Tilbake icon-news-white.png Aktuelt

Newton-konseptet stimulerer nysgjerrigheten på realfag

SKOLEEVALUERING: Roald Lysø og Niels Arvid Sletterød, Trøndelag Forskning og Utvikling, har evaluert Newton-rommet ved Steinkjer videregående skole.
Newton-rommet er en viktig fellesressurs som styrker elevens interesse for realfag og naturfaglig problemstillinger. Enkeltskoler har ikke mulighet til å ha et tilsvarende tilbud og det er et unisont ønske fra lærerne om at tilbudet videreføres og gjerne styrkes.

 

Newton-rommet oppleves som viktig og nyttig i det pedagogiske arbeidet i skolen i Steinkjer. Brukerne er godt fornøyd med tilbudet og ser gjerne at tilbudet utvides med flere moduler, viser en evaluering gjennomført av Roald Lysø og Niels Arvid Sletterød, Trøndelag Forskning og Utvikling.

− Enkeltskolene har ikke muligheter verken pedagogisk eller organisatorisk til å få til det Newton-rommet kan dekke av muligheter for styrke realfagene ifølge informantene, sier Lysø. Newton-konseptet er også en stimulans til faglig fornying, som blant annet aktualiseres gjennom nye læreplaner.

Forskernes anbefalinger
  • Newton-rommet bør ha en arbeidsgruppe som arbeider med utvikling; både nye prosjekt, men også for å videreutvikle de oppleggene man har.
  • Newton-rommet bør være et ressurssenter i kommunen
  • Permanent finansiering er viktig for å skape trygghet for at tiltaket består – og for langsiktig planlegging og utvikling
  • Stillingsressursen bør økes
Utviklingspotensial
  • Økt tilbud til barnehager og videregående skole
  • Mer bredde i tilbudet av moduler og muligheter for økt differensiering i tilbudet
  • Et fast treffpunkt med besøkslærerne for å styrke samarbeidet og heve kvaliteten på forarbeid, gjennomføring av besøk og etterarbeid.
Eierinitiert evaluering

Evalueringen er utført på oppdrag fra Steinkjer kommune og er basert på dokumentanalyser, en e-post basert spørreundersøkelse, samtale med/intervju av lærere og observasjon av undervisningen.

REALFAG: Newton-rommet ved Steinkjer videregående skole på Guldbergaunet.
Hva er et Newton-konseptet?

Et Newton-rom er et praktisk og teknologisk velutstyrt undervisningslokale, med fokus på naturfag, matematikk og teknologi. Det inneholder et spekter av undervisningsutstyr, fra enkelt til avansert. En eller flere Newton-lærere er ansatt, og har ansvaret for undervisningen. Newton-lærererne  har ansettelsesforhold i kommune eller fylke.

Undervisningen i Newton-rommet er læreplanbasert og skal ikke være et tillegg til, men en del av norsk skole. Undervisningen er variert, og har fokus på læring gjennom praktiske aktiviteter. Her kombineres praktisk arbeid med læringssamtaler for å øke læringsutbytte. Newton-lærer har ansvaret for undervisningen, mens klassens faste faglærer er medlærer.

Før undervisningen skjer i Newton-rommet har elevene forberedt seg, og de vil arbeide videre med et etterarbeid når de er tilbake i klasserommet.

Newton-rommene drives av skoleeier (kommuner og fylker) og Newton-lærer er ansatt av skoleeier.