Tilbake icon-news-white.png Aktuelt

Opptatt av språk i barnehagene

Vikingen-barnehage-3814-a317
BARNEHAGEUNDERSØKELSE: Trøndelag Forskning og Utvikling har gjennomført spørreundersøkelser i norske barnehager. Norske barnehager har svart på spørsmål om blant annet språk, språkkartlegging og språkstimulering i barnehagen. Illustrasjonsbilde.
Norske barnehager er opptatt av språk, språkstimulering og språkutvikling hos barna. En av tre barnehager gjør språkkartlegginger av alle barn, og de øvrige kartlegger de barna som personalet og foreldrene mener trenger en slik kartlegging. En del barnehager, spesielt i Oslo-området, opplever at ansatte med annen språklig bakgrunn kan ha problemer med å kommunisere godt nok på norsk. Dette viser en ny undersøkelse gjennomført av Utdanningsdirektoratet og Trøndelag Forskning og Utvikling.

 

I dag presenterer prosjektleder Margrete Haugum og Anne Sigrid Haugset fra Trøndelag Forskning og Utvikling funnene i undersøkelsen for oppdragsgiveren Utdanningsdirektoratet. Trøndelag Forskning og Utvikling har sammen med Norsk senter for barneforskning ansvar for å bistå Utdanningsdirektoratet med årlige rundspørringer i barnehagesektoren – såkalte omnibusundersøkelser.

Tema for årets undersøkelse har blant annet vært arbeid med språk og språkstimulering i barnehagen. Også utfordringer og fordeler med et flerspråklig barnehagemiljø er belyst i undersøkelsen.

En av seks har annen språklig bakgrunn

I snitt kommer rundt 17 prosent av barna i barnehagene fra et hjem der norsk ikke er førstespråket, og andelen er litt høyere i kommunale enn i private barnehager. De geografiske variasjonene er imidlertid store på dette området. I Oslo er andelen 19 prosent, mens Nord-Trøndelag ligger lavest med tre prosent barn med annen språklig bakgrunn.

– Det kan være en utfordring å nå fram til foreldre med annen språklig bakgrunn enn norsk, med informasjon fra barnehagen. Svarene barnehagestyrerne gir på undersøkelsen vår viser at det brukes både tolk og skriftlig materiell på foreldrenes språk, men muntlig informasjon fra personalet er det vanligste, sier Magrete Haugum.

Flerspråklige foreldre involveres

Foreldre med annen språklig bakgrunn trekkes inn i arbeidet med språkstimulering i de aller fleste barnehagene, men i en av tre barnehager svarer styrer at dette kommer an på hvilken språklig bakgrunn foreldrene har. I kommentarene til dette spørsmålet beskriver barnehagestyrere også eksempler på hvordan foreldrene involveres.

– For eksempel kan foreldrene lære personalet enkle ord, setninger og tall på morsmålet, foreldre oversetter og personalet for hjelp til å sette sammen en ordbok. De kan også lære bort sanger, rim og eventyr på morsmålet som personalet kan bruke overfor barna, sier Haugum.

Når ansatte ikke kommuniserer godt på norsk

Barnehagene har også ansatte som har annen språklig bakgrunn enn norsk, og ikke uventet er denne andelen høyest i Oslo og Akershus som har en større innvandrerbefolkning enn de øvrige fylkene. En av tre barnehager som har ansatte med annen språklig bakgrunn, har i løpet av det siste året opplevd ansatte som har problemer med å kommunisere godt nok på norsk med foreldre, barn og kolleger.

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen mener funnene om barnehageansattes norskferdigheter i rapporten gir grunn til bekymring, fordi skole og barnehage er svært viktige integreringsplattformer.

– Vi vet at en god barnehage er der du lærer nok norsk til å legge grunnlaget man trenger for å begynne på skolen, og da er det viktigste de ansatte, sier Røe Isaksen til Aftenposten.

Les oppslaget om rapporten i Aftenposten her

Referanse:

Haugset, Anne Sigrid, Randi Dyblie Nilsen og Margrete Haugum. Spørsmål til Barnehage-Norge 2015. TFoU-rapport 2015:19. Steinkjer: Trøndelag Forskning og Utvikling AS.

 

 

 

Share on Facebook0Google+0Tweet about this on Twitter