Tilbake icon-news-white.png Aktuelt

Nordtrønderske kommuner vil lage mer kunnskap i lag

 Lisa Ekmann
MOBILISERTE: – Kommunene ønsker nærmere samarbeid med forskningsmiljøene, sier forsker Lisa Ekmann, Trøndelag Forskning og Utvikling.
Det er stor interesse for å samarbeide om forskning og utvikling i de nordtrønderske kommunene viser oppsummeringen fra et mobiliseringarbeid for kommunal forsking, utvikling og innovasjon.
– Det er tydelig signaler fra kommunene på at de vil være aktive – forske med – og ikke bli forsket på, sier forsker Lisa Ekmann, Trøndelag Forskning og Utvikling som har ledet prosjektet. Muligheten ligger kanskje i et nylig lansert forskningsprogram fra Norges forskningsråd.

 

De nordtrønderske kommunene ble invitert til et utviklingsverksted ved Nord universitet på tampen av 2016. 65 personer deltok på det som var en lavterskel forsknings- og innovasjonsarena.  Her ble det diskutert i arbeidsgrupper på grunnlag av tema som kommunene bidro med å spille inn på forhånd.

– Størst interesse var det for temaet samarbeid om kompetanse og FoU, sier Lisa Ekmann. Kommunene har et sterkt ønske om å utvikle innovasjonskraft, og ikke minst å arbeide mer systematisk og strategisk med forskning og innovasjon.

Vil delta aktivt i forskningen

Det er en erkjennelse av at i en utpreget driftsorganisasjon som en kommune, er det krevende å få satt at tid og ressurser til forsknings- og utviklingsarbeid. Dessuten er det ulike logikker og språk mellom forskningsmiljøene og kommunesektoren som må overvinnes.

– Mitt inntrykk er at kommunene ønsker at forskerne kommer tettere på hverdagen i kommunene, og at de evner å omsette utfordringer til forskningsprosjekter som oppleves nyttig for kommunene, sier Ekmann. Å styrke en slik arbeidsform krever nye virkemidler og måter å arbeide på.

Bedre dialog

– Det var mange forslag på løsninger: interkommunale samarbeid, hospiteringer, kunnskapsdeling  etc., sier Ekmann. Noen kommuner har egne forskningskontakter. Dette frigjør ressurser og bidrar til å bryte kulturforskjeller. Kanskje burde forskningsinstitusjonene også ha kundekontakter for å lette dialogen?

Tematisk ble næringsutvikling, folkehelse, bioøkonomi, tjeneste- og skoleutvikling av ulike slag meldt inn på utviklingsverkstedet.

Mer framoverlent

Initiativtakere til arbeidet var KS Nord-Trøndelag, Nord-Trøndelag fylkeskommune, fylkesmann i Nord-Trøndelag, Nord universitet og Trøndelag Forskning og Utvikling. Disse har i ettertid reflektert over innspillene.

– Initiativtakerne erkjenner at det er behov for en mer framoverlent og omforent innsats for kommunal forskning og innovasjon, sier Ekmann.

FORKOMMUNE

Flere av oppspillene blir det arbeidet videre med, både for å finne gode forskningsspørsmål, måter å organisere arbeidet på og ikke minst skaffe finansiering.

– i forrige uke ble det lansert et eget forskningsprogram i regi av Norges forskningsråd som er spesiallaget for kommunal forskning, seir Ekmann. FORKOMMUNE, som programmet heter, gir finansielle muligheter for prosjektideene. Se video fra presentasjonene av FORKOMMUNE-programmet

Se rådgiver Grethe Waaseth, Steinkjer kommune, sitt innlegg «Hva er behovet for og forventningene til FORKOMMUNE»

Utviklingsverksted den for kommunal forskning og utvikling,
FRA UTVIKLINGSVERKSTEDET: Kommuneoverlege Sunniva Rognerud og rådgiver Grete Waaseth, begge Steinkjer kommune, diskuterer framtidige kunnskapsbehov.