Tilbake icon-news-white.png Aktuelt

Nord universitet sin lokale og regionale rolle og betydning

Roald Sand
REGIONAL UTVIKLING: – Universitetenes regionale rolle er avhengig av i hvordan de understøtter dynamikken i regionale bo- og arbeidsmarkeder, sier Roald Sand, Trøndelag Forskning og Utvikling.
Nord universitet har en betydelig regional rolle i Trøndelag. Nord universitet Steinkjer er universitetet sin mest næringsrettede avdeling i Trøndelag. Innovasjonskraften i Trøndelag rammes hvis de næringsrettede fagmiljøene splittes og Nord universitet trekker seg ut av Innovasjonscampus Steinkjer (InnoCamp).

 

Nord universitet sin regionale samfunnsutviklingsrolle har med hvordan universitet påvirker den økonomisk utvikling av lokalsamfunn ved sin tilstedeværelse og aktivitet.

Regional påvirkning

Høyere utdannings regionale påvirkning skjer gjennom følgende mekanismer, i henhold til Stjernøutvalget (NoU 2008:3):

  • etterspørsel (statlig finansiering)
  • tilbud (folk kommer for å ta utdanning)
  • kompetanse og nettverk (de fagansatte bruker sin kompetanse lokalt)
  • magnet/tiltrekning (trekker til seg fagpersoner og økonomisk virksomhet)
  • knoppskyting (bedriftsetablering og arbeidskraft på grunnlag av kompetanse fra institusjonen)

– Relevant arbeid er en grunnleggende betingelse for valg av bosted og utvikling av samfunn, sier Roald Sand, Trøndelag Forskning og Utvikling, som har vært prosjektleder for utredningen som har sett på universitets tilstedeværelse i Steinkjer og regionale effekter.

– Regional utvikling har mye med arbeidsplasser å gjøre, både i næringslivet og ivaretakelse av de samfunnsoppgaven som oppstår når det skjer en opphoping av folk.

Må understøtte regionen

Utdanningsinstitusjoners regionale betydning er avhengig av hvordan institusjonen understøtter dynamikken i lokale og regionale bo- og arbeidsmarkeder.

– Utover å utdanne kandidater, er bidrag til innovasjon Nord universitets viktigste samfunnsrolle i Steinkjer (og Trøndelag), sier Roald Sand. En anbefalt metode å arbeide med innovasjon på er smart spesialisering. Dette handler om å ta utgangspunkt i områder man er gode på, og videreutvikle disse på bransjer og områder som er beslektet eller utfyller hverandre. Dette krever både nærhet og tverrfaglighet.

Ringvirkninger

Når det gjelder tradisjonelle økonomiske ringvirkninger har høyere utdanning en multiplikatoreffekt på 1, viser forskning.

– Det vi si at ett årsverk ved Nord universitet gir ett ekstra årsverk i annen virksomhet i regionen (Trøndelag), sier Sand. Om aktiviteten flyttes innen regionen gir det ingen ringvirkningseffekt på regionalt nivå, men lokalt kan flytting av aktivitet gi positive eller negative konsekvenser i størrelsesorden halve multiplikatoreffekten på lang sikt.

Ubalanse gjør Nord universitets lokalisering viktig

Studietilbudets beliggenhet har konsekvenser for hvor studenter rekrutteres fra og hvor kandidatene ender opp, viser forskning. En effekt av dette er at desentraliserte utdanninger vil gi større muligheter for utvikling av lokalt næring- og arbeidsliv der det ikke finnes store utdanningsinstitusjoner.

– For Trøndelag sitt vedkommende blir dette viktig da fylket er i ubalanse når det gjelder samfunnsutvikling, og kommunene er veldig ulik når det gjelder ressurser og kompetanse, sier Sand. Trondheim er en motor, men ringvirkninger svekkes med avstand. Derfor blir lokalisering av Nord universitet sine avdelinger (studiesteder/campuser) viktig for utviklingen av Trøndelag.

Nettverk og attraktivitet

I tillegg er de fagansatte ved universitetet, involvert i et mylder av initiativ og prosjekter med lokal og regional relevans.

– Effekten av de ansattes kunnskapsproduksjon er større enn det de formelle oversiktene viser fordi man ikke nødvendigvis er prosjekteier/-søker som gjerne vises i statistikken, sier Sand. Innen prosjektverdenen er samarbeid et honnørord og en premiss i mange sammenhenger.

I tillegg har forsknings- og fagmiljø en tiltrekningskraft på andre virksomheter. NIBIO og Landbruksdirektoratets flytting til Steinkjer er delvis begrunnet med nærhet til fagmiljøene og Nord universitet.

Innovasjonscampus Steinkjer (InnoCamp)

InnoCamp er en tilrettelagt arena for regional utvikling basert på moderne innovasjonsteori, og i tråd med nærings-, forsknings- og utdanningspolitiske signaler. For å få til innovasjon viser litteraturen at det er viktig, og ofte nødvendig, at akademia (Nord universitet) samhandler med nærings- og samfunnslivet. Nord universitet Steinkjer er universitet sin campus for næringsrettede aktivitet i Trøndelag og en hovedaktør i InnoCamp. InnoCamp er en mekanisme for å bidra til balansert utvikling i Innherred og Trøndelag.

– Hovedhensikten er ikke flytting av virksomheter, men at man skal oppnå nærhet og samhandling på tvers av ulike fag og virksomheter og legge grunnlag for innovasjon og utvikling av nye arbeidsplasser, sier Sand. Den regionale utviklingen i hele Trøndelag vil bli skadelidende om InnoCamp svekkes ved at Nord universitet reduserer sin tilstedeværelse.

