Tilbake icon-news-white.png Aktuelt

Nye arbeidsmåter i lokal kriminalforebygging

Lysø, Sletterød
EVALUATORER: Roald Lysø og Niels Arvid Sletterød evaluerer nærpolitireformen i Trøndelag.
Nærpolitireformen har innført politikontakter som virkemiddel i arbeidet med kriminalforebygging i kommunene.

 

Som ledd i arbeidet med å evaluere nærpolitireformen har Trøndelag Forsking og Utvikling gjennomført en spørreundersøkelse til politikontaktene i Trøndelag.

Nærpolitireformen innebærer at alle kommuner har fått en egen politikontakt. Politikontaktene skal bidra til tettere og mer systematisk samarbeid mellom politiet og lokale aktører for å forebygge kriminalitet og skape trygge lokalsamfunn. De skal være det viktigste kontaktpunktet mellom politiet, befolkningen og de ulike aktørene i den enkelte kommune, også i kommuner der politiet ikke har eget tjenestested.

– Politikontaktene er relativ samstemte om at arbeidsoppgaven ikke er nye for etaten, men at det er et tydeligere forebyggende fokus og at det blir andre måter å arbeide og tenke på, sier Roald Lysø, Trøndelag Forskning og Utvikling. Det er derfor viktig at politikontakten kjenner kommunen man arbeider i og har kunnskap om og erfaring fra forebyggende arbeid.

Felles forståelse og enighet om behov og prioriteringer er viktig

Storparten av politikontakten sier det er viktig å være synlig og tilgjengelig i kommunen, men ser det ikke som så viktig å være synlig eller fysisk til stede på faste tidspunkt. Viktigst er at man har gode samarbeidsmåter, gjerne interkommunale, og felles forståelse av situasjonene og arbeidsmåter. Enighet om prioriteringer og felles tiltak gir de beste resultatene.

Det er stor forskjell på rolleutøvelsen som politikontakt. Størrelsen på kommunene, ulikhet i utfordringer og forventninger, politikontaktenes kompetanse, erfaring og eventuelle andre roller gjør at rollen som politikontakt blir forskjellig. Men det å være proaktiv framheves i alle sammenhenger.

Samarbeid

Politirådene i kommunene koordinere det kriminalitetsforebyggende arbeidet lokalt og iverksette kunnskapsrettede strategier og tiltak.

– Disse er viktige samarbeidspartnere for politikontaktene, sier Trøndelag Forskning og Utvikling. På tilsvarende måte er koordinatorene som samordne rus og kriminalitetsforebyggende tiltak for barn og unge samarbeidspartnere.

Tverrfaglig arbeid

Forventing til politikontaktene er mange og mangfoldig, og krever tilsvarende kompetanse. Tverrfaglig er stikkordet, noe som omfatter en blanding av politifag, samfunnsforståelse og personlig og sosiale egenskaper.

– Noe av det viktigste med politikontaktordningen er at samarbeidet mellom de ulike aktører i kriminalforebygging blir mer formalisert og kunnskapsbasert, sier Lysø.

Senere i vår skal det også gjennomføres en kommuneundersøkelse for å få kommunens ordfører og rådmannens vurderinger og synspunkter på Nærpolitireformen.

Les mer

Personvernerklæring

Personvernerklæringen handler om hvordan denne nettsiden samler inn og bruker informasjon om besøkende. Erklæringen inneholder informasjon du har krav på når det samles inn opplysninger fra nettstedet vårt, og generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger. Juridisk eier av nettsiden er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger. Det er frivillig for de som besøker nettsidene å oppgi personopplysninger i forbindelse med tjenester som å motta nyhetsbrev og benytte del- og tipstjenesten. Behandlingsgrunnlaget er samtykke fra den enkelte, med mindre annet er spesifisert.

