Tilbake icon-news-white.png Aktuelt

Økonomi til å forbli Flatanger kommune?

Roald Sand
USIKKER ØKONOMI ALENE: Flatanger kommune går mot en usikker økonomisk situasjon dersom de velger å forbli en egen kommune. Forsker Roald Sand ved Trøndelag Forskning og Utvikling har undersøkt muligheter og utfordringer for kommunen.
Flatanger med sine 1100 innbyggere står overfor samme spørsmål som mange andre distriktskommuner: Skal en bestå som egen kommune, eller slå seg sammen med flere kommuner i en større enhet? Forskere fra Trøndelag Forskning og Utvikling (TFoU), Telemarksforsking og Østlandsforskning har utredet hva kommunereformen får å si for Flatanger.

 

– Det er sterkt lokalt ønske om å bestå som egen kommune, men det økonomiske grunnlaget blir en utfordring, sier seniorforsker Roald Sand i TFoU.

Forskernes rapport er en del av et omfattende beslutningsgrunnlag som Flatanger kommune skaffer til veie før de skal ta avgjørelsen om å gå videre alene eller slå seg sammen med andre. Befolkningsutvikling, sysselsetting, økonomi, velferdsproduksjon, myndighetsutøvelse, samfunnsutvikling og demokrati i Flatanger er satt under forskernes lupe.

– Utredningen tar utgangspunkt både i hvordan Flatanger kommer ut i forhold til Ekspertutvalgets kriterier i kommunereformen, og i lokale målsettinger man har i kommunen, påpeker Roald Sand.

God på samfunnsutvikling og demokrati

Flatanger kommune har et godt team som arbeider med samfunnsutvikling, og man legger blant annet stor vekt på å legge til rette for næringsutvikling. Dessuten har kommunen et levende lokaldemokrati med god valgoppslutning og stor konkurranse mellom flere politiske parti. Kommunen tilbyr også tjenester som innbyggerne er godt fornøyd med.

Flatanger ligger slik til geografisk at kommunen ikke rammes av kutt i basisbevilgning dersom en velger å ikke slå seg sammen med andre kommuner. Samtidig kan andre forhold gjøre at det blir mindre å rutte med i framtida.

Usikkert økonomisk handlingsrom

– Sannsynligvis vil samfunnsutviklingsarbeidet ha fordel av å bestå som egen kommune, men dette betinger at man faktisk har et økonomisk handlingsrom til fortsatt å satse på dette. Vi finner at dette er usikkert, sier Sand.

– En av anbefalingene til kommunen er derfor at en bruker våren godt til å vurdere hvordan man kan sikre god nok økonomi til å opprettholde et godt tilbud som egen kommune, sier Sand.

Få med Statland og Seter

Forskerne så også nærmere på konsekvensene av å få med Statland/Tøttdal i Namdalseid og Seter i Osen, inn i en større Flatanger kommune. Dette er bygder som geografisk ligger nærmere kommunesenteret i Flatanger enn i sine egne kommuner. Det å justere kommunegrensene for å øke innbyggertallet kan være fordelaktig for økonomi og tjenestetilbud i Flatanger, spesielt om Statland/Tøttdal blir mer over i Flatanger.

Det er en storkommune med Namsos som kommunesenter som er det mest sannsynlige sammenslåingsalternativet for Flatanger. Forskerne anbefaler at man arbeider videre med detaljer rundt en mulig sammenslåing med Namsos inntil de økonomiske forutsetningene for å stå alene er avklart.

– Det er spesielt intensjonsplaner om arealplan, samfunnsutviklingsarbeid og lokaldemokratiske ordninger Flatanger kommune bør fokusere på i forhandlingene om sammenslåing, anbefaler forskerne.

Referanse:

Sand, Roald, Inger Marie Bakken, Kjetil Lie, Per Olav Lund, Håkon Sivertsen og Audun Thorstensen. 2016. Kan Flatanger kommune bestå som egen kommune? Kommunereformutredning for Flatanger. TFoU-rapport 2016:2. Steinkjer: Trøndelag forskning og Utvikling.

 

Personvernerklæring

Personvernerklæringen handler om hvordan denne nettsiden samler inn og bruker informasjon om besøkende. Erklæringen inneholder informasjon du har krav på når det samles inn opplysninger fra nettstedet vårt, og generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger. Juridisk eier av nettsiden er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger. Det er frivillig for de som besøker nettsidene å oppgi personopplysninger i forbindelse med tjenester som å motta nyhetsbrev og benytte del- og tipstjenesten. Behandlingsgrunnlaget er samtykke fra den enkelte, med mindre annet er spesifisert.

