Tilbake icon-news-white.png Aktuelt

Planlegger konferanse

veltel-1017
PLANLEGGING: Lisa Ekmann, Ivar Blikø, Dennis Moström og Mikael Silja diskuterer framtidige læringsarenaer. Håkon Sivertsen og Roald Bergstrøm var også med på møtet.
Interregprosjektet VälTel ser på mulighetene for å etablere en norsk-svensk læringsarena for velferdsteknologi.  Å stimulere til teknologitesting og spre kunnskap er et av hovedmålet med arbeidet.

 

Prosjektledergruppen i Interregprosjektet VälTel – Mixed Zone för Välfärdsteknologiske Testlabs hadde arbeidsmøte denne uka.

– Vi har behov for å samsnakkes og koordinere arbeidet, sier Håkon Sivertsen, Trøndelag Forskning og Utvikling, som er hovedprosjektleder for den norske delen av prosjektet.

Prosjektet har som hovedmål å få til utprøving av velferdsteknologi og spre erfaringen fra denne testingen.

– Den viktigste oppgaven er å få satt i gang testing av løsninger ved å koble deltagerne i prosjektet, både med hverandre og med andre virksomheter, sier Roald Bergstrøm, Trøndelag Forskning og Utvikling. Og ikke minst blir det viktig å dele kunnskap slik at flest mulig kan lære av utprøvingene.

Ta pulsen på utviklingen

– For å dele kunnskap blir hensiktsmessige møteplasser, eller læringsarenaer, viktig, sier Bergstrøm. Velferdsteknologiske løsninger krever samarbeid mellom mange parter derfor er det viktig å samle både kommuner, helseforetak, undervisning, forskning, næringsliv og myndigheter.

Det er behov for en større konferanse om velferds teknologi i Midt-Norden.

– Tidligere var det en årlig velferdsteknologikonferanse i Trøndelag. Vi planlegger å ta opp den tradisjonen, sier Bergstrøm. Noe av poenget er å blande utstillinger, dele erfaringer og se hva som rører seg av trender både i Norge og Sverige – og i verden for øvrig. Kort sagt ta pulsen på utviklingen innen velferdsteknologi.

VälTel

Det er Helse Nord-Trøndelag og Region Jämtland Härjedalen som eier prosjektet. Helseforetaket har leid inn Trøndelag Forskning og Utvikling for å ta seg av prosjektlederjobben på norsk side. Tre av forskerne som skal jobbe på prosjektet er Håkon Sivertsen, Roald Bergstrøm, Lisa Ekmann og Ivar Blikø.

Prosjektperioden for Interregprosjektet går fra august 2016 til juli 2019. I alt skal 15 bedrifter, 18 kommuner og fire forskningsinstitutter på norsk og svensk side av grensen delta, og deres egeninnsats og tidsbruk utgjør en samlet verdi av nærmere 18 millioner kroner. Interreg Sverige-Norge har bevilget 3,7 millioner kroner til prosjektet.