Tilbake icon-news-white.png Aktuelt

Matnettverk som markedsføringskanal

Margrete Haugum, Jorunn Grande
INTERNASJONAL PUBLISERING: Erfaringer med midtnorske matnettverk er grunnlaget for en artikkel i tidsskriftet International Journal on Foodsystem Dynamics av forskeren Margrete Haugum, Trøndelag Forskning og Utvikling og Jorunn Grande, Nord universitet.
Nettverkssamarbeid om markedsføring har både fordeler og ulemper. De midtnorske matnettverkene er ganske forskjellige når det gjelder markedstenking.
– Hva som er lurt for den enkelte bedrift avhenger av markedsføringssituasjonen, sier forsker Margrete Haugum, Trøndelag Forskning og Utvikling. Det blir viktig å være bevisst hva som er de kritiske utfordringene.

 

Lokale matspesialiteter har utfordringer med å nå ut til kundene og passer dårlig inn i de eksisterende distribusjonssystemene som er basert på store volum. Salg gjennom lokale matnettverk kan være en strategi.

Forskerne finner at

  • Nettverkene har uklare strategier for å fange opp kundens behov og ønsker
  • Bruk av nettverk kan gå på tvers av andre markedsføringstiltak
  • Bruk av nettverk blir lett en volumstrategi, som kan utfordre kapasiteten og prissetting
  • Nettverksmedlemskapet kan koste mer enn det gir i merinntekter
Hvor viktig er kundekontakten?

– Vi ser at bruken av mellomledd (nettverk) kan gi reduserte muligheter til å kommunisere med markedet, sier seniorforsker Margrete Haugum, Trøndelag Forskning og Utvikling. Det går begge veiene. Det er krevende å få fortalt om spesialitetenes unike egenskaper, og vanskelig å fange opp justerings- og utviklingsbehov.

Jo mer unike og skreddersydde produktene er jo mer er den dirkete kundekontakten verdt.

– Mange nettverk har en samvirkelogikk som lett vipper over til et produsent- og volumfokus, sier førsteamanuensis Jorun Grande, Nord universitet. Derfor foreslår vi mer forskning på forholdet mellom nettverk og kundene, som er kritisk for nettverkene hvis de skal ha en markedsføringsfunksjons for matspesialistprodusenter.

Må utvikle nettverkenes rolle

– Å få til nyskaping i matnettverk handler både om produksjon av mat, om organisering av prosesser, logistikk og markedsføring, om teknologi og om styring og administrasjon. Så dette feltet trenger tverrfaglig forskning som spenner over mange disipliner, sier Haugum.

LogiMat

Datamaterialet som ligger til grunn for Haugum og Grandes artikkel i tidsskriftet International journal on Food system Dynamics, kommer fra forskningsprosjektet LogiMat – logistikk for matspesialiteter.

Forskerne studerte sju matnettverk i Midt-Norge, og blant disse fantes både suksesshistorier og ikke fullt så vellykkede nettverk. Nettverkene fylte også svært forskjellige roller.

Det første utkastet til artikkel ble prestert på forskerkonferansen Systems Dynamics and Innovation in Food Networks i Innsbruck for et år siden.
– Mange av innspillene vi fikk der har vært viktig for å utvikle artikkelen, sier Haugum.

Les mer

Haugum, M & Grande J. (2017). The Role of Marketing in Local Food Network. Int.J.Food System Dynamics. 8 (1), 2017, 1−13

 

Share on Facebook0Google+0Tweet about this on Twitter