Tilbake icon-news-white.png Aktuelt

Ny organisering av Hvam videregående skole?

HVAM VIDEREGÅENDE SKOLES FRAMTID: – Det er økonomiske effekter å hente på bedre driftsopplegg og praksisarenaene er gode, men kan utnyttes bedre, sier forsker Linn René Naper, Trøndelag Forskning og Utvikling.
Integrert skole- og gårdsdrift er krevende. Ved Hvam videregående skole utgjør gårds- og næringsdrifta gode og relevante praksisarenaer. Det er mer å hente både økonomisk og pedagogisk ved bedre ledelse, enn nedskalering og avvikling av tilbud, viser analysene til Trøndelag Forskning og Utvikling.

 

Hvam videregående skole er en tidligere landbruksskole med eget skolegårdsbruk. Gårdsdrifta er integrert i skoledrifta. Dagens tilbud består av flere studieretninger enn naturbruk, og det er derfor gjennomført en utredning av framtidig organisering av skole med hensyn til økonomiske, pedagogiske og samfunnsmessige konsekvenser av gårds- og næringsdrifta ved skolen.

Bedre økonomistyring

– Først og fremst trengs det bedre økonomistyring slik at man vet hva som koster hva, sier forsker Linn René Naper, Trøndelag Forskning og Utvikling. I dag føres regnskapet på en slik måte at det er lite egnet som beslutningsgrunnlag.

Det er mange gråsoner når deg gjelder kostnadsfordeling når skole og næringsdrift er nært koblet. I tillegg har skolen også ansvaret for en genbank for verpehøns og et avlsanlegg for gris som gjør at den eksterne næringsvirksomheten er større enn bare gårdsbruket.

Gode praksisarenaer

– Vårt utgangspunkt for vurdering av gårds- og næringsvirksomheten har vært som pedagogiske arena i forhold til læreplaner og regelverk, sier Camilla Louise Bjerkli, Trøndelag Forskning og Utvikling. Det er ingen tvil om at gården er en godt egnet praksisarena som fyller kravene i læreplanen og har et potensial for ytterligere utnyttelse.

De økonomiske sidene ved eget skolegårdsbruk er mer uforutsigbare kostnader, enn å leie praksisplasser. Men mye kan gjøres ved et strammere økonomiregime.

Nedskalering av tilbud?

En diskusjon om nedskalering må forholde seg til læreplanens krav om minimum to planteproduksjoner, to husdyrproduksjoner og økologiske produksjon.

– Det anses lite aktuelt å nedskalere dyrkajorda, som er bærebjelken i gårdsbruket og godt tilpasset kravene. Grønnsakproduksjonen er den eneste økologiske produksjonen, sier Naper. Skolen har én husdyrproduksjon mer enn læreplankravet. Alle er godt tilpasset landbruket i Akershus. Faglig anses det bedre å avvikle én av de tre produksjonene, enn «litt nedskalering» av alle. Griseproduksjon representere mest overforbruk. Griseproduksjonen og genbanken er enklest å bortforpakte/avvikle da de er lite avhengig av egen fôrproduksjon.

Gartneriet og gårdsbutikk kan nedskaleres. Stallen er viktig i rekruttering og golfbanene er praksisarena for idrett- og anleggsgartnerlinjen.

Bedre samordning

Hovedkonklusjonene er bedre samordning av virksomheten. Gårdsbruket bør ha en egen driftsleder med økonomiansvar og ansvar for både bemanning og elevenes praksis. Det er økonomiske effekter å hente på bedre driftsopplegg og praksisarenaene kan utnyttes bedre.

Les mer om Hvam videregående skole

Personvernerklæring

Personvernerklæringen handler om hvordan denne nettsiden samler inn og bruker informasjon om besøkende. Erklæringen inneholder informasjon du har krav på når det samles inn opplysninger fra nettstedet vårt, og generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger. Juridisk eier av nettsiden er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger. Det er frivillig for de som besøker nettsidene å oppgi personopplysninger i forbindelse med tjenester som å motta nyhetsbrev og benytte del- og tipstjenesten. Behandlingsgrunnlaget er samtykke fra den enkelte, med mindre annet er spesifisert.

