Tilbake icon-news-white.png Aktuelt

Namdalen satser på bioøkonomi

FASILITATOR: Bjørn Terje Grøttheim, Trøndelag Forskning og Utvikling, har tilrettelagt arbeidet med strategiplanen for bioøkonomisatsingen i Namdalen.
Partnerskap Namdalen har lagt en strategi for regional satsing på bioøkonomi. Området har meget gode biologiske forutsetninger.
− Utfordringen er å få økt verdiskaping – i Namdalen, sier Hege Nordheim-Viken, komiteleder for utdanning, FoU og innovasjon i Namdal Regionråd. Vi er i for stor grad en råvareleverandør i dag.

 

En regional strategi for bioøkonomi ble presentert på Namdalstinget nylig, som var første ordinære samling av det nye Namdal regionråd. Bak strategien ligger en omfattende prosess som er fasilitert av Bjørn Terje Grøttheim, Trøndelag Forskning og Utvikling.

− Namdalen har et godt ressursutgangspunkt og et potensial for økt biomasse­produksjon og verdiskaping, sier Grøttheim. Namdalen har relativt stor biomasseproduksjon innen alle sektorer og dette er et viktig grunnlag i de strategiske valg som skal gjøres.

Mål og innsats

Ambisjonene er at Namdalen skal bli en ledende region i kunnskapsbasert bioøkonomi i Norge, og øke verdiskaping innen bioøkonomi. Innsatsområdene er:

 • Bidra til generell økt kompetanse om bioøkonomi
 • Utnytte større del av tilgjengelig biomasse i Namdalen
 • Øke verdien av tilgjengelig biomasse ved å benytte den til mer verdifulle produkter
 • Optimalisere produksjon og ressursutnyttelse av biomasse
 • God tilrettelegging for nye næringer
 • Bidra til å økt kunnskap og forskning innenfor bioøkonomi i og for Namdalen
 • Stimulere innovasjon og entreprenørskap
Økt verdiskaping

Mulighetene og utfordringene er oppsummert slik:

 • God kunnskap om høsting og bruk av naturressursene
 • Gode muligheter for økt produksjon
 • Utnytte restråstoffet bedre til verdiskaping (produktdifferensiering, nye produkt)
 • Økt kunnskap om, og samarbeid med, relevante nærings- og kompetansemiljøer
–  Målet er økt verdiskaping, sier Hege Nordheim-Viken, Partnerskap Namdalen/Høylandet kommune
Gode prosesser

− Vi har hatt gode prosesser i forkant av strategidokumentet, sier komiteleder for utdanning, FoU og innovasjon i Namdal Regionråd Hege Norheim-Viken, ordfører i Høylandet kommune. Det er arrangert arbeidsseminarer med bred deltakelse, det har vært dialog med næringslivet og vi har gjennomført spørreundersøkelse.

Fylkesordfører Tore O. Sandvik karakteriserte arbeidet med strategien som «genialt», da han innledet på Namdalstinget nylig. Bioøkonomi er et satsingsområde både i fylket og nasjonalt.

Handlingsplan neste

Bioøkonomistrategien er en bestilling fra årsmøtet i Partnerskap Namdalen, der både kommunene, NORD universitet og Trøndelag forskning og utvikling er med.

− Regionrådet skal nå jobbe videre med å raskt utarbeide en handlingsplan, der involvering og økt kompetanse rundt temaet bioøkonomi står i fokus, forteller Norheim-Viken.

Les også

Hvordan få mer verdi ut av naturressursene i Namdalen

Personvernerklæring

Personvernerklæringen handler om hvordan denne nettsiden samler inn og bruker informasjon om besøkende. Erklæringen inneholder informasjon du har krav på når det samles inn opplysninger fra nettstedet vårt (personopplysningsloven § 19), og generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger (personopplysningsloven § 18, 1.ledd). Juridisk eier av nettsiden er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger. Det er frivillig for de som besøker nettsidene å oppgi personopplysninger i forbindelse med tjenester som å motta nyhetsbrev og benytte del- og tipstjenesten. Behandlingsgrunnlaget er samtykke fra den enkelte, med mindre annet er spesifisert.