Les mer

Utredningen er utført på oppdrag for Trøndelag fylkeskommune. Analyse er basert på tidligere forskning om regional utvikling, sammenstilling av data fra Nord universitet og bruk av i offentlig statistikk.

For mer informasjon om dagens aktivitet på Nord universitet Steinkjer, konseptet InnoCamp og detaljer og analyser om universitets regionale betydning, last ned og les rapporten Nord universitets studiested på Steinkjer. En undersøkelse av fakta om regional betydning.

Personvernerklæring

Personvernerklæringen handler om hvordan denne nettsiden samler inn og bruker informasjon om besøkende. Erklæringen inneholder informasjon du har krav på når det samles inn opplysninger fra nettstedet vårt, og generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger. Juridisk eier av nettsiden er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger. Det er frivillig for de som besøker nettsidene å oppgi personopplysninger i forbindelse med tjenester som å motta nyhetsbrev og benytte del- og tipstjenesten. Behandlingsgrunnlaget er samtykke fra den enkelte, med mindre annet er spesifisert.

1. Webanalyse og informasjonskapsler (cookies)

Som en viktig del av arbeidet med å lage et brukervennlig nettsted, ser vi på brukermønsteret til de som besøker nettstedet. For å analysere informasjonen, bruker vi analyseverktøyet Google Analytics. Google Analytics bruker informasjonskapsler/cookies (små tekstfiler som nettstedet lagrer på brukerens datamaskin), som registrerer brukernes IP-adresse, og som gir informasjon om den enkelte brukers bevegelser på nett. Eksempler på hva statistikken gir oss svar på er; hvor mange som besøker ulike sider, hvor lenge besøket varer, hvilke nettsteder brukerne kommer fra og hvilke nettlesere som benyttes. Ingen av informasjonskapslene gjør at vi kan knytte informasjon om din bruk av nettstedet til deg som enkeltperson. Informasjonen som samles inn av Google Analytics, lagres på Googles servere i USA. Mottatte opplysninger er underlagt Googles retningslinjer for personvern. En IP-adresse er definert som en personopplysning fordi den kan spores tilbake til en bestemt maskinvare og dermed til en enkeltperson. Vi bruker Google Analytics sin sporingskode som anonymiserer IP-adressen før informasjonen lagres og bearbeides av Google. Dermed kan ikke den lagrede IP-adressen brukes til å identifisere den enkelte brukeren.

2. Søk

Hvis nettsiden har søkefunksjon så lagrer informasjon om hvilke søkeord brukerne benytter i Google Analytics. Formålet med lagringen er å gjøre informasjonstilbudet vårt bedre. Bruksmønsteret for søk lagres i aggregert form. Det er bare søkeordet som lagres, og de kan ikke kobles til andre opplysninger om brukerne, slik som til IP-adressene.

3. Del/tips-tjenesten

Funksjonen "Del med andre" kan brukes til å videresende lenker til nettstedet på e-post, eller til å dele innholdet på sosiale nettsamfunn. Opplysninger om tips logges ikke hos oss, men brukes kun der og da til å legge inn tipset hos nettsamfunnet. Vi kan imidlertid ikke garantere at nettsamfunnet ikke logger disse opplysningene. Alle slike tjenester bør derfor brukes med vett. Dersom du benytter e-postfunksjonen, bruker vi bare de oppgitte e-postadressene til å sende meldingen videre uten noen form for lagring.

4. Nyhetsbrev

Nettsiden kan sende ut nyhetsbrev via epost hvis du har registrert deg for å motta dette. For at vi skal kunne sende e-post må du registrere en e-postadresse. Mailchimp er databehandler for nyhetsbrevet. E-postadressen lagres i en egen database, deles ikke med andre og slettes når du sier opp abonnementet. E-postadressen slettes også om vi får tilbakemelding om at den ikke er aktiv.

5. Påmelding, skjema

Nettsiden kan ha skjema for påmelding, kontaktskjema eller andre skjema. Disse skjemaene er tilgjengeliggjort for publikum for å utføre de oppgaver de er ment å gjøre. Påmeldingsskjema er for at besøkende kan melde seg på eller registrere seg. Kontaktskjema er for at besøkende enkelt kan sende en melding til nettsidens kontaktperson. Vi ber da om navnet på innsender og kontaktinformasjon til denne. Personopplysninger vi mottar blir ikke benyttet til andre formål enn å svare på henvendelsen. Skjema sendes som epost via Mailgun som tredjepartsløsning. Hele innsendelen blir lagret hos Mailgun i 24 timer. Mellom 24 timer og 30 dager er det kun mailheader som blir oppbevart før innsendelsen blir slettet etter 30 dager. Årsaken til denne lagringen er for å bekrefte om eposter blir sendt fra nettsiden og videresendt til riktig mottaker. Når eposten er mottatt av mottaker så er det opp til mottaker å avgjøre Databehandlingsbehovet av eposten.

6. Side- og tjenestefunksjonalitet

Det blir brukt informasjonskapsler i drift og presentasjon av data fra nettsteder. Slike informasjonskapsler kan inneholde informasjon om språkkode for språk valgt av brukeren. Det kan være informasjonskapsler med informasjon som støtter om lastbalanseringen av systemet slik at alle brukere blir sikret en best mulig opplevelse. Ved tjenester som krever innlogging eller søk kan det bli brukt informasjonskapsler som sikrer at tjenesten presenterer data til rett mottaker.

7. Hvordan håndtere informasjonskapsler i din nettleser

www.nettvett.no kan du lese om hvordan du stiller inn nettleseren for å godta/avvise informasjonskapsler, og få tips til sikrere bruk av internett.