Tilbake icon-news-white.png Aktuelt

Nilsen og Bartnes nye styremedlemmer

bartnes-nilssen
NY I STYRET: Inge Bartnes og Sverre Konrad Nilsen er valgt inn styre for Trøndelag Forskning og Utvikling.
Sverre Konrad Nilsen, SINTEF, og Inge Bartnes, NTE, ble valgt inn i Trøndelag Forskning og Utviklings styre på generalforsamlingen nylig.

 

Sverre Konrad Nilsen og Inge Bartnes ble valgt inn styre for Trøndelag Forskning og Utvikling på generalforsamlingen den 4. mai 2016.

Nilsen og Bartnes

Sverre Konrad Nilsen er ​ forskningsleder for gruppen Regional samskaping og innovasjon, enhet teknologi og samfunn i SINTEF teknologiledelse. Han er utdannet økonomisk geograf.

Inge Bartnes er konserndirektør for kommunikasjon og samfunnskontakt i NTE. Han er statsviter, og har bakgrunn som Statssekretær i Kommunal- og regionaldepartementet i 2005–2007.

Ut av styret går Sigmund Kvernes, SINTEF, og Håvard Belbo, Kunnskapsparken Nord-Trøndelag (tidligere NTE).

Det nye styret

Fra mai 2016 består styret i Trøndelag Forskning og Utvikling av Inge Bartnes, NTE; Margrete H. Haugum, ansatterepresentant; Sverre Konrad Nilsen, SINTEF; Hanne Solheim Hansen, Nord universitet (styreleder); Vegar Rangul, Nord universitet og Marit Måøy Holm, bedriftsrådgiver.

Share on Facebook0Google+0Tweet about this on Twitter