkt.

– Det kan imidlertid se ut som VRI-regionene får relativt lite hjelp fra Forskningsrådet når det gjelder dette. Her er bestillingene når det gjelder kjønnsbalanse åpne, og det er lagt få føringer for hvordan kjønnsbalanse skal forstås. Kravene til rapportene gir føringer om telling av kvinner og menn, men gir lite retning ut over dette, sier Haugum.

FORFATTERNE: Artikkelen er skrevet av Magrete Haugum, Elisabet Ljunggren og Gry Agnete Alsos.
Internasjonal interesse

Artikkelen  «Gender equality in regional entrepreneurial ecosystems: The implementation of policy initiatives» er skrevet av Gry Agnete Alsos, Nord Universitet, Margrete Haugum, Trøndelag Forskning og Utvikling og Elisabet Ljunggren, Nordlandsforskning og er publisert I boka Entrepreneurial Ecosystems and Growth of Women’s Entrepreneurship: A Comparative Analysis, utgitt av Edward Elgar Publishing.

 

Share on Facebook0Google+0Tweet about this on Twitter