1. Webanalyse og informasjonskapsler (cookies)

Som en viktig del av arbeidet med å lage et brukervennlig nettsted, ser vi på brukermønsteret til de som besøker nettstedet. For å analysere informasjonen, bruker vi analyseverktøyet Google Analytics. Google Analytics bruker informasjonskapsler/cookies (små tekstfiler som nettstedet lagrer på brukerens datamaskin), som registrerer brukernes IP-adresse, og som gir informasjon om den enkelte brukers bevegelser på nett. Eksempler på hva statistikken gir oss svar på er; hvor mange som besøker ulike sider, hvor lenge besøket varer, hvilke nettsteder brukerne kommer fra og hvilke nettlesere som benyttes. Ingen av informasjonskapslene gjør at vi kan knytte informasjon om din bruk av nettstedet til deg som enkeltperson. Informasjonen som samles inn av Google Analytics, lagres på Googles servere i USA. Mottatte opplysninger er underlagt Googles retningslinjer for personvern. En IP-adresse er definert som en personopplysning fordi den kan spores tilbake til en bestemt maskinvare og dermed til en enkeltperson. Vi bruker Google Analytics sin sporingskode som anonymiserer IP-adressen før informasjonen lagres og bearbeides av Google. Dermed kan ikke den lagrede IP-adressen brukes til å identifisere den enkelte brukeren.

2. Søk

Hvis nettsiden har søkefunksjon så lagrer informasjon om hvilke søkeord brukerne benytter i Google Analytics. Formålet med lagringen er å gjøre informasjonstilbudet vårt bedre. Bruksmønsteret for søk lagres i aggregert form. Det er bare søkeordet som lagres, og de kan ikke kobles til andre opplysninger om brukerne, slik som til IP-adressene.

3. Del/tips-tjenesten

Funksjonen "Del med andre" kan brukes til å videresende lenker til nettstedet på e-post, eller til å dele innholdet på sosiale nettsamfunn. Opplysninger om tips logges ikke hos oss, men brukes kun der og da til å legge inn tipset hos nettsamfunnet. Vi kan imidlertid ikke garantere at nettsamfunnet ikke logger disse opplysningene. Alle slike tjenester bør derfor brukes med vett. Dersom du benytter e-postfunksjonen, bruker vi bare de oppgitte e-postadressene til å sende meldingen videre uten noen form for lagring.

4. Nyhetsbrev

Nettsiden kan sende ut nyhetsbrev via epost hvis du har registrert deg for å motta dette. For at vi skal kunne sende e-post må du registrere en e-postadresse. Mailchimp er databehandler for nyhetsbrevet. E-postadressen lagres i en egen database, deles ikke med andre og slettes når du sier opp abonnementet. E-postadressen slettes også om vi får tilbakemelding om at den ikke er aktiv.

5. Påmelding, skjema

Nettsiden kan ha skjema for påmelding, kontaktskjema eller andre skjema. Disse skjemaene er tilgjengeliggjort for publikum for å utføre de oppgaver de er ment å gjøre. Påmeldingsskjema er for at besøkende kan melde seg på eller registrere seg. Kontaktskjema er for at besøkende enkelt kan sende en melding til nettsidens kontaktperson. Vi ber da om navnet på innsender og kontaktinformasjon til denne. Personopplysninger vi mottar blir ikke benyttet til andre formål enn å svare på henvendelsen. Skjema sendes som epost via Mailgun som tredjepartsløsning. Hele innsendelen blir lagret hos Mailgun i 24 timer. Mellom 24 timer og 30 dager er det kun mailheader som blir oppbevart før innsendelsen blir slettet etter 30 dager. Årsaken til denne lagringen er for å bekrefte om eposter blir sendt fra nettsiden og videresendt til riktig mottaker. Når eposten er mottatt av mottaker så er det opp til mottaker å avgjøre Databehandlingsbehovet av eposten.

6. Side- og tjenestefunksjonalitet

Det blir brukt informasjonskapsler i drift og presentasjon av data fra nettsteder. Slike informasjonskapsler kan inneholde informasjon om språkkode for språk valgt av brukeren. Det kan være informasjonskapsler med informasjon som støtter om lastbalanseringen av systemet slik at alle brukere blir sikret en best mulig opplevelse. Ved tjenester som krever innlogging eller søk kan det bli brukt informasjonskapsler som sikrer at tjenesten presenterer data til rett mottaker.

7. Hvordan håndtere informasjonskapsler i din nettleser

www.nettvett.no kan du lese om hvordan du stiller inn nettleseren for å godta/avvise informasjonskapsler, og få tips til sikrere bruk av internett.