Tilbake icon-news-white.png Aktuelt

NTE bidrar med 2000 arbeidsplasser i regionen

Roald Sand
Samfunnsregnskap: Roald Sand, Trøndelag Forskning og Utvikling, har beregnet de regionale samfunnsvirkning av NTEs virksomhet.
NTEs samfunnsregnskap for 2019 viser 2433 millioner kroner i verdiskaping og at det skapes 2000 arbeidsplasser.

 

NTE er en dominerende aktør i kraftbransjen i Midt-Norge, og gir betydelige samfunnsvirkninger i regionen gjennom:

  • Er en betydelig arbeidsgiver med hovedkontor i regionen
  • Er et stort selskap med betydelig behov for innkjøp av varer og tjenester
  • Er deleier i Tensio (nettvirksomheten) og flere andre selskaper
  • Gir de regionale eierne avkastning på investert kapital
  • Bidrar til etableringsvirkninger i næringslivet og dynamikk i arbeidsmarkedene
2433 millioner kroner i verdiskaping

– NTEs regnskap viser en samfunnsmessig verdiskaping i NTE-konsernet på 2433 millioner kroner når vi inkluderer skatt og vederlag til ansatte, långivere og eiere i tillegg til overskudd og oppbygging av egenkapital sier Roald Sand, Trøndelag Forsking og Utvikling, som har utarbeidet samfunnsregnskapet.

Betydelige ringvirkninger

Inntektsvirkninger for andre aktører i regionen av NTEs virksomhet er 1166 millioner kroner.

– Den største posten her er innkjøp av varer og tjenester for 610 millioner kroner fra annet næringsliv i regionen, sier Sand. Deretter kommer lønnsutbetalinger til egne arbeidstakere med bosted i regionen på 324 millioner kroner. Den tredje største posten skatt/avgift/utbytte til kommuner og fylke på 227 millioner kroner.

2000 arbeidsplasser

Direkte sysselsetting i NTE og inntektsvirkningene gir, gjennom vanlige ringvirkningsberegninger, grunnlag for 1540 arbeidsplasser i regionen.

Om vi også tar med anslag på realøkonomiske virkninger av fast ansatte og kjøp av varer og tjenester i utskilt nettvirksomhet og andre tilknyttede selskap i Nord-Trøndelag, viser beregningene minimum 1950 arbeidsplasser i regionen som følge av NTEs virksomhet i 2019.

Inntekter og ansatte per kommune

NTE har flest ansatte i Steinkjer kommune (180), mens kommune Røyrvik og Namsskogan har størst inntekt per innbygger av NTEs virksomhet.

Detaljene når det gjelder antall ansatte og  inntekter for alle kommunene er vist i tabellen under.

Kommune Antall ansatte etter bosted Direkte inntekter kommunen i mill. kr Inntekts-virkninger i kr per innbygger
Røyrvik kommune 2 9,1 22 978
Namsskogan kommune 3 13,2 16 148
Meråker kommune 8 13,1 7 186
Steinkjer kommune 180 7,5 5 996
Verran kommune 11 5,2 5 794
Grong kommune 14 6,1 5 728
Bindal kommune 0 5,4 3 892
Lierne kommune 2 3,5 3 776
Snåsa kommune 4 3,5 3 742
Frosta kommune 7 0,1 1 859
Levanger kommune 63 1,8 1 683
Leksvik kommune 4 0,7 1 580
Inderøy kommune 19 1,2 1 470
Overhalla kommune 7 0,6 1 166
Stjørdal kommune 24 0,7 977
Namsos kommune 39 1,1 929
Leka kommune 1 0 391
Fosnes kommune 2 0 296
Trondheim kommune 50 2 275
Namdalseid kommune 1 0,1 174
Nærøy kommune 3 0,2 108
Malvik kommune 4 0,1 100
Selbu kommune 1 0 97
Vikna kommune 2 0,1 95
Verdal kommune 37 1 71
Høylandet kommune 1 0 62
Flatanger kommune 0 0 31
Andre kommuner 8 0,2 7
Region 497  76,6  –