Tilbake icon-news-white.png Aktuelt

Norsk-svensk inspirasjonsseminar

Interreg-aare-0417-a2-1200x800
Prosjektledere: Per Reidar Ness, Håkon Sivertsen, begge TFoU, og Ivar Svare Holand, Nord universitet, presenterte alle prosjekter på Interreg Sverige-Norges inspirasjonsseminar den 24, januar 2017 i Åre.
To Interreg-prosjekt i regi av Trøndelag Forskning og Utvikling (TFoU) ble presentert som gode eksempler på et seminar i Åre nylig.
– Vi vektla betydningen av et grundig forarbeid for å rekruttere de riktige prosjektdeltagerne, sier Per Reidar Næss, Trøndelag Forskning og Utvikling (TFoU). Mye av kunnskapsdelingen og dynamikken i prosjektet skapes av og mellom deltagerne.

 

Mulighetene i Interreg Sverige–Norge-programmet sto på dagsorden da neste 100 personer var samlet i Åre denne uka. Her ble det presentert flere pågående prosjekter, som et ledd i å spre kunnskap om hva man oppnå og hvordan man kan søke prosjektstøtte.

Håkon Sivertsen presenterte prosjektet VälTäl – Mixed Sone för Välfärdsteknologiske TestLabs,  mens Per Reidar Næss fortalte om prosjektet Trä og tradisjonshantverk – gränseöst byggnadsvård.

Rekruttering og kunnskapsdeling i nettverk

– Vi understreket betydning av rekruttering av deltagere og nettverk dem imellom som viktige mekanismer for å få til kunnskapsinnhenting og kunnskapsdeling, sier prosjektleder Per Reidar Næss, Trøndelag Forskning og Utvikling. En del av det vi gjør i prosjektet som en følge av det er deltageraktiviteter som praktiske arbeidsseminarer og studieturer.

– VälTel er et av de største InterReg-prosjektene når det gjelder antall partnere, sier Håkon Sivertsen, TFoU.  Her kobles teknologiutviklere, leverandører og offentlige helse- og omsorgstjenesteytere på begge sider av kjølen.
– Prosjektet legger vekt på praktisk utprøving og deling av kunnskap som kommer ut av det. Med 38 partnere er det et stor lag å spille på, sier Sivertsen.

InterReg

Interreg er et viktig verktøy for å øke integrasjonen mellom Norge og Sverige. Programmet gir muligheter til lokale og regionale utviklingsprosjekter. Det gis direkte støtte til utvikling av organisasjoner og institusjoner, bedrifter og nettverk, med også indirekte gjennom kompetanseutvikling og erfaringsutveksling gjennom grenseoverskridende nettverk.
Les mer på Interreg Sverige-Norges nettsider.

Se lysakene fra presentasjonene

Interreg-aare-0417-a1-1200x800