Tilbake icon-news-white.png Aktuelt

Nord universitet Namsos har stor regional betydning

REGIONALT VIKTIG: – En nedleggelse av sykepleierutdanningen i Namsos vil kunne gi betydelige utfordringer, sier forsker Roald Sand; Nord universitet.
Sykepleierutdanningen i Namsos har en betydelig rolle i å bemanne Namdalen med sykepleiere.

 

– Med en lokal sykepleierutdanning har Namsos og Namdalen en normal rekrutteringssituasjon når det gjelder sykepleiere, sier forsker Roald Sand, Trøndelag Forskning og Utvikling, som har undersøkt Nord universitet Namsos sin regionale betydning. Siden en stor andel av studentene er fra Namdalen og en stor andel av studenter generelt velger å bosette seg ved utdanningsstedet, gir det verdifull arbeidskraft til regionen.

– En nedleggelse av sykepleierutdanningen i Namsos vil kunne gi betydelige utfordringer for kommunehelsetjeneste, sykehus og samfunnet for øvrig i Namdalen, sier Sand.  Om sykehusstrukturen settes i spill på grunn av endringer i studiestedsstruktur i Nord Universitet, vil dette kunne få store følger for både Namdalen og Innherred.

Om Nord universitet Namsos …
Studenter
  • Studiested Namsos har i dag om lag 600 aktive studenter fordelt på sykepleie (238), vernepleie (131), farmasi (118), paramedisin (26), master i psykisk helse (62) og metodikk for veiledning (18).
  • Sykepleierutdanningen uteksaminert 55 kandidater pr år. Studiene i farmasi og vernepleie oppnår måltallene for antall uteksaminerte kandidater med god margin. Studiet i paramedisin startet i 2017.
  • I 2019 er det en nedgang i antall førstegangssøkere på grunn av nye nasjonale karakterkrav. Nedgang ved Nord i Namsos er ikke vesentlig annerledes enn landsgjennomsnittet.
  • Studiebarometeret viser at Namsos ligger godt an på målinger av studentenes tilfredshet.
Fagmiljø
  • Studiested Namsos har  et  helsefagmiljø med betydelig intern og ekstern samhandling.
  • Fagmiljøet ligger samlet sett godt an med tanke på kompetanse og er i god utvikling videre med tanke på både toppkompetanse og førstekompetanse. Forsknings- og publiseringsaktivitet har økt de senere årene.
  • Samarbeidsrelasjoner med sykehus, videregående skole, kommunehelsetjeneste osv. gir en god posisjon til å utvikle både utdanning og FoU av høy relevans og kvalitet,
Regional betydning
  • Viktig for å rekruttere sykepleiere i regionen

Arbeidet er gjort på oppdrag for Trøndelag fylkeskommune med formål å framskaffe fakta og kunnskap om  Nord universitets studietilbud og faglig aktivitet i Namsos.  Arbeidet er basert på en gjennomgang av nåværende og framtidig aktivitet ved studiested Namsos. I tillegg er den regionale betydningen belyst gjennom statistikk og etablert kunnskap.