1. Webanalyse og informasjonskapsler (cookies)

Som en viktig del av arbeidet med å lage et brukervennlig nettsted, ser vi på brukermønsteret til de som besøker nettstedet. For å analysere informasjonen, bruker vi analyseverktøyet Google Analytics. Google Analytics bruker informasjonskapsler/cookies (små tekstfiler som nettstedet lagrer på brukerens datamaskin), som registrerer brukernes IP-adresse, og som gir informasjon om den enkelte brukers bevegelser på nett. Eksempler på hva statistikken gir oss svar på er; hvor mange som besøker ulike sider, hvor lenge besøket varer, hvilke nettsteder brukerne kommer fra og hvilke nettlesere som benyttes. Ingen av informasjonskapslene gjør at vi kan knytte informasjon om din bruk av nettstedet til deg som enkeltperson. Informasjonen som samles inn av Google Analytics, lagres på Googles servere i USA. Mottatte opplysninger er underlagt Googles retningslinjer for personvern. En IP-adresse er definert som en personopplysning fordi den kan spores tilbake til en bestemt maskinvare og dermed til en enkeltperson. Vi bruker Google Analytics sin sporingskode som anonymiserer IP-adressen før informasjonen lagres og bearbeides av Google. Dermed kan ikke den lagrede IP-adressen brukes til å identifisere den enkelte brukeren.

2. Søk

Hvis nettsiden har søkefunksjon så lagrer informasjon om hvilke søkeord brukerne benytter i Google Analytics. Formålet med lagringen er å gjøre informasjonstilbudet vårt bedre. Bruksmønsteret for søk lagres i aggregert form. Det er bare søkeordet som lagres, og de kan ikke kobles til andre opplysninger om brukerne, slik som til IP-adressene.

3. Del/tips-tjenesten

Funksjonen "Del med andre" kan brukes til å videresende lenker til nettstedet på e-post, eller til å dele innholdet på sosiale nettsamfunn. Opplysninger om tips logges ikke hos oss, men brukes kun der og da til å legge inn tipset hos nettsamfunnet. Vi kan imidlertid ikke garantere at nettsamfunnet ikke logger disse opplysningene. Alle slike tjenester bør derfor brukes med vett. Dersom du benytter e-postfunksjonen, bruker vi bare de oppgitte e-postadressene til å sende meldingen videre uten noen form for lagring.

4. Nyhetsbrev

Nettsiden kan sende ut nyhetsbrev via epost hvis du har registrert deg for å motta dette. For at vi skal kunne sende e-post må du registrere en e-postadresse. Mailchimp er databehandler for nyhetsbrevet. E-postadressen lagres i en egen database, deles ikke med andre og slettes når du sier opp abonnementet. E-postadressen slettes også om vi får tilbakemelding om at den ikke er aktiv.

5. Påmelding, skjema

Nettsiden kan ha skjema for påmelding, kontaktskjema eller andre skjema. Disse skjemaene er tilgjengeliggjort for publikum for å utføre de oppgaver de er ment å gjøre. Påmeldingsskjema er for at besøkende kan melde seg på eller registrere seg. Kontaktskjema er for at besøkende enkelt kan sende en melding til nettsidens kontaktperson. Vi ber da om navnet på innsender og kontaktinformasjon til denne. Personopplysninger vi mottar blir ikke benyttet til andre formål enn å svare på henvendelsen. Skjema sendes som epost via Mailgun som tredjepartsløsning. Hele innsendelen blir lagret hos Mailgun i 24 timer. Mellom 24 timer og 30 dager er det kun mailheader som blir oppbevart før innsendelsen blir slettet etter 30 dager. Årsaken til denne lagringen er for å bekrefte om eposter blir sendt fra nettsiden og videresendt til riktig mottaker. Når eposten er mottatt av mottaker så er det opp til mottaker å avgjøre Databehandlingsbehovet av eposten.

6. Side- og tjenestefunksjonalitet

Det blir brukt informasjonskapsler i drift og presentasjon av data fra nettsteder. Slike informasjonskapsler kan inneholde informasjon om språkkode for språk valgt av brukeren. Det kan være informasjonskapsler med informasjon som støtter om lastbalanseringen av systemet slik at alle brukere blir sikret en best mulig opplevelse. Ved tjenester som krever innlogging eller søk kan det bli brukt informasjonskapsler som sikrer at tjenesten presenterer data til rett mottaker.

7. Hvordan håndtere informasjonskapsler i din nettleser

www.nettvett.no kan du lese om hvordan du stiller inn nettleseren for å godta/avvise informasjonskapsler, og få tips til sikrere bruk av internett.