Tilbake icon-news-white.png Aktuelt

Pjåling og nettverking på Jamtli

Vårmarked Jamtli: Norsk Sagbruksmuseum demonstrerer kransaging.
Stiklestad museum og Norsk Sagbruksmuseum var på Jamtli sin vårmarknad. Begge er en del av Interreg-prosjektet Traditionellt hantverk och hållbart bygande.

 

Prosjektet Traditionellt hantverk och hållbart bygande ble presentert både lørdag og søndag ved at prosjektdeltagere ble intervjuet av moderator Ann-Louise Rönestål Ek, Jamtli. Dessuten fikk Interreg-prosjektlederne på både norsk og svensk side informere om prosjektet.

Prosjektet har som mål å sikre rekruttering til fagområder inn tradisjonshåndverk. Det skal gjøres ved å utvikle og styrke næringslivet som arbeider med kulturhistorisk rehabilitering. Prosjektet skal også koble næringsliv, folkehøgskoler og museer for å foredle kunnskapen og forene kompetansen.

Inspirasjon, kunnskap og nettverk

– Vi fikk knyttet mange nye kontakter under markedet, sier prosjektleder Torgunn Sollid, Trøndelag Forskning og Utvikling.  Slike arrangement er veldig viktig både for å hente inspirasjon og kunnskap. Men også for å møte håndverkere og andre interessert som det er vanskelig å møte på andre arenaer.  Vi tar inn deltakere undervegs i prosjektet også, så interesserte handverkere som ønsker å vite mer om prosjektet må bare ta kontakt.

Økoliving

Årets tema på Vårmarknaden på Jamli var økoliving og over hundre håndverkere og småskala produsenter deltok på makedet med lokalprodusert mat, sløyd og planter i Jamtlis gårder.

Stiklestad Museum deltok med demonstrasjon av glepphogging og pjåling av tømmer kløyvd med øks til bygningsvirke. Fra Norsk Sagbruksmuseum deltok Lars Ola Hindberg og Ragna Saur med sagbukk og demonstrasjon av hvordan tømmerstokken ble saga til plank med kransag og handmakt på 1700-tallet. Kransaga er bruk i store deler av verden den dag i dag. For mer informasjon, se faktaavsnitt nederst.

Aktiviteter framover

Av aktiviteter i prosjektet på norsk side framover er

  • handverkerkurs på Sør-Gjeslingan på kysten av Trøndelag i august,
  • seminar om sammenhengen mellom geokjemi og tilgangen på virkeskvaliteter i stein og tre i november
  • byutviklingsseminar om å kombinere næringsaktivitet og fredet bybebyggelse under julemarkedet på Levanger i november.

Både svenske og norske deltakere er velkomne. For mer informasjon, ta kontakt med svensk prosjektleder Malin (070-539 02 06) eller norsk prosjektleder Torgunn Solli  (0047 9949 8088).

Vårmarked Jamtli: Hauke Haubst blir intervjuet av Ann-Louise Rönestål Ek, Jamtli.
Fakta: Kransaga

Oppgangssaga hadde sin glanstid i ca. 250 år i vårt område, fra 1600 til 1850-åra. Omtrent midt i denne perioden, kom handsaga i bruk. Den fikk navnet Kransag. Da hadde jernverka greid å lage tynne, valsede stålsager, som kunne brukes manuelt. Tømmerstokken ble lagt oppe på et stillas, som var rigget til ved en skråning, så tømmeret kunne rulles inn på stillaset. Det sto en mann på stillaset, og dro saga opp gjennom stokken. Under sto en annen, og trakk saga ned. På den måten kunne en skjære bord. Fordelen med handsaga var at den kunne monteres der en trengte bord, på ei setertomt eller annen byggeplass. Oppgangssaga måtte ligge ved fossen, som ofte lå vanskelig til. Til større produksjon, som for eksempel til bord for eksport, dugde ikke handsaga.