Tilbake icon-news-white.png Aktuelt

Ny kunnskap er alfa og omega

Frank SAndnes og Linda Bye
FORSKNINGSMOBILISERING: Spesialrådgiver Frank Sandnes og seniorkonsulent Linda Bye fra seksjon næring, Trøndelag fylkeskommune, orienterte om forskningsfinansieringsordningene DistriktsForsk og Regionalt Forskingsfond Midt-Norge (RFF).
Kunnskapsinnholdet i prosjektene er det primære kriteriet ved vurdering av finansieringsbistand gjennom DistriktsForsk og Regionalt forskning fond.

 

«Kvalitet» framheves som viktig for å finansiere forskning. I forskning betyr kvalitet ny kunnskap og vitenskapelig aksepterte arbeidsmåte.

– Man skal flytte kunnskapsfronten og tette kunnskapshull gjennom prosjektene, sa seniorkonsulent Linda Bye, seksjon næring Trøndelag fylkeskommune, da hun besøkte Trøndelag Forskning og Utvikling.

Forskningsbyråkratene har et trappetrinnsmodell i hodet når de tenker forskningsfinansiering, hvor målet hele tide er å kvalifisere til mer forskning. De såkalte lavterskelordningene på nederste trinnet er mobilisering for mer kunnskap og større prosjekter.

Næringsrettet mobilisering

Også på det nederste trinnet – den næringslivsrettede DistriktsForsk-ordningen − er det klare kunnskapskrav.

– Selv om kunnskapsdimensjonen primært er mobilisering og avklaringer er det klare formalkrav til prosjektene, sier spesialrådgiver Frank Sandnes, seksjon næring, Trøndelag fylkeskommune. Her søker man å sikre kvaliteten ved at det må være en forskningspartner fra et godkjent forskningsinstitusjon med i prosjektene.

Næringshagene/innovasjonsselskapene i fylket en veilederrolle (såkalt kompetansemegler) når det gjelder å utvikle kunnskapsdimensjonene i prosjektene og koble næringslivet opp mot relevante forskningspartnere.

Partnerskap nødvendig

Regionalt forskingsfond har flere typer prosjekt, blant annet kvalifiseringsprosjekter og hovedprosjekter

– Her er det snakk om mer en forprosjekt – altså reell kunnskaps utvikling, understreket Bye. Dessuten er det et absolutt krav at det skal være et partnerskap mellom forskning og praksislederen.

Det er et erfarent panel som vurdere alle søknadene både med hensyn til forskningshøyde og regional relevans.  Totalt finansieres et 30-talls forskingsfond-prosjekter i året i Midt-Norge.

Nyttig oppdatering

– Det er bestandig nyttig å bli orientert om gjelder ordninger innen forskningsfinansiering, sier direktør Øyvind Skogvold. Ordninger endres over tid, enten det gjelder nye regler og regime, endrede prioritering eller størrelsen på pengesekkene. Det er en del av vårt mandat å kjenne til de regionale ordningene for bidrags finansiert forskning.

DistriktsForsk

Målet med DistriktsDorsk-ordningen er at flere bedrifter forsker, og på den måte utvikler seg. Orning er en del av Forskingsrådets FORREGION-program med mål om å mobilisere flere distriktsbedrifter til forskning. Prosjektene har karakter av forundersøkelser og eksperimentell utvikling med sikte på avklaringer for ytterligere forskning. DistriktsForsk omfatter også en ordning for å koble studenter og bedrifter.

Regionalt Forskingsfond Midt-Norge (RFF)

Regionalt Forskingsfond Midt-Norge (RFF) er Fylkeskommunenes apparat for å iverksette Trøndelags forskningsmål. Fondet har et eget styre som prioriterer tema og typer ordninger og utarbeider handlingsplaner.

Personvernerklæring

Personvernerklæringen handler om hvordan denne nettsiden samler inn og bruker informasjon om besøkende. Erklæringen inneholder informasjon du har krav på når det samles inn opplysninger fra nettstedet vårt, og generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger. Juridisk eier av nettsiden er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger. Det er frivillig for de som besøker nettsidene å oppgi personopplysninger i forbindelse med tjenester som å motta nyhetsbrev og benytte del- og tipstjenesten. Behandlingsgrunnlaget er samtykke fra den enkelte, med mindre annet er spesifisert.

