Tilbake icon-news-white.png Aktuelt

Nederlandsk meiericampus ga impulser

Dairy campus, Nederland studietur
DAIRY CAMPUS: Forskningsgruppa i prosjektet Kompetent bonde får omvisning på kunnskapsgården. (Foto: Egil Petter Stræte.)
Dairy Campus i Nederland er et forskningsfjøs og innovasjonssenter for melkeproduksjon.
 – Det var inspirerende å besøke Dairy Campus, sier Margrete Haugum, Trøndelag Forskning og Utvikling (TFoU). Gården er et «levende laboratorium» skreddersydd for forskning.

 

Forskerne i prosjektet Kompetent bonde hadde forrige treff i Nederland. I den forbindelse besøkte de også et innovasjonssenter for melkeproduksjon og flere gårdsbruk.

En kunnskapsgård

Dairy Campus er en moderne forsøksgård med 500 kyr og 300 mål areal tilrettelagt for forskning, arbeid med innovasjon, utdanning og kursvirksomhet innen melkeproduksjon. Bak etableringen står et partnerskap bestående av universitet, utdanning, det offentlige, industri og bondeorganisasjoner.

– Dairy Campus vektla at dette var en kunnskapsgård – ikke en demonstrasjonsgård – hvor ulike interessenter og fagpersoner møtes og utvikler ny innsikt, forteller Margrete Haugum, Trøndelag Forskning og Utvikling.

Dairy Campus er en tidligere forsøksgård som er oppgradert og bygd ut for å fylle rollen som et forskningsfjøs for melkeproduksjon. Fjøset er tilpasset forskning ved at det for eksempel går an å dele opp fjøset i seksjoner for å gjøre forsøk.

– Mange av forskerne er lokalisert andre steder og reiser til Dairy Campus for å gjøre sine forsøk, forteller Haugum.

Opplæring og formidling

Dairy Campus fyller også andre roller som praktisk opplæring, kurs og forskningsformidling, men alt på forskningens premisser.

– Dette betyr blant annet at optimalisering av gårdsdriften kommer i skyggen av forskningsaktiviteten, sier Haugum.

Dairy Campus legger stor vekt på å være en arena for kunnskapsformidling og arbeider med å profesjonalisere omvisning på anlegget.

30.000 høner

I opplegget inngikk også gårdsbesøk hos Rondeel Ewijk, som er et franchise-selskap som driver eggproduksjon med 30.000 høner, og De Hooiladen som er en multifunksjonell gård som driver med økologisk melkeproduksjon, grønn omsorg (Inn på tunet), gruppebesøk mm.

Les mer om

Se film fra Dairy Campus

Share on Facebook0Google+0Tweet about this on Twitter