Tilbake icon-news-white.png Aktuelt

Omstilling i Ytre Namdal har gitt 135 arbeidsplasser

sand-1615-1200-800
OMSTILLING: Roald Sand i Trøndelag Forskning og Utvikling har evaluert omstillingsprosjektet Nyskaping i Ytre Namdal (NYN).
Omstillingsprosjektet Nyskaping i Ytre Namdal (NYN) har forvaltet til sammen 37 millioner kroner i perioden 2010-2016, og bidratt til minst 135 arbeidsplasser gjennom å støtte ulike bedriftsrettede prosjekter. 30 av disse prosjektene er nyetablering av bedrifter. I tillegg er det investert i kompetanse, regionalt samarbeid og andre tilretteleggende prosjekter. Dette viser sluttevalueringen av programmet som Trøndelag Forskning og Utvikling (TFoU) har gjort.

 

Omstillingsprosjektet i Nærøy, Leka og Vikna i perioden 2010-2016 har vært organisert gjennom det interkommunale selskapet Nyskaping i Ytre Namdal (NYN). I løpet av denne seksårsperioden har selskapet brukt cirka 35 millioner omstillingskroner på å skape vekst og arbeidsplasser i regionen.

Da Nærøy kommune søkte om omstillingsstatus etter å ha mistet mange arbeidsplasser blant annet i Abelvær, ba Nord-Trøndelag fylkeskommune og staten Nærøy gå sammen med vekstkommunen Vikna og øykommunen Leka om et regionalt omstillingsprogram. I dag har denne regionen cirka 10.100 innbyggere og 4650 arbeidsplasser.

Mellom 150 og 200 nye arbeidsplasser

TFoU-forskernes rapport viser at omstillingsarbeidet har bidratt til 135 arbeidsplasser knyttet til bedriftsrettede prosjekter i de tre kommunene. I tillegg estimerer forskerne at mer generell tilrettelegging for næringslivet gjennom omstillingsprosjektet har bidratt med mellom 15 og 65 arbeidsplasser.

– Dermed ble ikke målet om 250 nye arbeidsplasser nådd, men prosjektet har likevel gitt et godt bidrag til vekst i befolkningen, en robust næringsstruktur og bedre utviklingsevne, sier Roald Sand.

Omstillingsprosjektet hadde marin og maritim sektor, forretningsmessig tjenesteyting og reiselivsnæringen som satsingsområder. Forskerne konkluderer med at det er innen marin og maritim sektor at potensialet for framtidig vekst er størst.

Fordeler og ulemper med regionfokus

I tillegg til satsingsområdene hadde prosjektet fokus på utvikling av kompetanse og på regional samhandling. Utkantsatsingen man planla i starten av prosjektet ble etter hvert forlatt, og omstillingen har gitt størst effekt i aksen Kolvereid-Rørvik.

Å organisere omstillingsarbeidet som et regionalt samarbeid har fordeler og ulemper. Man får et godt fokus på muligheter på tvers av kommunegrensene, mens man legger til side fokus på enkeltkommuner og å erstatte tapte arbeidsplasser i lokalsamfunn slik som Abelvær.

– Resultatet er blitt få nye arbeidsplasser i Abelvær, men samtidig flere regionale arbeidsplasser i pendlingsomlandet til Abelvær, sier Roald Sand.

Arbeidet videreføres

Roald Sand og Espen Carlsson i TFoU peker også på at selve organisasjonen NYN har fungert godt helt til det siste året. Da sluttet Marit Dille som leder, og det var lenge uavklart om hvordan selskapet skulle drives videre. Etter hvert sluttet også den andre fulltidsansatte i NYN, Ragnar Sæternes.

– Nå har man besluttet en treårig videreføring av NYN, der selskapet tar over forvaltningen av regionalt næringsfond for de tre kommunene og skal følge opp felles satsingsområder. Nå blir det opp til ny leder og nytt styre å få mobilisert og aktivisert næringslivet videre, sier Roald Sand.

Referanse:

Sand, Roald og Espen Carlsson. 2016. Omstilling i Ytre Namdal – sluttevaluering av omstillingsprogram. TFoU-rapport 2016:19. Steinkjer: Trøndelag Forskning og Utvikling AS.