Tilbake icon-news-white.png Aktuelt

Også revolusjoner trenger kunnskapsstøtte

LUBESNAKE®: Gründer Tore Jenssen, The Fifth Wheel, er i gang med produksjonen etter 2 års utvikling og spekulering.
Smøreslangen LUBESNAKE®  blir karakterisert som en revolusjonerende nyhet. Opphavsmannen Tore Jenssen har hentet mye hjelp fra utviklingsmiljøene regionalt.

 

Trøndelag Forskning og Utvikling er et av miljøene som har bistått Tore Jenssen i utvikling av sitt nye produkt LUBESNAKE® .

– Jeg har tidligere vært samlokalisert med Trøndelag Forsking og Utvikling og hatt daglig og uformell tilgang på økonomi, organisasjon, strategier og  markedsføringskompetanse, sier Tore Jenssen, gründere bak firmaet The Fifth Wheel og produktet LUBESNAKE®.

– Det er nesten ufattelig hvor mye man lurer på i slike prosesser. Det å ha folk rundt seg som man kan snakke fag med har uvurderlig verdi, sier Jensen. Det er noe med nærheten og det å kunne reflektere umiddelbart i lag med noen som er viktig.

Mye hjelp

LUBESNAKE®  er et eventyr. De første smøreslangen ble laget i garasjen og prøvd ut på kompisen sin lastebil. Etter har det vært mye arbeid og mange ting som måtte tenkes gjennom.

Tore Jenssen har hatt flere gode støttespillere med seg på veien. T:lab var den første aktøren gründeren kontaktet. Her fikk han mange gode råd om oppstart. Kjetil Vatn, tidligere økonomidirektør i Norske Skog Skogn, var en viktig mentor og rådgiver da avtalen med distributør skulle utformes. Innovasjon Norge bidratt med økonomisk støtte. LUBESNAKE® kom inn i inkubatoren til Proneo høsten 2017.

Fortrolighetsavtaler

Tore Jenssen har vært bevisst på det å bruke fortrolighetsavtaler når han har arbeidet med ulike aktører underveis i prosessen. Dette gjelder bankforbindelser, forsknings- og fagmiljøer, advokatkontorer, smøroljeteknisk personell, test-miljøer, regnskapsfirma og øvrige hjelpere.

Produktet er patentert. I en tidlig fase etter at patentsøknad var sendt inn, var Jenssen i møte med ett av verdens største oljeselskaper. Det ble brukt mye penger og tre måneder på å få til en fortrolighetsavtale som begge parter kunne godta. Først da fortrolighetsavtalen var signert, kunne han gå i samtale om selve produktet.

Verdi

LUBESNAKE® har effektivisert smørearbeidet og gjør jobben enklere. Sjåførene utfører oppgaven på en brøkdel av tiden det tok tidligere. For et stort transportselskap gir dette innsparinger. En annen positiv effekt er det faktum at svinghjulet faktisk blir smurt, siden prosessen har blitt så mye enklere.

–  Jeg er opptatt av å skape verdier, arbeidsplasser og industri i Trøndelag, sier Jenssen. Derfor har vi satt opp produksjonen i Steinkjer, i stedet for å flagge den ut til lavkostland. Det gir oss stor handlefrihet med tanke på hvordan selskapet skal bygges videre.

Se NRK-reportasje: Smørefett i pølseform