1. Webanalyse og informasjonskapsler (cookies)

Som en viktig del av arbeidet med å lage et brukervennlig nettsted, ser vi på brukermønsteret til de som besøker nettstedet. For å analysere informasjonen, bruker vi analyseverktøyet Google Analytics. Google Analytics bruker informasjonskapsler/cookies (små tekstfiler som nettstedet lagrer på brukerens datamaskin), som registrerer brukernes IP-adresse, og som gir informasjon om den enkelte brukers bevegelser på nett. Eksempler på hva statistikken gir oss svar på er; hvor mange som besøker ulike sider, hvor lenge besøket varer, hvilke nettsteder brukerne kommer fra og hvilke nettlesere som benyttes. Ingen av informasjonskapslene gjør at vi kan knytte informasjon om din bruk av nettstedet til deg som enkeltperson. Informasjonen som samles inn av Google Analytics, lagres på Googles servere i USA. Mottatte opplysninger er underlagt Googles retningslinjer for personvern. En IP-adresse er definert som en personopplysning fordi den kan spores tilbake til en bestemt maskinvare og dermed til en enkeltperson. Vi bruker Google Analytics sin sporingskode som anonymiserer IP-adressen før informasjonen lagres og bearbeides av Google. Dermed kan ikke den lagrede IP-adressen brukes til å identifisere den enkelte brukeren.

2. Søk

Hvis nettsiden har søkefunksjon så lagrer informasjon om hvilke søkeord brukerne benytter i Google Analytics. Formålet med lagringen er å gjøre informasjonstilbudet vårt bedre. Bruksmønsteret for søk lagres i aggregert form. Det er bare søkeordet som lagres, og de kan ikke kobles til andre opplysninger om brukerne, slik som til IP-adressene.

3. Del/tips-tjenesten

Funksjonen "Del med andre" kan brukes til å videresende lenker til nettstedet på e-post, eller til å dele innholdet på sosiale nettsamfunn. Opplysninger om tips logges ikke hos oss, men brukes kun der og da til å legge inn tipset hos nettsamfunnet. Vi kan imidlertid ikke garantere at nettsamfunnet ikke logger disse opplysningene. Alle slike tjenester bør derfor brukes med vett. Dersom du benytter e-postfunksjonen, bruker vi bare de oppgitte e-postadressene til å sende meldingen videre uten noen form for lagring.

4. Nyhetsbrev

Nettsiden kan sende ut nyhetsbrev via epost hvis du har registrert deg for å motta dette. For at vi skal kunne sende e-post må du registrere en e-postadresse. Mailchimp er databehandler for nyhetsbrevet. E-postadressen lagres i en egen database, deles ikke med andre og slettes når du sier opp abonnementet. E-postadressen slettes også om vi får tilbakemelding om at den ikke er aktiv.

5. Påmelding, skjema

Nettsiden kan ha skjema for påmelding, kontaktskjema eller andre skjema. Disse skjemaene er tilgjengeliggjort for publikum for å utføre de oppgaver de er ment å gjøre. Påmeldingsskjema er for at besøkende kan melde seg på eller registrere seg. Kontaktskjema er for at besøkende enkelt kan sende en melding til nettsidens kontaktperson. Vi ber da om navnet på innsender og kontaktinformasjon til denne. Personopplysninger vi mottar blir ikke benyttet til andre formål enn å svare på henvendelsen. Skjema sendes som epost via Mailgun som tredjepartsløsning. Hele innsendelen blir lagret hos Mailgun i 24 timer. Mellom 24 timer og 30 dager er det kun mailheader som blir oppbevart før innsendelsen blir slettet etter 30 dager. Årsaken til denne lagringen er for å bekrefte om eposter blir sendt fra nettsiden og videresendt til riktig mottaker. Når eposten er mottatt av mottaker så er det opp til mottaker å avgjøre Databehandlingsbehovet av eposten.

6. Side- og tjenestefunksjonalitet

Det blir brukt informasjonskapsler i drift og presentasjon av data fra nettsteder. Slike informasjonskapsler kan inneholde informasjon om språkkode for språk valgt av brukeren. Det kan være informasjonskapsler med informasjon som støtter om lastbalanseringen av systemet slik at alle brukere blir sikret en best mulig opplevelse. Ved tjenester som krever innlogging eller søk kan det bli brukt informasjonskapsler som sikrer at tjenesten presenterer data til rett mottaker.

7. Hvordan håndtere informasjonskapsler i din nettleser

www.nettvett.no kan du lese om hvordan du stiller inn nettleseren for å godta/avvise informasjonskapsler, og få tips til sikrere bruk av internett.