Tilbake icon-news-white.png Aktuelt

NTNU-studenter hentet lokalkunnskap

LÆRING: Forsker Lisa Ekmann (tv.) fortalte om utviklingen i Malm til NTNU-studentene Guri Fossum Krog, Emilie Farsund Moe, Tonje Aarri Sommarset, Iselin Hem Haugen og Marie Sollihaug, da de besøkte Trøndelag Forskning og Utvikling.
Forrige uke var et tjuetalls NTNU-studenter på studiebesøk i Steinkjerregion for å forstå mer av kommunesammenslåings-prosessene i området. Besøket startet med kunnskapspåfyll hos Trøndelag Forskning og Utvikling.

 

Bakgrunnskunnskap er alltid nødvendig og nyttig før man gir seg i kast med praktikere og folk flest.
Steinkjer er et interessant studieobjekt fordi forhandlingene mellom Steinkjer, Verran og Snåsa kommuner førte til at Verran kommune valgte sammenslåing og Snåsa kommune valgte selvstendighet.

På leit etter å forstå

– Vi er på leit etter å forstå mer om hvorfor de to kommune valgte forskjellig, sier geografistudentene Marie Sollihaug og Iselin Hem Haugen, NTNU. Og så er vi nysgjerrig på hva de tenker om framtida.

Studentene var oppdelt i tre grupper som snakket med nøkkelpersoner og vanlige innbyggere i de tre kommunene, for å danne seg et inntrykk av holdninger, meninger og årsaker til at resultatet ble som de ble.

Lokalkunnskap

Trøndelag Forskning og Utvikling har gjennomført mange kommunesammenslåingsutredninger, hvor hovedtrekkene ble delt med studenten.

I tillegg fikk gruppa som skal studere Verran kommen en ekstra prat med Lisa Ekmann som selv studerte geografi ved NTNU, og skrev masteroppgaven om malmsamfunnet.

BAKGRUNNSKUNNSKAP: Geografistudenter Iselin Hem Haugen og Marie Sollihaug, NTNU, studerer rapportene om Verran komme fra Trøndelag Forskning og Utvikling.

– I gruvas glansdager var Malm et ressurssterkt og stolt lokalsamfunn, sa Lisa Ekmann. Den langdryge avviklingprosessen, og dødsstøtet i 1997, gikk hardt utover identiteten til Verrabyggene.

Ekmann skrev masteroppgaven om teaterprosjektet «Eplene i Messehagen», og sier at teatret på mange måter ble et vendepunkt når det gjaldt å få tilbake sjølfølelsen og stoltheten til lokalsamfunnet.

Hyggelig å kunne hjelpe

– Det er både hyggelig og trivelig å kunne være los for NTNU og studentene, sier Ekmann. Og ikke minst er det trivelig å møte lærerne, som er gamle kjente og gode samarbeidspartnere i ulike sammenhenger.

– Samarbeid og vennetjenester går begge veier. Nettverk kalles visst det, sier Ekman med et smil.

Les også:

Bergmannsparken i Malm har potensial