Tilbake icon-news-white.png Aktuelt

Næss rydder skrivebordet

PENSJONIST: Per Reidar Næss slutter i Trøndelag Forskning og Utvikling den 31. august etter nesten 20 års virke.
Seniorrådgiver Per Reidar Næss, Trøndelag Forskning og Utvikling, går over i pensjonistenes rekker 31. august. Men helt slutt er det likevel ikke da.

 

Etter nesten tjue år i Trøndelag Forskning og Utvikling (og forløperen Nord-Trøndelagsforskning) går Per Reidar Næss ut av arbeidslivet som pensjonist.

Næss har vært tredriver i Trøndelag i ti år og trerelaterte prosjekter har vært en rød trå i hans arbeidsoppgaver i Trøndelag Forskning og Utvikling. Han har også vært prosjektleder for flere Interreg-prosjekter, fasilitert mange bedriftsutviklingsprosesser og vært FRAM-konsulent.

Bedriftsutvikling

– Bedriftsutvikling har vært mitt arbeidsområde, sier Næss, som er en av de som tydeligst har gitt innhold i utviklingsdelen av Trøndelag Forskning og Utvikling.

– Det er ikke bestandig vi ser en direkte linje fra den forskningsbaserte kunnskapen til anvendelser den virkelige verden, sier Næss. Men den tosidigheten i måten Trøndelag Forskning og Utvikling har vært sammenskrudd på har vært viktig. Det gir et større repertoar å spille på i arbeidet med å produsere samfunnsnytten.

Ikke helt slutt

Næss innrømmer at det skal bli godt å slippe inntjeningsjaget. Men gode kolleger og en meningsfull jobb er ikke bare-bare å gi slipp på.

– Jeg er fortsatt involvert i et par prosjektet som skal gjennomføres i høst. Og selv om vi har gode avtakere, vil det – forhåpentligvis – være litt behov for overlapping, sier Næss, med et smil.

– Jeg vet ikke helt hva jeg skal fylle dagene med framover, men jeg pleier å finne noe «vettugt» å fylle tida med, sier Næss, som har en stor kontaktflate og er aktiv i flere lag og foreninger i lokalmiljøet på Inderøya.