Tilbake icon-news-white.png Aktuelt

Nye arbeidsmåter i lokal kriminalforebygging

Lysø, Sletterød
EVALUATORER: Roald Lysø og Niels Arvid Sletterød evaluerer nærpolitireformen i Trøndelag.
Nærpolitireformen har innført politikontakter som virkemiddel i arbeidet med kriminalforebygging i kommunene.

 

Som ledd i arbeidet med å evaluere nærpolitireformen har Trøndelag Forsking og Utvikling gjennomført en spørreundersøkelse til politikontaktene i Trøndelag.

Nærpolitireformen innebærer at alle kommuner har fått en egen politikontakt. Politikontaktene skal bidra til tettere og mer systematisk samarbeid mellom politiet og lokale aktører for å forebygge kriminalitet og skape trygge lokalsamfunn. De skal være det viktigste kontaktpunktet mellom politiet, befolkningen og de ulike aktørene i den enkelte kommune, også i kommuner der politiet ikke har eget tjenestested.

– Politikontaktene er relativ samstemte om at arbeidsoppgaven ikke er nye for etaten, men at det er et tydeligere forebyggende fokus og at det blir andre måter å arbeide og tenke på, sier Roald Lysø, Trøndelag Forskning og Utvikling. Det er derfor viktig at politikontakten kjenner kommunen man arbeider i og har kunnskap om og erfaring fra forebyggende arbeid.

Felles forståelse og enighet om behov og prioriteringer er viktig

Storparten av politikontakten sier det er viktig å være synlig og tilgjengelig i kommunen, men ser det ikke som så viktig å være synlig eller fysisk til stede på faste tidspunkt. Viktigst er at man har gode samarbeidsmåter, gjerne interkommunale, og felles forståelse av situasjonene og arbeidsmåter. Enighet om prioriteringer og felles tiltak gir de beste resultatene.

Det er stor forskjell på rolleutøvelsen som politikontakt. Størrelsen på kommunene, ulikhet i utfordringer og forventninger, politikontaktenes kompetanse, erfaring og eventuelle andre roller gjør at rollen som politikontakt blir forskjellig. Men det å være proaktiv framheves i alle sammenhenger.

Samarbeid

Politirådene i kommunene koordinere det kriminalitetsforebyggende arbeidet lokalt og iverksette kunnskapsrettede strategier og tiltak.

– Disse er viktige samarbeidspartnere for politikontaktene, sier Trøndelag Forskning og Utvikling. På tilsvarende måte er koordinatorene som samordne rus og kriminalitetsforebyggende tiltak for barn og unge samarbeidspartnere.

Tverrfaglig arbeid

Forventing til politikontaktene er mange og mangfoldig, og krever tilsvarende kompetanse. Tverrfaglig er stikkordet, noe som omfatter en blanding av politifag, samfunnsforståelse og personlig og sosiale egenskaper.

– Noe av det viktigste med politikontaktordningen er at samarbeidet mellom de ulike aktører i kriminalforebygging blir mer formalisert og kunnskapsbasert, sier Lysø.

Senere i vår skal det også gjennomføres en kommuneundersøkelse for å få kommunens ordfører og rådmannens vurderinger og synspunkter på Nærpolitireformen.

Les mer