Tilbake icon-news-white.png Aktuelt

Positiv handelsutvikling i Flatanger

flatanger-handel-2Flatanger kommune har hatt en årlig vekst i detaljhandelen de siste fem årene, med en markert konsentrasjon rundt kommunesentret Lauvsnes, hvor ca. halvparten av kommunens innbyggere bor. Befolkningsprognoser viser en svak vekst i innbyggertall fram mot 2030.

 

Samlet omsetning av detaljhandlesvarer i Flatangerområdet var på 70 millioner kroner i 2014. Da er Sætervika (Osen kommune) og Statland (Namdalseid kommune) inkludert, på grunn av de geografiske forholdene.

Stabile innbyggertall

Befolkningsprognosene viser 0,5 prosent innbyggervekst fram mot 2030.

– Med stabile befolkningsprognoser og vekst i hyttemarkedet, bør det ligge an til fortsatt vekst i detaljhandelen i Flatanger kommune, sier Roald Sand, Trøndelag Forskning og Utvikling, på grunnlag av en nylig utført handelsanalyse.

Liten handelslekkasje

Handelen pr. innbygger er relativ høy i Flatanger, sammenlignet med de omliggende kommunene.

– Dette skyldes liten handelslekkasje i og med at Flatanger har lengst avstand til byene i regionene, sier Sand. Dessuten drar den relativt betydelige hyttebefolkningen opp omsetningstallene.

Sentralisering

Det er i dag seks dagligvarebutikker i Flatanger og omegn.

– Det har vært en viss sentralisering av handelen, i og med at butikkene i Hasvåg og Utvorda er nedlagt, sier Sand. Dette har trolig forsterket veksten ved kommunesenteret Lauvsnes. Handelsbedrifter utenfor kommunesentret har fallende omsetning.

87 prosent av varehandelen i Flatanger og omegn foregår i området Vik/Lauvsnes.

Referanse

Sand, Roald (2015). Handelsanalyse Flatanger. TFoU-arbeidsnotat 2015:11. Steinkjer: Trøndelag Forskning og Utvikling AS.

Share on Facebook0Google+0Tweet about this on Twitter