Tilbake icon-news-white.png Aktuelt

Nasjonalt prosjektverksted

Prosjektverksted - Gardermoen NRP
PROSJEKTVERKSTED: Nasjonale forskningsprosjekter forutsetter samarbeid mellom flere parter, derfor hadde Møreforskning, Trøndelag Forskning og Utvikling, Østfoldforskning og Østlandsforskning felles arbeidsseminar.
Nylig møttes Møreforskning, Trøndelag Forskning og Utvikling, Østfoldforskning og Østlandsforskning på Gardermoen for å diskutere framtidige felles forskningsprosjekter.
– Målet er å samarbeide om de store nasjonale utlysningene i Norges forskingsråd, sier direktør Øyvind Skogvold, Trøndelag Forskning og Utvikling. Også EU-prosjekter er enklere å komme i posisjon på, hvis man går i lag om søknadene.

 

Forskningsinstituttene i Norge har lang praksis for å samarbeide og konkurrere med hverandre om oppdrag som lyses ut.

– Som et eksempel har vi og Østlandsforskning vært i lag om et titalls kommunesammenslåingsanalyser i 2016, sier direktør Øyvind Skogvold, Trøndelag Forskning og Utvikling.  Gevinstene er både kompetanse og kapasitet.

Kompetanse og kapasitet

Møreforskning, Trøndelag Forskning og Utvikling, Østfoldforskning og Østlandsforskning er alle relativt jevnstore med et 20-talls ansatte.

– Innimellom er det slik at vi ikke har riktig kompetanse ledig til etterspurt tid. Da er det snedig å kunne slå på tråden til våre venner og høre om hvordan det er med kapasitet der, sier Skogvold. I tillegg har vi alle våre spesialiteter som også kan brukes for å utfylle hverandres kompetanse når det er nødvendig.

Krever samarbeid

Når det gjelder å svare på myndighetenes forskningssatsinger skjer det ved spille inn relevante forskningsprosjekter og søke finansiering gjennom Norges forskningsråd.

– Dette er oppspill som nesten alltid forutsetter samarbeid mellom forskningsinstitusjoner, sier Skogvold. Derfor møttes vi i forrige uke for å se hva vi kan få til sammen gjennom en strukturert arbeidsprosess.

– Et eksempel på mulighetsrom er for eksempel innenfor bioøkonomi. Når noen kan havbruk, andre jord- og skogbruk da kan dette bli til fruktbare samarbeid framover, sier Skogvold.

Strukturert prosess

Opplegget var organisert som en nedenfra-fra-opp-prosess, hvor et 30-talls forskere spilte inn stort og smått. Arbeidet var basert på en kafé-metodikk og brukte Norges forskningsråds prosjektutviklingsverktøy for å bearbeide ideene.

– I tillegg har slike arbeidsseminarer alltid et bli-kjent element, en tilleggseffekt som forenkler alle typer framtidig samarbeid, sier Skogvold.

Share on Facebook0Google+0Tweet about this on Twitter