Tilbake icon-news-white.png Aktuelt

Orienterte næringsministeren om InnoCamps kunnskapspotensial

SIGNERTE AVTALE: Øyvind Skogvold, TFoU; Nils Vagstad, Nibio; Bjørn Arild Gram, Steinkjer kommune og Alexandra Bech Gjørv, Sintef, inngikk samarbeidsavtale under åpningen av InnoCamp.
Tverrfaglighet var hovedtemaet da klyngeleder for forskning, Øyvind Skogvold, orienterte næringsministeren om det kunnskapsmessige potensialet som ligger i InnoCamp.

 

Bioøkonomi er en av Nord universitet sin faglige og forskningsmessige satsing i Steinkjer og Trøndelag.

– Og bioøkonomi trenger både biologikunnskap, samfunnsforståelse og teknologi for å utvikle innovasjonspotensialet, sa direktør Øyvind Skogvold, Trøndelag Forsking og Utvikling. Og nettopp dette styrkes gjennom InnoCamp ved at Nibio, Trøndelag Forskning og Utvikling (TFoU) og Nord sine fakulteter kommer nærmere hverandre gjennom samarbeidsintensjonene i InnoCamp-konseptet.

Avtaler og prosjekter

Attpåtil er en løpende samarbeidsavtale mellom Sintef og TFoU reforhandlet og utvidet til også å inkludere Nibio. Avtale ble underskrevet på den offisielle åpningen av InnoCamp.

– Vi har gode og lange erfaringer med å samarbeide i disse konstellasjonene, sier Skogvold. Tidligere i år fikk vi et Horizon2020-prosjekt hvor de nevnte partene er med.

DigInn

Samfunnet er i dag i to dominerende transformasjonsprosesser når det gjelder økonomisk utvikling: på den ene siden har vi sirkulærlogikkene med å bruke ressursene flere ganger og det andre er digitaliseringen som blir karakterisert som den fjerde industrielle revolusjon.

– Også på disse områdene møtes forskningsmiljøene blant annet gjennom Handelshøgskolen Nord universitet sin DigInn satsing, sa Skogvold.  Vi ser mange vinn-vinn situasjoner med å bli samlokalisert.

Når vi blir enda bedre kjent er jeg sikker på at det finnes mange situasjoner der vi i lag blir mer slagkraftige.

ORIENTERTE: Øyvind Skogvold, TFoU, (th.) orienterte næringsministeren om de forskningsmessige effektene av InnoCamp. Fra venstre: Aleksander Kjølstad, Tor Erik Jensen, næringsminister Torbjørn Rød Isaksen, Joar Nyborg og Christina Agdestein.