Tilbake icon-news-white.png Aktuelt

Nordlandsforskning på Steinkjer-besøk

styreleder Eivind Solheim, Nordlandsforskning dirketør Iselin Marstrander, Nordlandsforskning styreleder Hanne solheim Hansen, TFoU direktør, Øyvind Skogvold, TFoU
GJENSIDIG STYRKING: Nordlandsforskning og Trøndelag Forsking og Utvikling har gjensidig utvekslet utviklingsmuligheter. Fra venstre styreleder Eivind Solheim, Nordlandsforskning; direktør Iselin Marstrander, Nordlandsforskning; styreleder Hanne Solheim Hansen, Trøndelag Forskning og Utvikling (TFoU) og direktør Øyvind Skogvold, TFoU.
Både Nordlandsforskning og Trøndelag Forskning og Utvikling (TFoU) har Nord universitet som største eier. Det gir nye muligheter for å diskutere samhandling om kunnskapsutvikling.

 

På siste styremøte i Trøndelag Forskning og Utvikling (TFoU) var Nordlandsforskning invitert til å orientere om sin virksomhet. Dette var en gjenvisitt i forbindelse med at direktør Øyvind Skogvold, Trøndelag Forskning og Utvikling, hadde tilsvarende orientering tidligere i år.

– Etter etableringen av Nord universitet, har begge forskningsinstituttene samme eier, sier Skogvold, og det er naturlig at man blir mer kjent med hverandres virksomheter.

Konkurranse og samarbeid
Man lærer alltid noe av å utveksle kunnskap og erfaring.

– Pr. i dag konkurrerer og samarbeider vi på samme måte med Nordlandsforskning som med de andre forskningsinstituttet i Norge, sier Skogvold. Og å konkurrere skal vi fortsette med. Men samtidig er det interessant å diskutere hvordan vi kan bidra til å styrke både vår hovedeier Nord universitet, både i lag og hver for oss.

Gjensidig styrking
Faglig er de to instituttene relativ like med næring og velferd som viktige arbeidsområder. Nordlandsforskning har en større andel programforskning finansiert av regionale myndigheter. Tilsvarende er Trøndelag Forskning og Utvikling relativ sett større på oppdragsbasert forskning.

Formålet med samkvemmet er å finne ut hvordan de tre virksomhetene kan gjensidig styrke hverandre.

Nord universitet Trøndelag er største eier i Trøndelag Forskning og Utvikling AS med sine 48 prosent. Mens Nord universitet har 51 prosent eierandel i Nordlandsforskning AS.

Nordlandsforskning er omtrent doblet så stor som Trøndelag Forskning og Utvikling med sine 52 ansatte og drøyt 40 millioner i omsetning.

Share on Facebook0Google+0Tweet about this on Twitter