Tilbake icon-news-white.png Aktuelt

Nasjonal barnehage­undersøkelse

RAndi Ann Fgerholt
ÅRLIGE BARNEHAGEUNDERSØKELSE: – For femte året på rad samler vi data om Barnehage-Norge, sier forsker Randi Ann Fagerholt, Trøndelag Forskning og Utvikling.
For femte gang spørres et utvalg barnehager og barnehageeiere i Norge om utvalgte tema for å gi Utdanningsdirektoratet mer kunnskap om situasjonen i det ganske land.

 

– Vi har for tiden en spørreundersøkelse ute til barnehageverdenen om å hjelpe oss og myndighetene med kunnskap om livet i barnehagene, sier forsker Randi Ann Fagerholt, Trøndelag Forskning og Utvikling. Kunnskapen er viktig for utviklingen av Barnehage-Norge.

Myndighetene arbeider systematisk med å utvikle barnehagetilbudet i Norge. Derfor samles det regelmessig inn data om ulike sider ved barnehagene rundt om i hele landet. Ca. 3000 barnehagestyrere, eiere og kommunale barnehagemyndigheter spørres.

Årets tema

Hvert år er det ulike tema. I år eundersøkes temaene:

  • digital praksis og samisk kultur
  • tidlig innsats for barn med nedsatt funksjonsevne og spesielle behov
  • opplevd kompetansebehov og videreutdanning for barnehagelærere

– Gjentakende tema de siste årene er beredskap og forebygging av alvorlige hendelser i barnehagene, sier Fagerholt. I tillegg vil man vite hvordan eierne og myndigheten bruker nettverk og pedagognormen. Også barnehagemyndighetens organisering undersøkes.

Viktig med mange svar

Barnehageundersøkelsen sendes ut til et representativt utvalg barnehager. Omtrent 40 prosent av barnehagestyrerne som har mottatt spørreskjemaet har allerede svart. Det er betydelig færre barnehageeire som har svart så langt. Kvaliteten på dataene øker jo flere som svarer.

– Ikke for å mase, men vi håper så mange som mulig svarer på spørreskjemaet, sier Fagerholt. Det er et omfattende spørreskjema, og vi vet at de ansatte i barnehager har travle dager. Men det er viktig med et godt datagrunnlag. Rapporten med resultatene kommer på nyåret 2019.

Dataene og resultatene blir brukt. Utdanningsdirektoratet og Kunnskapsdepartementet er flinke til å bruke kunnskapen til politikkutforming og deler resultatene i sine kanaler.

Spørsmål til Barnehage-Norge

Spørsmål til Barnehage-Norge er en spørreundersøkelse som gjennomføres årlig til barnehagestyrere, kommuner som barnehagemyndighet og barnehageeiere. Det er Utdanningsdirektoratet som stiller spørsmålene på vegne av flere avdelinger i direktoratet og Kunnskapsdepartementet. Trøndelag Forskning og Utvikling gjennomfører undersøkelsene på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet. Linn Renée Naper, Randi Ann Fagerholt, Arnhild Myhr og Espen Carlsson er årets team fra Trøndelag Forskning og Utvikling.