1. Webanalyse og informasjonskapsler (cookies)

Som en viktig del av arbeidet med å lage et brukervennlig nettsted, ser vi på brukermønsteret til de som besøker nettstedet. For å analysere informasjonen, bruker vi analyseverktøyet Google Analytics. Google Analytics bruker informasjonskapsler/cookies (små tekstfiler som nettstedet lagrer på brukerens datamaskin), som registrerer brukernes IP-adresse, og som gir informasjon om den enkelte brukers bevegelser på nett. Eksempler på hva statistikken gir oss svar på er; hvor mange som besøker ulike sider, hvor lenge besøket varer, hvilke nettsteder brukerne kommer fra og hvilke nettlesere som benyttes. Ingen av informasjonskapslene gjør at vi kan knytte informasjon om din bruk av nettstedet til deg som enkeltperson. Informasjonen som samles inn av Google Analytics, lagres på Googles servere i USA. Mottatte opplysninger er underlagt Googles retningslinjer for personvern. En IP-adresse er definert som en personopplysning fordi den kan spores tilbake til en bestemt maskinvare og dermed til en enkeltperson. Vi bruker Google Analytics sin sporingskode som anonymiserer IP-adressen før informasjonen lagres og bearbeides av Google. Dermed kan ikke den lagrede IP-adressen brukes til å identifisere den enkelte brukeren.

2. Søk

Hvis nettsiden har søkefunksjon så lagrer informasjon om hvilke søkeord brukerne benytter i Google Analytics. Formålet med lagringen er å gjøre informasjonstilbudet vårt bedre. Bruksmønsteret for søk lagres i aggregert form. Det er bare søkeordet som lagres, og de kan ikke kobles til andre opplysninger om brukerne, slik som til IP-adressene.

3. Del/tips-tjenesten

Funksjonen "Del med andre" kan brukes til å videresende lenker til nettstedet på e-post, eller til å dele innholdet på sosiale nettsamfunn. Opplysninger om tips logges ikke hos oss, men brukes kun der og da til å legge inn tipset hos nettsamfunnet. Vi kan imidlertid ikke garantere at nettsamfunnet ikke logger disse opplysningene. Alle slike tjenester bør derfor brukes med vett. Dersom du benytter e-postfunksjonen, bruker vi bare de oppgitte e-postadressene til å sende meldingen videre uten noen form for lagring.

4. Nyhetsbrev

Nettsiden kan sende ut nyhetsbrev via epost hvis du har registrert deg for å motta dette. For at vi skal kunne sende e-post må du registrere en e-postadresse. Mailchimp er databehandler for nyhetsbrevet. E-postadressen lagres i en egen database, deles ikke med andre og slettes når du sier opp abonnementet. E-postadressen slettes også om vi får tilbakemelding om at den ikke er aktiv.

5. Påmelding, skjema

Nettsiden kan ha skjema for påmelding, kontaktskjema eller andre skjema. Disse skjemaene er tilgjengeliggjort for publikum for å utføre de oppgaver de er ment å gjøre. Påmeldingsskjema er for at besøkende kan melde seg på eller registrere seg. Kontaktskjema er for at besøkende enkelt kan sende en melding til nettsidens kontaktperson. Vi ber da om navnet på innsender og kontaktinformasjon til denne. Personopplysninger vi mottar blir ikke benyttet til andre formål enn å svare på henvendelsen. Skjema sendes som epost via Mailgun som tredjepartsløsning. Hele innsendelen blir lagret hos Mailgun i 24 timer. Mellom 24 timer og 30 dager er det kun mailheader som blir oppbevart før innsendelsen blir slettet etter 30 dager. Årsaken til denne lagringen er for å bekrefte om eposter blir sendt fra nettsiden og videresendt til riktig mottaker. Når eposten er mottatt av mottaker så er det opp til mottaker å avgjøre Databehandlingsbehovet av eposten.

6. Side- og tjenestefunksjonalitet

Det blir brukt informasjonskapsler i drift og presentasjon av data fra nettsteder. Slike informasjonskapsler kan inneholde informasjon om språkkode for språk valgt av brukeren. Det kan være informasjonskapsler med informasjon som støtter om lastbalanseringen av systemet slik at alle brukere blir sikret en best mulig opplevelse. Ved tjenester som krever innlogging eller søk kan det bli brukt informasjonskapsler som sikrer at tjenesten presenterer data til rett mottaker.

7. Hvordan håndtere informasjonskapsler i din nettleser

www.nettvett.no kan du lese om hvordan du stiller inn nettleseren for å godta/avvise informasjonskapsler, og få tips til sikrere bruk av internett.