Tilbake icon-news-white.png Aktuelt

– Namdalseid får for svak økonomi som selvstendig

sand-roald-1616-1200x800
KOMMUNEREFORM: Roald Sand har ledet utredningen av Namdalseid kommunes framtid som selvstendig kommune. Forskerne anbefaler Namdalseid å slå seg sammen med andre kommuner.
Roald Sand fra TFoU har ledet arbeidet med å utrede framtidsutsiktene for Namdalseid kommune om man velger å stå som selvstendig kommune. Regjeringens forslag til nytt inntektssystem for kommunene kan komme til å gi Namdalseid så lite å rutte med at tjenestetilbudet må kuttes ned.
– Svak økonomi gir lite politisk handlingsrom lokalt, selv om man er en selvstendig kommune. Derfor anbefaler vi å arbeide videre med sammenslåingsalternativet, sier Roald Sand.

 

Forskere i Trøndelag Forskning og Utvikling, Østlandsforskning og Telemarksforskning har gjort en analyse av det såkalte null-alternativet for Namdalseid kommune i kommunereformen: Å bestå som egen kommune som i dag. Sand og kollegene hans har sett på økonomi, tjenesteyting, myndighetsutøvelse, samfunnsutvikling og lokaldemokrati i utredningen.

Namdalseid kommune har om lag 1600 innbyggere, og kommunestyret har vedtatt at ved en eventuell sammenslåing er det Namsos og andre kommuner i Midtre Namdal som er aktuelle partnere.

Lavere inntekter og kutt i tjenester

– Namdalseid kommune har stram økonomi allerede i dag. Inntektssystemet som regjeringen nå foreslår kan gi kutt i årlig inntekt på opptil 2,9 millioner kroner, og da vil man etter vår oppfatning bli nødt til å kutte i tjenestetilbudet til innbyggerne, sier Roald Sand.

Sand trekker fram behovet for investeringer ved Namdalseid skole som et eksempel på noe det vil bli krevende å finne rom for som selvstendig kommune. Forskerne kommer også med antydninger om hvordan Namdalseid kan kutte i tjenestene for å komme i mål:

– Ved siden av noen mindre poster innen spesialiserte helsetjenester, er flytting av ungdomsskoletrinnet fra Statland til Namdalseid og å gå ned fra to til ett legeårsverk i kommunen blant tiltakene som må vurderes, sier Sand.

Samkommunen avvikles i 2020

Namdalseids innbyggere har gode pendlingsmuligheter både sørover til Steinkjer og nordover til Namsos. Dette er et forhold som kan utnyttes som selvstendig kommune. Innbyggerne er dessuten godt fornøyd med tjenestene de mottar fra kommunen i dag. Namdalseid kommune er en del av Midte Namdal samkommune, som oppløses i 2020.

– Når samkommunen avvikles, så må Namdalseid finne nye måter å samarbeide med andre kommuner om viktige oppgaver på. Lokalt er det bekymring for at framtidens interkommunale samarbeid vil gi Namdalseid mindre styring med tjenesteproduksjonen, sammenlignet med situasjonen i dag, sier Roald Sand.

Anbefaler sammenslåing

Alt i alt mener forskerne at med den foreslåtte nedgangen i inntekt til kommunen, samt fortsatt nedgang i antall barn i befolkningen, vil gi et for svakt økonomisk grunnlag for investeringer og tjenesteproduksjon i Namdalseid i tida framover:

– En sammenslått kommune vil med høy sannsynlighet gi høyere tjenestekvalitet og mer vekst i dagens Namdalseid kommune, enn om kommunen fortsetter som selvstendig. Vi anbefaler derfor Namdalseid kommune å arbeide videre med sammenslåingsalternativet, sier forskerne i sin konklusjon på rapporten.

Share on Facebook0Google+0Tweet about this on Twitter