1. Webanalyse og informasjonskapsler (cookies)

Som en viktig del av arbeidet med å lage et brukervennlig nettsted, ser vi på brukermønsteret til de som besøker nettstedet. For å analysere informasjonen, bruker vi analyseverktøyet Google Analytics. Google Analytics bruker informasjonskapsler/cookies (små tekstfiler som nettstedet lagrer på brukerens datamaskin), som registrerer brukernes IP-adresse, og som gir informasjon om den enkelte brukers bevegelser på nett. Eksempler på hva statistikken gir oss svar på er; hvor mange som besøker ulike sider, hvor lenge besøket varer, hvilke nettsteder brukerne kommer fra og hvilke nettlesere som benyttes. Ingen av informasjonskapslene gjør at vi kan knytte informasjon om din bruk av nettstedet til deg som enkeltperson. Informasjonen som samles inn av Google Analytics, lagres på Googles servere i USA. Mottatte opplysninger er underlagt Googles retningslinjer for personvern. En IP-adresse er definert som en personopplysning fordi den kan spores tilbake til en bestemt maskinvare og dermed til en enkeltperson. Vi bruker Google Analytics sin sporingskode som anonymiserer IP-adressen før informasjonen lagres og bearbeides av Google. Dermed kan ikke den lagrede IP-adressen brukes til å identifisere den enkelte brukeren.

2. Søk

Hvis nettsiden har søkefunksjon så lagrer informasjon om hvilke søkeord brukerne benytter i Google Analytics. Formålet med lagringen er å gjøre informasjonstilbudet vårt bedre. Bruksmønsteret for søk lagres i aggregert form. Det er bare søkeordet som lagres, og de kan ikke kobles til andre opplysninger om brukerne, slik som til IP-adressene.

3. Del/tips-tjenesten

Funksjonen "Del med andre" kan brukes til å videresende lenker til nettstedet på e-post, eller til å dele innholdet på sosiale nettsamfunn. Opplysninger om tips logges ikke hos oss, men brukes kun der og da til å legge inn tipset hos nettsamfunnet. Vi kan imidlertid ikke garantere at nettsamfunnet ikke logger disse opplysningene. Alle slike tjenester bør derfor brukes med vett. Dersom du benytter e-postfunksjonen, bruker vi bare de oppgitte e-postadressene til å sende meldingen videre uten noen form for lagring.

4. Nyhetsbrev

Nettsiden kan sende ut nyhetsbrev via epost hvis du har registrert deg for å motta dette. For at vi skal kunne sende e-post må du registrere en e-postadresse. Mailchimp er databehandler for nyhetsbrevet. E-postadressen lagres i en egen database, deles ikke med andre og slettes når du sier opp abonnementet. E-postadressen slettes også om vi får tilbakemelding om at den ikke er aktiv.

5. Påmelding, skjema

Nettsiden kan ha skjema for påmelding, kontaktskjema eller andre skjema. Disse skjemaene er tilgjengeliggjort for publikum for å utføre de oppgaver de er ment å gjøre. Påmeldingsskjema er for at besøkende kan melde seg på eller registrere seg. Kontaktskjema er for at besøkende enkelt kan sende en melding til nettsidens kontaktperson. Vi ber da om navnet på innsender og kontaktinformasjon til denne. Personopplysninger vi mottar blir ikke benyttet til andre formål enn å svare på henvendelsen. Skjema sendes som epost via Mailgun som tredjepartsløsning. Hele innsendelen blir lagret hos Mailgun i 24 timer. Mellom 24 timer og 30 dager er det kun mailheader som blir oppbevart før innsendelsen blir slettet etter 30 dager. Årsaken til denne lagringen er for å bekrefte om eposter blir sendt fra nettsiden og videresendt til riktig mottaker. Når eposten er mottatt av mottaker så er det opp til mottaker å avgjøre Databehandlingsbehovet av eposten.

6. Side- og tjenestefunksjonalitet

Det blir brukt informasjonskapsler i drift og presentasjon av data fra nettsteder. Slike informasjonskapsler kan inneholde informasjon om språkkode for språk valgt av brukeren. Det kan være informasjonskapsler med informasjon som støtter om lastbalanseringen av systemet slik at alle brukere blir sikret en best mulig opplevelse. Ved tjenester som krever innlogging eller søk kan det bli brukt informasjonskapsler som sikrer at tjenesten presenterer data til rett mottaker.

7. Hvordan håndtere informasjonskapsler i din nettleser

www.nettvett.no kan du lese om hvordan du stiller inn nettleseren for å godta/avvise informasjonskapsler, og få tips til sikrere bruk av internett.